Odevzdání kontrolního úkolu č. 1

 • Vzhledem k délce trvání uzavření školy dodržte prosím nové pokyny pro odevzdání kontrolních úkolů (informace máte v EŽK).
 • Pro připomenutí: do pátku 27. 3. 2020 do 12:00 odeslat řešení jako scan/foto na můj školní mail (originály mi dáte po návratu do školy), nebo osobně vhodit do školní poštovní schránky, případně poslat poštou na adresu školy.

Učivo 27. 3. 2020

Řešení úkolu z 26. 3. – učebnice 74/2.

Kontrolní úkol č. 2

 • Soubor se zadáním kontrolního úkolu č. 2.
 • Úkol můžete vytisknout a vyplnit ručně, nebo vypracovat v textovém editoru (v tomto případě si vymažte tečky naznačující místa odpovědí). Kdo si vytiskl, hotovou práci scanuje/fotí, kdo řešil úkol elektronicky, posílá zpět textový dokument.
 • Hotovou práci si založte do euro složky ke kontrolnímu úkolu č. 1.
 • Termín odevzdání k průběžné kontrole je do 31. 3. 2020, 12:00.

Jelikož vás čeká nálož kontrolních úkolů, nebudu vás dnes trápit s dalším učivem. 🙂

Publikováno 26. 3. 2020 v 18:50


Učivo 26. 3. 2020

Řešení úkolu z pondělí, učebnice 72/1, 2. Chválím vás za hojnou účast, sešlo se mi 18 řešení, která byla skoro bez chyb. Postupně vám pošlu zpět soubory s vyznačením chyb.

Větné členy

 • Do mluvnického sešitu napsat velký nadpis: Větné členy.
 • Do mluvnického sešitu opsat zápis: Přísudek, slovesné přísudky. (Kdo má možnost, může si zápis vytisknout a nalepit.)
 • Učebnice, strana 74/2 – do sešitů vypište pouze přísudky a zkuste rozlišit, které jsou slovesné jednoduché a které slovesné složené. (Řešení tohoto úkolu mi nemusíte posílat.)

Výuka přes Skype

 • Středeční zkouška spojení se povedla, takže v 10:00 začnu skupinový hovor, kde se budu věnovat zadanému učivu. Účast není povinná, ale pomůže vám k pochopení učiva.

Publikováno 25. 3. 2020 v 18:10


Učivo 25. 3. 2020

Odevzdání kontrolního úkolu č. 1

 • Vzhledem k délce trvání uzavření školy dodržte prosím nové pokyny pro odevzdání kontrolních úkolů (informace máte v EŽK).
 • Pro připomenutí: do pátku 27. 3. 2020 do 12:00 odeslat řešení jako scan/foto na můj školní mail (originály mi dáte po návratu do školy), nebo osobně vhodit do školní poštovní schránky, případně poslat poštou na adresu školy.

Učebnice, strana 73 – TEST č. 14

 • Do mluvnického sešitu vyřešte. Stačí napsat číslo otázky a písmeno odpovědi. A poté zkontrolujte podle klíče v učebnici.

Procvičování pravopisu – vyřešte on-line cvičení, do sešitu si poznačte název cvičení a skutečný počet chyb, které jste udělali.

Větné členy

Konzultace přes Skype

 • V 10:00 se zkuste připojit na Skype, návod máte nahoře, a vyzkoušíme, jestli v nějakém rozumném počtu zvládneme on-line komunikaci.

Publikováno 24. 3. 2020 v 15:00


Učivo 24. 3. 2020

Procvičování pravopisu – vyřešte on-line cvičení, do sešitu si poznačte název cvičení a skutečný počet chyb, které jste udělali.

Publikováno 23. 3. 2020 v 15:30


Učivo 23. 3. 2020

Druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce

 • Učebnice, strana 72 – přečíst modré rámečky.
 • Do mluvnického sešitu napsat tento zápis. (Kdo má možnost, může si zápis vytisknout a nalepit.)
 • Do mluvnického sešitu vypracovat cvičení č. 1 a č. 2 ze strany 72 (učebnice).
  • Hotová cvičení naskenujte / vyfoťte a pošlete jako přílohu emailu na adresu merkap@zsmysl.cz
  • Do předmětu napište Čj7_kontrola 1.
  • Nezapomeňte v emailu uvést své jméno.
  • Nejzazší termín odevzdání – 24. 3. 2020, 22:00 hod.