Dějepisná exkurze do Osvětimi

Ve čtvrtek 29. února 2024 jsme s žáky 9. ročníku absolvovali dějepisnou exkurzi do bývalého koncentračního tábora v polské Osvětimi. Po příjezdu do Muzea jsme byli rozděleni do dvou skupin a každá skupina dostala svého odborného lektora neboli průvodce. Následovala tříhodinová komentovaná prohlídla obou částí Státního muzea: Osvětim a Březinka...

Preventivní program

Ve čtvrtek 9.2. 2024 proběhl ve třídě 8. B preventivní program zaměřený na rozvíjení pozitivních vztahů v třídním kolektivu.  Program probíhal pod vedením Mgr. Bc. Martina Stavjaníka ze zlínského spolku Unie Kompas, z.s.  Po konzultaci lektora s třídním učitelem se uskutečnil samotný program. Zároveň byl stanoven konkrétní cíl na podporu...