Školní rok 2021/2022 – 2. A

Zápis termínu na on-line konzultace (9. 5. 2022) – zde

Úkoly pro chybějící žáky:

Pondělí 16. 5.

Český jazyk

PS 21

Matematika

PS 58

Prvouka

str. 55, 54 – opakování


Pátek 13. 5.

Český jazyk

uč. po str. 91

PS po str. 20

Matematika

PS po str. 57, 58/8 (str. 58 dokončíme v pondělí)


Čtvrtek 5. 5.

Český jazyk

uč. 87

PS 19 – dokončit

Čti svou knihu

Matematika

PS 55

Anglický jazyk

slovní zásoba – Domov


Středa 4. 5.

Český jazyk

PS 18 – dokončit

uč. 87 – a), b), c) – odpověz na otázky ústně, hledej v textu podstatná jména

Matematika

PS 55

Prvouka

52, 53


Úterý 3. 5.

Český jazyk

PS 17 dokončit, 18/1, 2

Matematika

PS 53, 54 dokončit


Pondělí 2. 5.

Český jazyk

uč. 86, PS 17 – dokončit

Čítanka po str. 119

Matematika

PS 54

Prvouka

Uč. str. 52 – přečti si

Do sešitu: (ještě k předcházející hodině)

Nadpis:

Živočichové na louce

Hmyz:

včela, vosa, moucha, čmelák, motýl, mravenec

Slimák

Hlemýžď

Ještěrka

Žížala

(nakresli si obrázek)


Pátek 29. 4.

Český jazyk

uč. 85

PS 17/1

Matematika

PS 53/1-4 – do sešitu

PS 53/5, 6


Čtvrtek 28. 4.

Český jazyk

uč. 83 – dokončit

Písanka 27

Čti svou knihu

Matematika

PS 51 dokončit


Středa 27. 4.

Český jazyk

PS 16

Matematika

PS 51/1, 4

PS 52/1

PS 52/6 – jen kytičky na násobení

Prvouka

50, 51

Nadpis do sešitu:

Květiny na louce

(vypiš podle uč. – 14 květin) – 2 – 3 květiny nakresli

Úterý 26. 4.

Český jazyk

uč. 83 – ústně

Písanka 26

Čítanka 116-117

Matematika

PS 50 (cv. 4 – nauč se zpaměti násobení 3)


Pondělí 25. 4.

Český jazyk

PS 15

Matematika

PS 49

Prvouka

Opakování učiva

50 – 51 – Na louce


Pátek 22. 4.

Český jazyk

PS 14

Matematika

PS 48, G – 80/1


Čtvrtek 21. 4.

Český jazyk

uč. 82

PS 14/1, 2

Matematika

PS 47


Středa 20. 4.

Český jazyk

uč. 81 – ústně

PS 13/1, 2

Matematika

PS 46

Prvouka

Zápis do sešitu

Hospodářská zvířata (uč. 48, 49) + obrázek


Úterý 19. 4.

Český jazyk

Procvičování neznělých souhlásek

Písanka 25

Čítanka 114 – 115

Matematika

PS 45/2, 3

PS 46/1, 2 – do sešitu


Středa 13. 4.

Český jazyk

uč. 81

Čti svou knihu

Matematika

PS 44, 45/1 – nauč se dělení 2 zpaměti

Prvouka

uč. 48, 49 – Hospodářská zvířata – mláďata


Úterý 12. 4.

Český jazyk

uč. 80 – dokončit stranu (v 7. cvičení vyhledávej podstatná jména)

PS – 12 – dokončit

Čti svou knihu

Matematika

PS 43


Pondělí 11. 4.

Český jazyk

uč. 80/4 – do Čj – DÚ

uč. 80/5, 6 – ústně

PS 12/2, 3

Čítanka – po str. 111

Matematika

PS 42, procvičuj násobilku 2

Prvouka

48, 49


Pátek 8. 4.

Český jazyk

PS 12

Písanka 24

Čítanka 110-111

Matematika

PS – 79 – Geometrie


Čtvrtek 7. 4.

Český jazyk

Procvičování neznělých souhlásek

uč. 80

Matematika

PS 41


Středa 6. 4.

Český jazyk

uč. 79/3 – otázky ke cvičení

procvičování neznělých souhlásek

vyhledávání podstatných jmen v textu

PS 12/1, 2

Čti svou knihu

Matematika

PS 40


Úterý 5. 4.

Český jazyk

uč. 79 – dokončit

PS 11 – dokončit

Čti svou knihu

Matematika

PS 39

Nauč se zpaměti násobilku dvěma – PS 38/5 – tabulka


Pondělí 4. 4.

Český jazyk

uč. 79/1, 2 – ústně

PS 11/1

Písanka 22

Čítanka 109

Matematika

PS 38

Prvouka

46, 47 – Domácí ptáci a jejich mláďata


Pátek 1. 4.

Český jazyk

uč. 78 – dokončit

PS 10

Čti každý den

Matematika

PS 78 – geometrie


Čtvrtek 31. 3.

Český jazyk

uč. 78/1, 2, 3

Čti každý den

Matematika

PS 37, popř. 33

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby – dopravní prostředky, přídavná jména

I can see…


Středa 30. 3.

Český jazyk

uč. 77 – dokončit

PS 9 – dokončit

Čítanka po str. 108

Matematika

PS 36

PS 32/3 – 5

Prvouka

Zápis do sešitu

Nadpis:

Ptáci tažní (stěhovaví)

vypiš je pod sebe (6) podle str. 46 – jednoho si vyber a nakresli

nová strana v sešitě:

Ptáci stálí

vypiš je pod sebe (7) podle str. 47 – jednoho si vyber a nakresli


Úterý 29. 3.

Český jazyk

uč. 77/cv. 4 do sešitu DÚ

Čítanka po str. 106

Matematika

PS 32 -cv. 3-6 zatím ne

PS 35


Pondělí 28. 3.

Český jazyk

Procvičování probraného učiva – po str. 76

Písanka 21

Matematika

PS 31 (cv. 1 zatím ne)

Prvouka

Ptáci tažní a stálí

Pátek 25. 3.

Český jazyk

uč. 76 – dokončit stranu

uč. 110 – procvičování neznělých souhlásek (z – s)

PS 9/1, 2

Písanka 20

Matematika

PS 77 – geometrie

Čtvrtek 24. 3.

Český jazyk

uč. 76, budeme psát diktát (b-p, d-t, ď-ť)

Matematika

PS 30, budeme psát diktát

Anglický jazyk

Slovní zásoba:

motorbike – motorka

bus – autobus

lorry – nákladní auto

plane – letadlo

taxi – taxík

train – vlak

fast – rychlý

slow – pomalý

long – dlouhý

short – krátký


 

Středa 23. 3.

Český jazyk

uč. 110 – procvičování (ď-ť)

PS str. 7 – dokončit

Čítanka 102

Matematika

PS 29

Prvouka

Zápis do sešitu:

Květiny na jaře (obr. str. 44)


Úterý 22. 3.

Český jazyk

uč. 109 – procvičování i, í/ y, ý – a)

PS 8 – dokončit, ve 2. cvičení hledej podstatná jména (říkej si ten, ta, to) – uvědomění si podstatných jmen v textu

Čítanka po str. 102

Matematika

PS 25/4, 5, 6

PS 28


Pondělí 21. 3.

Český jazyk

uč. 75

Čítanka po str. 101

Písanka 19

Matematika

PS 25

Prvouka

po str. 47Pátek 18. 3.

Český jazyk

Písanka 18

(v hodině Čj bude v tento den dopravní výchova – DDM Sluníčko Otrokovice)

Čítanka po str. 99

Matematika

opakuj a procvičuj sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10 – zpaměti, aby ti šlo hravě sčítání a odčítání do 100

(v tento den máme celostátní matematickou soutěž „Matematický klokan“ – 60 minut)


Čtvrtek 17. 3.

Český jazyk

(Muzikoterapie)

Matematika

PS 23/3 – 6, 24/1, 2

(21/6 – diktát na odčítání do 20 s přechodem přes základ 10)

Anglický jazyk

slovní zásoba:

hot – horký

cold – studený

hungry – hladový

thirsty – žíznivý

I´m hot/cold. (Je mi horko/chladno.)

I´m hungry/thirsty. (Jsem hladový/žíznivý.)


Středa 16. 3.

Český jazyk

uč. 110 – procvičování (b – p, d – t, ď – ť)

Matematika

PS 23

Prvouka

45, 46


Úterý 15. 3.

Český jazyk

uč. 74 – dokončit ústně

PS 7/1, 2

PS 1. – 3. sloupeček

Matematika

PS 22


Pondělí 14. 3.

Český jazyk

uč. 74/1, 2, 3

PS 5/1, 2, 3

Písanka 17

Matematika

PS 18/3

PS 21

Prvouka

uč. 45Pátek 11. 3.

Český jazyk

PS 6

Písanka 16

Matematika

PS 72, 73, 75/4 – geometrie


Čtvrtek 10. 3.

Český jazyk

Školní kolo recitační soutěže

DÚ: PS II – 4/1, 2

Čti svou knihu

Matematika

PS 19 (str. 18 zatím ne)

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby


Středa 9. 3.

Český jazyk

uč. 73 dokončit

Čítanka 94, 95

Matematika

PS 17

Prvouka

Opakování  – str. 43


Úterý 8. 3.

Český jazyk

uč. 73/1, 2, 3 – ústně

PS č. 2 – str. 3

Čítanka 93 + čti svou knihu

Matematika

PS 16


Pondělí 7. 3.

Český jazyk

uč. 72 – dokončit ústně, 72/5 – do sešitu Čj – DÚ

PS 48/3

Písanka 15

Čítanka 92

Matematika

PS 15 (cv. 2 zatím ústně, cv. 8 zatím ne)

Prvouka

uč. 44

Opakování poznávání hodinPátek 4. 3.

Český jazyk

uč. 72/1-3 ústně

Písanka 14

Matematika

PS 76

Procvičuj sčítání do s přechodem přes 10, 20…


Čtvrtek 3. 3.

Český jazyk

uč. 71

Písanka 13

Matematika

PS 13/3

PS 14 – dokončit


Středa 2. 3.

Český jazyk

uč. 70

Písanka 12

Matematika

PS 13/1, 4

PS 13/2 – ústně (polovinu)

PS 14/1, 2

Prvouka

Zápis do sešitu:

Nadpis: Lidé a čas

Rok má 365 dní. (1 krát za 4 roky 366)

Rok má 12 měsíců.

Den má 24 hodin.

Hodina má 60 minut.

Minuta má 60 sekund.


Úterý 1. 3.

Český jazyk

uč. 69

Čítanka po str. 91

Matematika

PS 12


Pondělí 28. 2.

Český jazyk

PS 54

Písanka 11

Matematika

Procvičuj pamětné počítání do 100

Prvouka

uč. 42

Opakuj poznávání hodinPátek 25. 2.

Český jazyk

PS dokončovat cvičení

Číst svou knihu

Procvičovat básničky v čít. 85, 87

Matematika

PS 75 – geometrie – dokončit


Čtvrtek 24. 2.

Český jazyk

Děti budou psát diktát

PS 53 – dokončit

Matematika

PS 11 – zkoušet řešit SUDOKU

Procvičovat pamětné počítání + a – do 100, s přechodem přes 10 do 20

Procvičovat poznávání hodin (uč. M – 27)


Středa 23. 2.

Český jazyk

uč. dokončit str. 67, cv. 3 do sešitu Čj – DÚ

str. 67/2 – hledat podstatná jména – názvy osob, zvířat, věcí – říkat si: ta neděle, ten oběd, ten příbuzný (ti příbuzní), ta cizina…to vaření…

(úkol: uvědomovat si podstatná jména v textu)

PS 53/1

Čítanka – procvičovat básničky 85 a 87

čtení 88 (89)

Matematika

PS – řešit SÚ do sešitu  – M (oranžový) – str. 6/4, 7/4, 9/1

Prvouka

uč. 41

procvičovat poznávání hodin


Úterý 22. 2. 

Český jazyk

uč. 67/1, 2, 3

PS dokončit str. 52

Čítanka – 87 – básnička – uč se zpaměti

88, 89

Matematika

PS 11/1 – 6 (u příkladů se závorkou si dělej nad závorkou pomocný výsledek)


Pondělí 21. 2.

Český jazyk

uč. 66/5, 6, 8

PS 52/2, 3

Písanka 10

Čti svou knihu

Uč se básničku z Čítanky – str.87

Matematika

PS 10 dokončit

Procvičuj pamětné počítání  typu: 43 + 20, 43 – 20,  50 + 7, 50 – 7, 57 – 4, 57 – 7…

Prvouka

uč. 40

Procvičuj poznávání hodinPátek 18. 2.

Český jazyk

uč. 65/4 – ústně

PS 52/1, 2

Matematika

PS 10/1, 9

Geometrie – 74


Čtvrtek 17. 2.

Český jazyk

uč. 65/2, 2a – do sešitu , ostatní ústně

PS 51/2

Čítanka 87

Matematika

PS 9 (cv. 1 zatím ne)

Anglický jazyk

Procvičuj slovíčka ze sešitu, číslice 1 – 20

I can … I can´t…


Středa 16. 2.

Český jazyk

PS 51/1 – doplň

Uvědomění si podstatných jmen – názvy osob, zvířat, věcí – podtrhni tato slova

(říkej si: ten deník, ten žák, ta třída, to ráno, ten budík, ta postel….)

Budeme psát diktát: (di, ti, ni, dy, ty, ny)

(boty, budík, tiká, koníček, dýchá, rodiče, hodiny, snídaně, kniha, hodný, narozeniny, dráty)

Čítanka 86

Matematika

PS 8

Prvouka

uč. 38, 39

PS matematiky – str. 27 (hodiny, čas)


Úterý 15. 2.

Český jazyk

PS 50

Procvičuj psaní slabik di, ti, ni, dy, ty, ny ve slovech – vymýšlej slova s di, ti, ni, dy, ty, ny

Čti svou knihu

Písanka 9 – Diktát slov: divadlo, ticho, nikdo, hrady, tykadla, hrany

Matematika

PS 7 (cv. 4 zatím ne)

Procvičuj pamětné počítání


Pondělí 14. 2.

Český jazyk

Zážitky z prázdnin, opakování v uč. 64/3, 4 – ústně

Písanka 8

Čti svou knihu, opakuj báseň str. 85 – (Zapomnětlivá veverka)

Matematika

PS 6 (cv. 4 – zatím ne)

Prvouka

Procvičování hodin – papírové hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě….)

(15 hodin = 3 hodiny odpoledne, 18 hodin = 6 hodin večer….)

uč. str. 36, 37 – Kalendářní rokČtvrtek 3. 2.

Český jazyk

PS 48/3

PS 49

Čti svou knihu každý den, i o jarních prázdninách

Matematika

PS č. 2 – str. 5

O jarních prázdninách procvičuj počítání zpaměti.

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby:

I can… (Umím…)

I can´t… (Neumím…)

run – běhat

jump – skákat

dance – tančit

climb – šplhat

ride a bike – jezdit na kole


Středa 2.2.

Český jazyk

uč. 64/3, 4 – ústně

Čti svou knihu

Čítanka 85 – nauč se báseň: Zapomnětlivá veverka (na únor)

Matematika

Opakování, Početní král, pamětné počítání, dokončení cvičení v PS

Prvouka

uč. 34, 35


Úterý 1. 2.

Český jazyk

uč. 64/1, 2, 3 ústně

PS 48/1, 2

Písanka 7

Čti svou knihu

Matematika

PS 77


Pondělí 31. 1.

Český jazyk

(1. hodina – hodnocení 1. pololetí, rozdání výpisu vysvědčení)

Čítanka – 85

Písanka – 6

Matematika

PS – 76

Prvouka 

uč. 31 – 33 – opakováníPátek 28. 1.

Český jazyk

uč. 63 – dokončit ústně

PS 47

Matematika

PS – Geometrie – 88


Čtvrtek 27. 1.

Český jazyk

PS 45/4, 5 + SOUTĚŽ, 46/1, 2

uč. 62/ústně, 63/5 – napiš do sešitu 10 slov, 63/6 – ústně

Čítanka – 82-84

Matematika

PS 75


Středa 26. 1.

Český jazyk

uč. 62/1-3 ústně

PS 44/2

Čti svou knihu

Matematika

PS 74

Prvouka

33

31 – opakování


Úterý 25. 1.

Český jazyk

uč. 61/1, 2, 3 – ústně

uč. 61/4 a) – do sešitu (3 – 5 vět)

PS 44/1

Čti svou knihu

Matematika

PS 73


Pondělí 24. 1. 

Český jazyk

uč. 60 – ústně

PS 42/4 + Pro bystré hlavy

Písanka 5

Čti svou knihu

Matematika

PS 72

Prvouka

Opakování – 31/1 – 10 – ústně

32 – Potraviny, výživa – přečti siPátek 21. 1.

Český jazyk

uč. 59 ústně, 59/6 do sešitu

Písanka 4

Čti svou knihu

Matematika

PS – Geometrie – 87 – dokonči, 88/1 a 6 – opakuj


Čtvrtek 20. 1.

Český jazyk

uč. 56/9, 10, 11 – ústně

PS 42/1, 2, 3

Čítanka 81, čti svou knihu

Matematika

PS 71, procvičuj pamětné počítání

Anglický jazyk

Procvičuj:

Food – apples, pears, bananas  (Jídlo – jablka, hrušky, banány)

Classroom – door, floor, window  (Třída – dveře, podlaha, okno)

People – teacher, girl, boy  (Lidé – učitel, dívka, chlapec)

Animals – horse, cow, sheep  (Zvířata – kůň, kráva, ovce)


Středa 19. 1.

Český jazyk

procvičuj dělení souhlásek

uč. 55 – ústně (diktát – 55/7)

uč. 59/6 – do sešitu Čj – Š

Čítanka 79, 80

Matematika

PS 70, (diktát : + a – s přechodem přes 10)

Prvouka

Do sešitu:

Nadpis – Hygiena a čistota

Denně používáme:

nakresli obr. podle učebnice str. 30

Někdy používáme:

nakresli obr. podle učebnice str. 30

31 – opakování – otázky 11 – 18


Úterý 18. 1.

Český jazyk

procvičuj zpaměti dělení souhlásek (uč. str. 57 – žlutá tabulka)

uč. 58 – ústně, cvič. 4 do sešitu Čj – Š

PS 41/3

Čít. 78 + čti svou knihu

Matematika

PS 69 – (cvič. 1 můžeš počítat přímo do PS)


Pondělí 17. 1.

Český jazyk

uč. 54 – ústně, cvič. 4a) do sešitu

procvičuj dělení souhlásek – uč. 57

PS 41/1, 2

čti svou knihu

Matematika

PS – 68

Prvouka

uč. 30Pátek 14. 1.

Český jazyk

uč. 57 dokončit

PS 47

Matematika

PS – geometrie – 86/6, 8 – dokončit (z minulého týdne)

87/1, 2


Čtvrtek 13. 1.

Český jazyk

uč. 53/3 – ústně, 57/1, 2

PS 40/1, 5

Matematika

PS 67

Anglický jazyk

procvičuj číslice 11 – 20


Středa 12. 1.

Český jazyk

Do sešitu Čj:

Nadpis:

Samohlásky

rukavice, šála, čepice – vyznač samohlásky – o

Souhlásky

bunda, svetr, kalhoty – vyznač souhlásky – x

uč. 53/1, 2

Písanka str. 3

Piš do Diktátu slov: lavice, židle, nástěnka, tabule, stůl, počítač

(nad slova napiš číslice – seřaď je podle abecedy)

Čítanka 77

Matematika

65/3, 4, 5

66/1 – 4

Prvouka

29


Úterý 11. 1.

Český jazyk

uč. 52

Písanka 3

Čítanka 72

Matematika

63/4, 6

65/1, 2


Pondělí 10. 1.

Český jazyk

PS 39

Čítanka 72

Matematika

PS 62/1,2

63/1, 2, 3

Prvouka

27 – opakuj

28

Zápis do sešitu:

Nadpis – Vnitřní orgány

Srdce rozvádí krev po celém těle.

Plíce slouží k dýchání.

Žaludek zpracovává potravu.

Mozek je řídící centrum celého těla.

Umožňuje nám myslet, učit se, mluvit, pracovat a pohybovat se. Pátek 7. 1.

Český jazyk

PS 38

Matematika

PS – 86 – geometrie

procvičuj pamětné počítání s přechodem přes 10


Čtvrtek 6. 1.

Český jazyk

PS 37 – dokončit

Písanka – str. 2

Matematika

PS 61 – dokončit (popř. 64 – pohyb ve čtvercové síti)


Středa 5. 1.

Český jazyk

uč. 51/5 – přepiš do sešitu Čj 3 věty

PS 37

Čítanka 64, 69

Matematika

PS 60/2, 3

PS 61/1, 2

Prvouka

uč.27


Úterý 4. 1.

Český jazyk

PS 36

Čítanka 68

Písanka č. 2 – str. 1

Matematika

PS 59, 60/4


Pondělí 3. 1.

Český jazyk

uč. 51 – Dvojhlásky

Čítanka 66, 67

Matematika

PS 58

Prvouka

uč. 26Středa 22. 12.

Český jazyk

uč. 51/4, 5 – ústně

PS – dokončit některá nevypracovaná cvičení

Matematika

PS 57


Úterý 21. 12.

Český jazyk

uč. 50/dokončení (v pondělí jsme nestihli) – ústně (cv. 3 – ústně odůvodnit pravopis)

PS – 35/2

Čítanka 65

Matematika

PS 56, procvičuj pamětné počítání do 20 s přechodem přes desítku


Pondělí 20. 12.

Český jazyk

uč. 50 – polovina strany (úvod k novému učivu), dokončení str. 49/9,10 – ústně

Čítanka 63

Matematika

PS 54 – dokončení tabulky – které číslo je o 2 větší než 86, které je hned před 94, které je hned za 92

PS 55

Prvouka

Zimní měsíce – přečti si:

uč. 39 – prosinec

uč. 36 – leden, únorPátek 17. 12.

Český jazyk

uč. 49

PS 35/1, 3

Matematika

PS 54, procvičuj pamětné počítání do 20-ti s přechodem přes desítku


Čtvrtek 16. 12.

Český jazyk

PS 34

Čítanka 62

Matematika

PS 53/2 – do oranž. sešitu

PS 53/4

Anglický jazyk

čísla 11 – 20


Středa 15. 12.

Český jazyk

uč. 48 – ústně

PS 33/4, 5

Písanka 40

Čítanka 61

Matematika

PS 52/2 – oranžový sešit, 53/1, 3, 5

Prvouka

opakování po str.25


 Úterý 14. 12.

Český jazyk

uč. 47 – ústně

PS 33/1, 2

Písanka 39

Čítanka 59 – 60

Matematika 

PS 52/1, 3, 4, 5 (cv. 2 zatím ne)

Procvičuj pamětné počítání


Pondělí 13. 12.

Český jazyk

PS 32/2

Písanka 38

Čítanka 58

Matematika

PS 51

Prvouka

uč. 25


Pátek 10. 12.

Český jazyk

uč. po str. 46 – procvičování učiva

PS 32/1, 3

Čti svou knihu

Matematika

PS 50

Procvičuj pamětné počítání


Čtvrtek 9. 12.

Český jazyk

uč. 46 – dokonči ústně

PS 31 – dokonči

Písanka 37

Čti svou knihu

Matematika

PS 49/1, 2, 3

Procvičuj pamětné počítání

Anglický jazyk

procvičování počasí

nově: číslice 11 – 15


Středa 8. 12.

Český jazyk

uč. – 46/1 + žlutá tabulka

PS – 31/1, 2

Čítanka – 57 + čti svou knihu

Písanka – 36 – odpovědi na otázky najdeš v Písance na str. 2, 5, 6, 7, 25

Matematika

PS 48

procvičuj pamětné počítání s přechodem přes základ 10

Prvouka

Zápis do sešitu

Nadpis: Zima

Měsíce: prosinec

leden

únor

21. prosinec – zimní slunovrat

Den je nejkratší, noc nejdelší.

(Nakresli zimní obrázek.)


Úterý 7. 12.

Český jazyk

uč. 45

uč. 44/7 a, b – do sešitu Čj

Čítanka 56 + čti svou knihu

Matematika

PS 47, procvičuj pamětné počítání


Pondělí 6. 12.

Český jazyk

PS 30

Čítanka 65, čti svou knihu

Matematika

PS 46

+ procvičování pamětného počítání (příklady, které ti nejdou si zapisuj, potom procvičuj znovu)

13 – 5 =

8 + 7 =

15 – 9 =

6 + 6 =

12 – 4 =

…..Pátek 3. 12.

Český jazyk

PS 28/4,    29 – dokonči (manipulační činnost  – ne)

Čti svou knihu, procvičuj báseň

Matematika

PS 43 – dokonči, 45 – počítání do 100


Čtvrtek 2. 12.

Český jazyk

uč. 43 – dokončit

PS 28/1, 2   29/1

Čítanka – 55, procvičuj vybranou báseň

Matematika

PS 39/2 – 1. tabulka, 8 – žlutý sloupeček

43/ polovina strany

Anglický jazyk

Opakuj:

I like… Mám rád/a (mléko, sýr, jogurt…)

I don´t like… Nemám rád/a …

My favourite colour (number) is….    Moje oblíbená barva (oblíbené číslo) je…

How old are you? Kolik je ti let?   I am seven (eight). Je mi sedm (osm).

Nová slovní zásoba:

Weather – Počasí

It´s snowing.           Sněží.

It´s cloudy.              Je zataženo.

It´s raining.             Prší.

It´s windy.               Je větrno.

It´s foggy.                Je mlhavo.

It´s sunny.               Je slunečno.


Středa 1. 12.

Český jazyk

uč. 43/1, 2, 3

PS 27/1, 2

Čítanka – procvičuj vybranou básničku – nauč se ji s přednesem a bez chyb číst (str. 54)

Čti svou knihu

Písanka – 35

Matematika

PS 39/4, 5, 6

42/5

Prvouka

uč. 22

do sešitu – nadpis:

Naše vlast 

Česká republika

Leží ve středu Evropy.

Hlavní město je Praha.

Státní symboly: státní hymna

státní znak

státní vlajka

(nakresli státní vlajku)


Úterý 30. 11. (online výuka od  7:30 hodin)

Český jazyk

uč. 42/1, 2, 3 – ústně

PS 24 – soutěž, 25/3

Čítanka – 54 – vyber si jednu báseň a uč se ji zpaměti

Písanka – 34

Matematika

PS 39/1 a) – d), 3

42/1, 3


Pondělí 29. 11. (online výuka od  7:20 hodin)

Český jazyk

uč. 40/4  a) – c), 41 – ústně

PS 25/4, 26/4

Písanka 33

Čti svou knihu + zopakuj Čít. 50 – 51

Matematika

PS 38/4, 5  + 41 (str. 39 a 40 ne)

Prvouka

uč. 21

Do sešitu – nadpis: Můj domov

nakresli obrázekPátek 26. 11.

Český jazyk

uč. 39

PS 26/3

Písanka 32

Čti svou knihu

Matematika

Geometrie – 85


Čtvrtek 25. 11.

Český jazyk

uč. 38 – ústně

PS 25/2

Čti svou knihu

Matematika

PS 37/3, 38/1, 2

KÚ: (napiš do oranžového sešitu)

8 + 7 =         4 + 9 =

9 + 5 =        15 – 8 =

15 – 6 =         3 + 8 =

16 – 8 =        16 – 7 =

9 + 8 =       20 – 13 =

14 – 8 =         8 + 8  =


Středa 24. 11.

Český jazyk

PS 26/1, 2

PS 24/2 – do sešitu ČJ – Š

Písanka – 31

Čítanka 73

Matematika

PS 37/1, 2, 5

Procvičování pamětného počítání

Prvouka

uč. 20


Úterý 23. 11.

Český jazyk

PS 23/1, 2  – cv. 2 napiš do sešitu ČJ – Š

zopakuj slova protikladná – uč. 37 (slova protikladná mají opačný význam : bílý X černý, tmavý X světlý…)

Čítanka – 71 – dočti si pohádku + čti svou knihu

Matematika

PS 36, procvičuj počítání zpaměti


Pondělí 22. 11.

Český jazyk

uč. 37

Písanka 30

PS 22 dokonči

Čítanka 70

Matematika

PS 35

Prvouka

uč. 19

Do sešitu – Nadpis:

Moje rodina – nakresli obrázek členů tvé rodiny – popišPátek 19. 11.

Český jazyk

uč. 36 – ústně, 36/3 napiš do sešitu

čtení – čti svou knihu – každý den 15 minut

Matematika

Geometrie – PS 84


Čtvrtek 18. 11.

Český jazyk

uč. 35

Písanka 29

PS 22/3

Čítanka – po str. 51

Matematika

PS 32 – 34 (na str. 34 si do jednotlivých políček nejprve napiš výsledky, pak teprve stříhej a nalep na str. 32 – pozor na barvy!)

Anglický jazyk

opakuj slovní zásobu podle sešitu

procvičuj anglickou abecedu – procvičuj výslovnost hlásek :

A – ej

E – í

G – dží

H – ejč

I – áj

J – džej

R – ár

U – jú

Y – uáj


Úterý 16. 11.

Český jazyk

uč. 34

Písanka 28

PS 22/1, 2

Čítanka 50

Matematika

PS 31


Pondělí 15. 11.

Český jazyk

uč. 33

Písanka 27

Čítanka po str. 49, přednes básně Listopad – podzim

Matematika

PS 30/5 – do sešitu, 6 – ústně, 31/1, 2

Prvouka

Do sešitu – (nadpis):

Ovocné stromy

nakresli strom podle uč. na str. 15 – popiš

Učebnice – nové učivo – str. 18 – Naše rodinaPátek 12. 11.

Český jazyk

uč. 32

Matematika

Geometrie – PS 83


Čtvrtek 11. 11.

Český jazyk

uč. 31/4 – do sešitu – vyber vždy jednu větu a změň (napiš celkem 4 věty)

Písanka 25

Čítanka 47 – 49 (do pondělí)

Matematika

PS – 30/1 – 4

29/4,5 – dokonči

Anglický jazyk

opakuj slovní zásobu podle sešitu


Středa 10. 11.

Český jazyk

uč. 31

Písanka  24

Čítanka 46

Matematika

PS 29/1 – 3

Prvouka

Zápis do sešitu:

Zemědělské plodiny

obilí – pšenice, ječmen, žito, oves

brambory

řepa

kukuřice

slunečnice

Luštěniny

hrách, fazole, čočka

nakresli obrázek podle uč.14 (řepa, slunečnice, hrách)


 

Úterý 9. 11.

Český jazyk

uč. 30 (30/2 – přepiš věty do sešitu Čj)

Písanka – 23

Čítanka – 44

Matematika

PS 28


Pondělí 8. 11.

Český jazyk

PS  – 21 – dokončit

Písanka – 22

Čítanka – 42, 43

Matematika

PS 27/1, 2, 3

Prvouka

Zápis do sešitu:

Zelenina

Listová – salát, špenát

Košťálová – květák, kedlubna, zelí

Cibulová – cibule, česnek, pórek

Plodová – paprika, rajče, okurka

Kořenová – mrkev, petržel, celer

(nakresli obrázek – 3  – 5 různých druhů zeleniny – uč. str. 14)Pátek 5. 11.

Český jazyk

PS 21/1 – 3

Matematika

PS – Geometrie – 82


Čtvrtek 4. 11.

Český jazyk

uč. 29 – ústně

PS – 20/3

Písanka – 21

Čítanka – 42

Matematika

PS – 26/1, 3, 4 (do konce týdne i cvič. 2)

Anglický jazyk

Budeme procvičovat slovní zásobu Rodina – Family,

I can see  – (1 dog, 2 cats, 3 balls,…)


Středa 3. 11.

Český jazyk

uč. 28 – věta přací

PS – 20/1, 2

Písanka – 20

Čítanka – 41

Matematika

PS – 25

Prvouka

uč. – 16, opakování 11-13


Úterý 2. 11.

Český jazyk

PS 19 – dokonči

Písanka 19

Čítanka – uč se básničku (37), čti str. 40

Matematika

PS – 24 – dokonči

21/ dokonči do konce týdne


Pondělí 1. 11.

Český jazyk

uč. 27 – ústně

PS – 19/2

Písanka 18

Čítanka – uč se básničku Listopad – Podzim (str. 37) zpaměti, čti str. 39

Matematika

PS – 23/7, 24/1, 2

Procvičuj počítání zpaměti

Prvouka

uč. 15 

Úterý 26. 10.

Český jazyk

uč. 26 – ústně

Písanka 17

Čítanka 38

Matematika

PS 23/2 – 6


Pondělí 25. 10.

Český jazyk

uč. 25

PS 19/1

Písanka 16

Čítanka 107 (Les), opak. 36 a 37 (básničku Listopad – podzim se budeme učit zpaměti v listopadu)

Matematika

PS 21/2, 22 – dokonči cv. 4 a 5 (cv. 4 se nauč zpaměti), 23/1

Prvouka

uč. 11 – 13 – opakuj – po prázdninách budeme psát kontrolní úkol

uč. 14 – přečti siČtvrtek, pátek 21., 22.10.

Český jazyk

uč. 23, 24

PS  18

Čítanka 37, 38

Matematika

PS 22/1,2,3

21/1, Geometrie – 81Středa 20. 10.

Český jazyk

uč. 22 – dokončit ústně

Písanka 15

Čítanka 36

Matematika

PS 20, procvičovat zpaměti +, – do 12 ( s přechodem přes 10)

Prvouka

Opakování – po str. 13

Do sešitu: dokreslit obrázky – (ptáci, hmyz)


Úterý 19. 10.

Český jazyk

uč.22 – ústně (polovina strany)

Písanka 14

Čítanka 35

Matematika

PS 19, procvičovat zpaměti příklady do 11 a 12 s přechodem přes 10 (sčítání i odčítání)


Pondělí 18. 10.

Český jazyk

uč. 21 – ústně

Písanka 13

Čítanka 34

Matematika

PS 18, Geometrie – 80

Prvouka

PS – 12,13 – opakujPátek 8. 10.

Český jazyk

uč. 17

Písanka 9

Matematika

PS – Geometrie – 79Čtvrtek 7. 10.

Český jazyk

uč. 16 – ústně

Písanka 8

Matematika

PS – 16/1

Anglický jazyk

Počítání – množné číslo ( 1 cat, 2 cats) I can see …Středa 6. 10.

Český jazyk

uč. 15 – ústně

PS – 14 – dokončit

Čítanka – 26, 27

Matematika

PS – 15 – dokončit

Prvouka

Zápis do sešitu:

Savci

Většinou mají srst.

Rodí živá mláďata.

Sají mateřské mléko.

( nakresli si obrázek – viz uč.12)Úterý 5. 10.

Český jazyk

PS – 14/1, 2

Písanka 7

Čítanka 24, 25, nauč se  zpaměti básničku (vyber si jednu: Vítr – 23 nebo Drak – 24)

Matematika

PS 15/1 – 6Pondělí 4. 10.

Český jazyk

PS – 13, Čít. – 22, 23

Matematika

PS – 14 – dokončit

Prvouka

uč. 12 – přečti si

Zápis do sešitu:

Podzim

Dny se zkracují.

Noci se prodlužují.

Sklízíme úrodu.

Padá listí.

Živočichové se chystají na zimu.