Odevzdání kontrolního úkolu č. 1

 • Vzhledem k délce trvání uzavření školy dodržte prosím nové pokyny pro odevzdání kontrolních úkolů (informace máte v EŽK).
 • Pro připomenutí: do pátku 27. 3. 2020 do 12:00 odeslat řešení jako scan/foto na můj školní mail (originály mi dáte po návratu do školy), nebo osobně vhodit do školní poštovní schránky, případně poslat poštou na adresu školy.


Učivo 20. 3. 2020

Kontrolní úkol č. 1: učebnice 71/1, 71/3

 • Cvičení vypracujte na samostatný papír a vložte do euro složky. (Postupně k nim budeme přidávat další kontrolní úlohy z Čj.)

Literatura – porozumění textu: vyřešit on-line cvičení zaměřené na čtení s porozuměním. Do literárního sešitu si zezadu poznačte název textu a skutečný počet chyb, které jste při řešení udělali.


Učivo 19. 3. 2020

Mluvnice

 • Pracovní sešit 1. díl, strana 23, cvičení 3 a 4 = vypracovat.
 • Procvičování pravopisu velkých písmen – vyřešit on-line cvičení:

Učivo 18. 3. 2020

Mluvnice

 • Projít si zápis ze 16. 3. (Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent).
 • Pracovní sešit 1. díl, strana 23, cvičení 1 a 2 = vypracovat.

Nápověda k učivu: 

 • Větný ekvivalent neobsahuje určitý slovesný tvar.
 • Věta jednočlenná nemá podmět, pod kterým bychom si mohli něco konkrétního představit:
  • Stmívá se. – Kdo co se stmívá? = ono (Nedokážu přesně určit/popsat = věta jednočlenná.)
  • Bolí mě v zádech. – Kdo co mě bolí? = ono (Opět si nic konkrétního nemůžu představit = věta jednočlenná.)
  • !! Bolí mě záda. – Kdo co mě bolí? = záda (Přímo vyjádřený podmět, přísudek je jasný = věta dvojčlenná.)
  • !! Neopisujte! – Kdo co nemá opisovat? = vy (Nevyjádřený podmět, můžu si představit nějakou osobu, doplňuje přísudek = věta dvojčlenná.)

Učivo 17. 3. 2020

Sloh – pokračovat v práci na cvičení 138/16 z učebnice.


Učivo 16. 3. 2020

Do mluvnického sešitu přepsat tento zápis.