Koncert ZUŠ pro děti ze ŠD

Ve čtvrtek 4. 5. si žáci ze ZUŠ připravili koncert pro kamarády ze ŠD. Představili se nám kamarádi, kteří s námi chodí do družinky, ale i ti starší z 2. stupně. Předvedli nám celou řadu hudebních nástrojů a hlavně co všechno se na ně naučili zahrát. Odměnou jim byl náš velký obdiv a zasloužený potlesk.

Výlet ŠD do Metodického centra při SPgŠ Kroměříž.

Žáci 3., 4. a 5. třídy, kteří navštěvují ŠD, se zúčastnili výletu do Kroměříže, kde navštívili metodické centrum praxe na SPgŠ. Centrum poskytuje komplexní materiální a metodickou podporu žákům. Děti měly možnost vyzkoušet učebnu didaktiky digitální pregramotnosti a kreativního využití ICT. Další učebna byla zaměřena na didaktiku polytechnické...

ŠD – návštěva IQ Play festivalu ve Zlíně

Dne 23.3.2023 jsme s družinou 4. oddělení navštívili ve Zlíně kolektivní dům, kde jsme se zúčastnili Festivalu IQ Play. Na této putovní hravé výstavě si děti mohly vyzkoušet hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice nebo zvětšeniny her. Děti si tak mohly procvičit jak...

Družina v divadle

V pondělí 6. 2. děti z 1. a 2. oddělení jely na výlet do divadla v Holešově, kde shlédly „Zimní pohádku“ o malém černouškovi Bongy a jeho nových kamarádech, které potkal cestou do Grónska. Pohádka byla poučná i legrační a všem se moc líbila. Na závěr si všechny děti v divadle společně zazpívaly a zatancovaly písničku.

Družinová Drakiáda

V pondělí 10. 10. 2022 již tradičně proběhla ve ŠD Drakiáda. Nejdřív jsme společně na dvorečku u družinek poskládali draky a vyrazili na pole nad školou. Počasí nám vyšlo výborně – sluníčko i trochu toho větru pro dráčky, a tak nic nechybělo k tomu, aby mohli vzlétnout. Všichni jsme si společné odpoledne moc užili.