Školní rok 2020/2021   –   1. A

Všem rodičům i prarodičům děkuji za čas, který věnujete Vašim dětem a za vstřícnost a spolupráci při online výuce.

Přeji mnoho radosti, trpělivosti a hlavně pevné zdraví všem.

Něco pro zpestření:

Počítání do 5-ti

https://www.safetynela.cz/ma1/prvni/?fbclid=IwAR26FZdqrWbd9zi7td-6sGm5AofCDpcH9NTO4wX65Os_zPOV8CrkInFmiPA

Čtení slov z ŽA

https://wheelofnames.com/cs/695-dyf

Angličtina – čísla 1-10 – song

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

Úkoly 16.11.

Pondělí 16. 11.

Český jazyk 

Živá abeceda – str. 41

Matematika 

PS – 43,   44/1

Prvouka

16/1, 2, 3


Úkoly 9. – 13. 11.

Pondělí 9. 11.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 36

Uvolňovací cviky – str. 28

Matematika

PS – str. 37

Psaní číslic – str. 6 – 2 řádky

 

Úterý 10. 11.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 37

Malá písanka – str. 3

Matematika

PS – str.38, str. 39/3 – 3 sloupečky

Psaní číslic – str. 6 – 2 řádky

Prvouka 

str. 14

 

Středa 11. 11.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 38

Uvolňovací cviky – str. 29

Matematika

PS – str. 39 – dokončit, str. 40 – 2 řádky

 

Čtvrtek 12. 11.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 39

Písanka 1 – str. 4

Matematika

PS – str. 40 – 3 řádky, str. 41

Psaní číslic – str. 6 – dokončit do neděle

Prvouka 

str. 15/2, 3 – do neděle

Pátek 13. 11.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 40, vystřihnout U, u , Ú, ů, ú

Písanka – str. 5

Matematika

PS – str. 40 – dokončit, str. 42


Úkoly 2. – 6. 11.

Pondělí 2. 11.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 32

Uvolňovací cviky – str. 24, str. 25 – 3 řádky

Matematika 

PS – str. 32 – 2 řádky číslice 5,   str. 33

Psaní číslic – str. 5 – 1 řádek

 

Úterý 3. 11.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 33

Uvolňovací cviky – str. 25 dokončit

Matematika

PS – str. 32 – 3 řádky číslice 5 (ve třetím řádku 5, 4),   str. 34

Prvouka – str. 13/1

 

Středa 4. 11.

Český jazyk

ŽA – str. 34

Uvolňovací cviky – 26 (můžete pastelkou), 27 – 3 řádky

Matematika

PS – dokončit str. 32/2 + dokreslit 5 stejných věcí,  str. 35 – rozklady čísel

 

Čtvrtek 5. 11.

Český jazyk

ŽA – str. 35 (úkol „sova“) + opakování čtení z probraných písmen + čtení slabik

Uvolňovací cviky – str. 27 dokončit

Matematika

Psaní číslic – str. 5 – 2 řádky

PS – str. 36/1, 2, 3 + opakování rozklady čísel

 

Pátek 6. 11.

Český jazyk

ŽA – str. 35 – dokončit

Malá písanka 1 – str. 2

Matematika

PS – str. 36 – dokončit

Psaní číslic – str. 5 – dokončit

Prvouka

str. 13 – dokončit

DÚ na víkend:

vystřihnout písmeno P, p + slabiky pa, pe, po, pá, pé, pó

čtení písmen, slabik, skládání slabik, popř. slov ze skládací abecedy, např.:

(Ola, Ema, Ála, Ela, mela, molo, láme, máme, máma, maso, sele, laso, málo, osel, les)

procvičování rozkladu čísel do 5-ti

 


 

Úkoly 19. – 23. 10.:

Pondělí 19. 10.

Český jazyk

Živá abeceda – dokončit str. 27, procvičovat čtení písmen ze str. 26 – úkol žlutý míček a čtení slabik str. 25-27

Uvolňovací cviky – str. 20 – můžete pastelkou, str. 21 – 3 řádky – zastrouhanou tužkou nejlépe č. 2

Matematika

str. 24/3,   25/3 a 6,  26 – 3 řádky + doplnit korálky na nit, počet svíček

Psaní číslic – (PS uvolňovací cviky z opačné strany) – str. 2 dokončit

malý sešit M – nácvik psaní porovnávacích znamének – (více, méně, rovná se)

Prvouka

str. 11/1 – obrázky keřů zakroužkuj zelenou pastelkou, stromy zakroužkuj hnědou pastelkou.

 

Úterý 20. 10.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 28, vystřihnout písmeno S, s + slabiky sa, se, sá, sé

Uvolňovací cviky – str. 21 – 3 řádky

skládat z písmen slabiky a znovu je rozkládat na písmena – procvičovat čtení

vracet se v ŽA ke čtení písmen a slabik v již probraném učivu

Matematika

Uvolňovací cviky – (psaní číslic) – str. 3 – jeden řádek (pečlivě tužkou)

PS – str. 26 – dokončit psaní číslic

str. 27 – 1, 3, 4

 

Středa 21. 10.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 29

Uvolňovací cviky – str. 22 – dolní klička, str. 23 – 2 řádky

Matematika

Uvolňovací cviky – (psaní číslic) – str. 3 – dva řádky

PS – str. 27 – dokončit, str. 28 – 2 řádky

Prvouka

str. 11 – dokončit do konce týdne

Angličtina

Podívej se na písničku, můžeš si i zatancovat.

https://www.youtube.com/watch?v=IrNfWHwjHvg   (Colours – barvy)

 

Čtvrtek 22. 10.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 30

Uvolňovací cviky – str. 23 – 3 řádky

Matematika

Uvolňovací cviky – str. 3 dokončit

PS – str. 28 – napsat 2 řádky číslice 4

str. 29/1 – 5

Pátek 23. 10.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 31

Uvolňovací cviky –  str. 23 – dokončit

Matematika

Uvolňovací cviky – (psaní číslic) – str. 4 – 3 řádky číslice 4

PS – str. 30

Prvouka

str. 12/1


Úkoly na podzimní prázdniny:

Český jazyk 

Procvičovat čtení probraných slabik – toto je nejdůležitější úkol na každý den

(využijte skládací abecedu, můžete skládat i slova – ŽA 31)

Vystřihnout písmeno O,o a slabiky mo, lo, so

Uvolňovací cviky – dokončit v PS po str. 23

Malá písanka 1 – str. 1 (tužkou č. 2)

Matematika

PS – dokončit po str. 30 (dobrovolný úkol: 29/6,   31/1, 2,3)

Psaní číslic (Uvolňovací cviky) – dokončit po str. 4

Prvouka

Dokončit po str. 12

Každý den něco.

Také sportujte, tancujte, zpívejte, tvořte, hrajte si, pomáhejte při domácích činnostech.

Hodně zdaru při plnění úkolů, rodičům (popř. jiným rodinným příslušníkům) mnohokrát děkuji za spolupráci a všem přeji pevné zdraví. Viru zmar, držme se!

 


 

Úkoly 14. – 16. 10.:

Středa 14. 10.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 25  – úkoly: srdíčkový – (písmeno e můžete přímo vpisovat)

ústní – zakroužkuj příslušnou slabiku, která se hodí k danému obrázku

kytičkový – doporučuji číst slabiky a slova v různém pořadí, abychom zamezili tomu, že to děti umí už zpaměti

  • čtení nacvičovat několikrát denně, doporučuji vždy slabiky skládat z vystřižených písmen a potom přiřadit příslušnou slabiku a znovu slabiku rozkládat na písmena
  • uvědomit si, že slabika ma se skládá z písmen m  a, slabika me z písmen  m   e, slabika la z písmen l   a, slabika le z  písmen l   e
  • všechno, co čteme, ukazujeme si prstem, pomáháme si obloučkem pod čteným textem

Uvolňovací cviky – dokončit str. 17 – pečlivě, nepřetahovat, ale dotahovat, netlačit na ruku – píšeme od shora dolů, netlačit

(ostrouhaná tužka nejlépe č. 2)

(doporučuji procvičovat i na mazací tabulce – šikmé rovné čáry, jedničky, dvojky)

Matematika

dokončit str. 21/cv. 1,2

str. 22/3, str. 23 – napsat 2 řádky číslice 2

Doporučuji plnit úkoly střídavě – chvilku Čj, chvilku M….

Čtvrtek 15. 10.

Český jazyk

Živá abeceda – str. 25 – dokončit, str. 26 – tužkový úkol

Uvolňovací cviky – str. 18, str. 19 – 3 řádky

procvičovat skládání a rozkládání slabik

Matematika

str. 23 – dokončit,  str. 24/1, 2,  str. 25/1, 2

Psaní číslic – (PS Uvolňovací cviky – z opačné strany) – str. 2 – (psaní číslice 2) – napsat 3 řádky

Pátek 16. 10.

Český jazyk 

Živá abeceda – str. 26 – dokončit, str. 27 – mašličkový a kytičkový úkol

Uvolňovací cviky – str. 19 – dokončit – využijte nejprve nácvik na namazací tabulce

procvičovat skládání a rozkládání slabik

Matematika

str. 24/4, 5,  str. 25/4, 5,   str. 26 – napsat 2 řádky číslice 3

Psaní číslic – str. 2 – psaní číslice 2 – napsat 2 řádky

procvičovat psaní číslice 1 a 2 na mazací tabulku

Prvouka

str. 10/2 – vybarvit podzimní strom příslušnými barvami podle sloupečku vpravo

Přeji hodně zdaru a všem rodičům mnohokrát děkuji za spolupráci při plnění úkolů.