Třída 2. A

Školní rok 2023/2024

Zápis termínu na individuální konzultace s třídním učitelem ( 27. 5.)

Úkoly pro nepřítomné žáky:

Úterý 28. 5.

Český jazyk

Uč – 86

(procvičování slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)

Matematika

PS – 63

Prvouka

52, 53 – Na poli. plevel, škůdci


Pátek 24. 5.

Český jazyk

Uč – 90 (slovní druhy)

Učíme se básničku Květen (je nalepena v sešitě Čtení)

Pís – 26 (polovina str.)

Čít – 133

Matematika

PS – 62

G – opakuj, pozoruj (geom. útvary, geom. tělesa – PS 87


Čtvrtek 23. 5.

Český jazyk

Uč – 85 – ústně, psali jsme diktát na slova se slabikami dě, tě, ně (5 vět)

Matematika

PS – 61 (zatím bez cvičení 9)

Prvouka

Uč – 50, 51 – prohlédni si obrázky, přečti si


Středa 22. 5.

Český jazyk

Uč – 83/10, 11 – ústně

Uč – 85/polovina strany – ústně

Pís – 25 – na volné řádky piš tato slova: štěně, těším se, kotě, na okně, sukně, Matěj, na komíně

Čít – 131, 132

Matematika

PS – 59/dokončit + 60

Anglický jazyk

Slovní zásoba – Food

I like… (Mám rád(a)…)

I don´t like…(Nemám rád(a)…)


Úterý 21. 5.

Český jazyk

Procvičování neznělých souhlásek uč.str. 110

Uvědomování si podstatných jmen a sloves v textu

Matematika

PS – 58/3, 4, 5

PS – 59/1, 2

Procvičování násobků 2, 3, 4 – vzestupně i sestupně, procvičování násobení a dělení 2, 3, 4Pátek 10. 5.

Český jazyk

Procvičování dě, tě, ně, druhy vět

Procvičování neznělých souhlásek – uč. str. 110 (ď, ť) – ústně zdůvodni

Písanka – 21

Čítanka – 125, 128

Matematika

PS – 56

G – 78/1


Čtvrtek 9. 5.

Český jazyk

Zápis do sešitu Čj – Š:

Nadpis: Slova se skupinami dě, tě, ně

dě – mládě, děti

tě – tělo, koště

ně – koně, někdo

Procvičování neznělých souhlásek – stačí ústně

(můžete použít cvičení v uč. str. 110 – 111) – děti nahlas zdůvodňují

např. pohádka – řeknu si mnoho pohádek, napíšu d

Matematika

PS – 53/7, 8, 9

PS – 54/1, 4, 5, 6, 7

Procvičujte pamětné násobení a dělení 2 a 3, budeme psát diktát

Prvouka

Procvičovali jsme hospodářská zvířata, uč. str. 48, 49

Opakujte tyto zvířecí „rodiny“, budeme psát kontrolní úkol (zápis máme i v sešitě, přidali jsme kachnu a husu, králíky jsme v zápise vynechali)


Pátek 3. 5.

Český jazyk

Uč – 82/1 – ústně, hledej v textu také podstatná jména

Pís – 15

Čít – 124, 125

Matematika

PS – 51/4 + 52

PS – G: 75/4, 5 + 76Čtvrtek – pátek 25. 4., 26. 4.

Český jazyk

Uč – 80 – ústně

Písanka – 10

Čít – 123

Matematika

PS – 50/1, 2, 3

PS – 75/1, 2, 3

Prvouka

Přečti, zopakuj str. 46, 47


Středa 24. 4.

Český jazyk

Uč – str. 79 – ústně, 80/9a) – pís. do sešitu Čj – DÚ

Pís – 20 (opis říkanky)

Čít – 121, 122

Matematika

PS – 49 – dokončit stranu

PS – 47/7 dokončit

pamětné počítání – násobení a dělení 2

Anglický jazyk

společná práce – procvičování slovní zásoby, prac. list


Pondělí 22. 4.

Český jazyk

Uč – 78

Pís – 24

Čít – 119, 120

Matematika

PS – 47/1, 2

PS – 48, 49/1Středa 17. 4.

Český jazyk

Uč – 77

DÚ: 77/4 – napiš a seřaď podle abecedy

Čítanka – po str. 117

Písanka – 24

Matematika

PS – dokončit str. 45, 46/3Pátek 12. 4.

Český jazyk

Uč 77/1, 2 – ústně

Pís – 19

Čít – 114, 115

Matematika

PS – 42, 43/1, 2, 6


Čtvrtek 11. 4.

Český jazyk

Psali jsme diktát vět.

Procvičování neznělých souhlásek – bez učebnice – pracovní list.

Matematika

PS 40/6, 7

PS 41/5, 7, 8


Středa 10. 4.

Český jazyk

Procvičování neznělých souhlásek – stále po str. 76

Hledáme v textu slova, která jsou názvy osob, zvířat a věcí (můžeme si na ně ukázat ten, ta, to) – podstatná jména

Pís – 18 – dokončit

(učíme se báseň – Duben – nalepeno v sešitě Čtení)

Čít – 113

Matematika

PS – 40/1, 4, 5

PS – 28/1

Procvičuj násobilku dvěma


Úterý 9. 4.

Český jazyk

Uč – str. 76 neznělé souhlásky z – s (cv. 1,2,3 – ústně)

76/5 – do sešitu Čj – DÚ (žirafa)

Matematika

PS – str. 39 – dokončit

Prvouka

poznávej jarní květiny – procvičuj (str. 44)


Pondělí 8. 4.

Český jazyk

Procvičování neznělých souhlásek (b-p, d-t,ď-ť)

Do sešitu Čj – Š:

72/6, 73/6, 74/6 – vždy si zdůvodni pravopis (sloup – bez sloupu, sklep – bez sklepa nebo sklepy, sob – bez soba…)

Čít – 111, 112

Matematika

násobilka dvěma

znázorňování příkladů z násobilky 2 – (kolečka, křížky – podle cvič. 4 na str. 38)

PS – 39/3, 5

stále procvičujeme + a – do 100 (pokud potřebuješ, použij rozklad) – viz str. 12 (sčítání) a str. 22 (odčítání)Pátek 5. 4.

Český jazyk

Uč – 75 – dokončit ústně

Procvičování psaní i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách

Procvičování psaní neznělých souhlásek (B-P, D-T, Ď-Ť, V-F) – str. 72-75

Písanka – 17

Čítanka – 110

Matematika

PS – 38 dokončit

Násobilka 2 – nauč se zpaměti žlutou tabulku

Procvičuj odčítání  (viz str. 22, používej rozklad)


Čtvrtek 4. 4.

Český jazyk

Uč – 75/1, 2 – ústně

Kontrolní úkol – (neznělé souhlásky B – P)

Matematika

PS – 38/1 – 4

Kontrolní úkol (+ a – do 100)

Prvouka

Uč – 40


Středa 3. 4.

Český jazyk

Procvičování neznělých souhlásek (ď – ť)

74/5 – do sešitu Čj – DÚ (žirafa)

Zápis do sešitu (Modrý sluníčkový Čj – Š):

Nadpis: Neznělé souhlásky Ď – Ť

Ď – zeď, poraď, loďka  (řeknu si: zdi, já poradím, lodička)

Ť – chyť, vrať, labuť

Písanka- str. 16

Čítanka – 108, 109

Matematika

PS – 37/1, 2

PS – 25/3, 26/4

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby – zvířata

It´s a dog. To je pes.

It´s a snake. To je had.

apod.


Úterý 2. 4.

Český jazyk

Uč – 74 – ústně (neznělé souhlásky ď-ť)

Písanka – 23

Matematika

PS – 25/1 a 7, popř. i 24/3a)

násobky dvou

Prvouka

Uč – 45Středa 27. 3.

Český jazyk

Procvičování i/í, y/ý a neznělých souhlásek (uč. stále po str. 73)

Písanka – 14 a 22

Čítanka – 106

Matematika

PS – 21/7

PS – 24

PS – 37/3,4

Anglický jazyk

Pocity – procvičování (I am hungry, I am sad…)

Procvičuj a zopakuj slovní zásobu – Zvířata – (i domácí – z 1. ročníku)


Úterý 26. 3.

Český jazyk

Procvičování neznělých souhlásek – uč. po str. 73

Matematika

PS – 23/1, 3 –  ve středu ? – napiš příklad, kolik lidí přišlo v úterý (95 – 7 =…)

PS – 36/3, 4 (příprava násobení)

Prvouka

Uč – 44 (pracovní list – Jarní květiny – dodatečně)


Pondělí 25. 3.

Český jazyk

Uč – 73/1 – 3 – ústně

Procvičování psaní slov s měkkými a tvrdými souhláskami

Písanka – 13

Čítanka – 105

Matematika

Procvičování + a – do 20 s přechodem přes 10 (zpaměti)

PS – 22Pátek 22. 3.

Český jazyk

Procvičování učiva po str. 72 (neznělé souhlásky b-p), pracovní list

Čítanka – po str. 104

Matematika

Psali jsme soutěž Matematický klokan

dokončit postupně str. 20

str.36/1, 2 – příprava na násobení

G – rýsování přímek, znázorni bod, který leží (neleží) na přímce


Čtvrtek 21. 3.

Český jazyk

Psali jsme diktát vět – (psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách)

Procvičování učiva – psaní neznělých souhlásek (b – p) – uč.72

Matematika

PS – 19/7, postupně dokončovat str. 20

procvičovat pamětné počítání do 20 s přechodem přes 10

Prvouka

Zápis do sešitu:

Nadpis – Jaro

Měsíce: březen, duben, květen

Příroda se probouzí k životu.

Začínají kvést sněženky, bledule, petrklíče.

Líhnou a rodí se mláďata.

(nakresli 3 květiny podle uč. str. 44).


Středa 20. 3.

Český  jazyk

Uč – 72, cv. 4 do sešitu Čj – DÚ (2 sloupečky)

Pís – 12 (str. 10 a 11 jsme vynechali)

Čít – 102

Matematika

PS – 18/3

PS – 19/7 – dokončit

PS – 20/3

Anglický jazyk

pracovní list zvířata a pocity vlepíme do sešitu později

a giraffe – žirafa

a lion – lev

a monkey – opice

an elephant – slon

a crocodile – krokodýl


Čtvrtek 14. 3.

Český jazyk

Psali jsme diktát na i/í, y/ý

Uč – 67 – ústně

Matematika

PS – 14 – dokonči

PS – 15/7

PS – 16/3 – 1. tab., 16/4

PS – 17/1


Středa 13. 3.

Český jazyk

Procvičování ústně:

 • druhy vět
 • tvrdé a měkké souhlásky, tvrdé a měkké slabiky, obojetné slabiky
 • samohlásky (krátké, dlouhé)
 • psaní u, ú, ů
 • jak píšeme jména, názvy
 • jak píšeme věty
 • rozdělování slov na konci řádku – po slabikách

samostatná práce do sešitu: Uč 65/4b)

Čít – 97

Matematika

PS – 15/4, 5, 6 – dokončit

15/8

14/4 – polovinu

Anglický jazyk

opakování barev, čísel 1 – 12

společné čtení slov (barvy, čísla)


Úterý 12. 3.

Měli jsme výchovný koncert.

Pondělí 11. 3.

Český jazyk

Uč – 66/5, 6, 7 – ústně

Ve cv. 6: Hledej větu tázací, rozkazovací. Spočítej, kolik slov má 1. věta, poslední věta

Ve cv. 2: Spočítej, kolik je v diktátu a) vět. Spočítej, kolik slov mají jednotlivé věty, jaké jsou to druhy vět.

Čít – 95, 96

Sešit Čtení – Přepisovali jsme básničku (Čít – 94: Předjarní + nakresli obrázek)

Matematika

procvičování + a – do 20 s přechodem přes 10 – zpaměti

PS – 14 – ústně

PS – 15/1, 2, 3, 4 (cv. 2 – ústně)Pátek 8. 3.

Český jazyk

Procvičování řad měkkých a tvrdých souhlásek –  (měkkých a tvrdých slabik), obojetných souhlásek – zpaměti

Procvičování učiva – po str. 65

Psali jsme do sešitu: (diktovala jsem)

boty, koník, týden, krokodýl, sluníčko, hodinky, tikají, knížka, strýček – zkuste si napsat

Procvičování básničky – čít. 87

Pís – 8

Čítanka – 92, 93

Matematika

psali jsme do sešitu:

8 + 5 = 13

28 + 5 = 33

 

9 + 7 = 16

39 + 7 = 46

 

7 + 5 = 12

57 + 5 = 62

 

9 + 9 = 18

69 + 9 = 78

 

6 + 8 = 14

46 + 8 = 54

PS – 14/3

G – rýsování přímky, vyznačení bodů A a B, které neleží na přímce (značíme + nebo x)


Čtvrtek 7. 3.

Český jazyk

Procvičovali jsme psaní velkých písmen abecedy – říkej si abecedu zpaměti, písmena napiš do sešitu

Uč – 65 – vše zatím ústně (zdůvodňuj: koblihy – po h napíšu tvrdé y, protože h je tvrdá souhláska…)

Matematika

Zpaměti jsme procvičovali tyto typy příkladů:

7 + 8, 16 – 9…

20 + 60, 100 – 30…

80 + 3, 82 + 3…

Písemně jsme procvičovali:

63 + 30, 96 – 20…

47 + 2, 58 – 4…

80 – 4, 100- 9…

příklady se závorkami

PS – 13/4, 14/1, 2

Prvouka

Stále procvičujeme Lidé a čas, Orientace v čase

Rok, měsíce, roční období – vyjmenovat měsíce

letní prázdniny – červenec, srpen

Školní rok – škola začíná 1. září, končí 30. června

Kalendářní rok – 1. ledna – 31. prosince

týden – 7 dní, dny v týdnu, den – 24 hodin, hodina – 60 minut, minuta – 60 sekund (napočítej si podle vteřinové ručičky do 60-ti, to je minuta)

Učebnice – 36, 37 – přečti si


Středa 6. 3.

Český jazyk

Uč – stále po str. 64 (procvičování učiva)

(psali jsme připravený diktát vět)

Čít – 90

Matematika

PS – 12, 13/1 (v každém sloupečku 5 příkladů)

PS – 27/1, 2, 3

Anglický jazyk

procvičování slovní zásoby


Úterý 5. 3.

Český jazyk

Uč – 64

Zápis do sešitu:

Di-dy, ti-ty, ni-ny

di, dy – divadlo, hrady (slabiky di,dy zakroužkuj)

ti, ty – děti, dráty (slabiky ti, ty zakroužkuj)

ni, ny – Nina, brány (slabiky ni, ny zakroužkuj)

do sešitu : 64/3 (napiš po kyvadlové hodiny)

Matematika

PS – 9/2, 5, 6

PS – 1, 2, 9, 10

Prvouka

Zápis do sešitu:

Orientace v čase

Týden má 7 dní.

Den má 24 hodin.

Hodina má 60 minut.

Minuta má 60 sekund.

Půlhodina je 30 minut.

Čtvrthodina je 15 minut.

(+ Nácvik poznávání hodin, nejlépe na papírových hodinách, nutno procvičovat i doma.)


Pondělí 4. 3.

Český jazyk

Uč – 63 ústně

Pís – 7

Čít – 89

Procvičuj básničku zpaměti – „Poslechněte, co se stalo“ (Čít – 87)

Matematika

PS – 7/6, 6

PS – dokonči str. 8

PS – 9/4 (stačí 1/2)Pátek 1. 3.

Český jazyk

Uč – 62 – ústně, procvičuj řady měkkých a tvrdých slabik, abecedu

Pís – 6

Čít – 88

Učíme se zpaměti básničku z Čítanky str. 87

Matematika

PS 7/3 – pod závorky si napiš výsledky

PS – 8/1, 2, 3


Čtvrtek 29. 2.

Český jazyk

Psaní i/í po měkkých souhláskách (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň)

Zápis do sešitu (modrý – Čj – Š):

(Vymýšleli jsme slova, kde se píší měkké slabiky):

Nadpis:

Měkké slabiky

ži – život, žízeň

ši – hroši, šípek

či – čistý, Čína

ři – řidič, Řím

ci – cibule, (mnoho) nocí

ji – Jirka, jídlo

di – divadlo, dívat se

ti – tiká (budík), (byli) pátí

ni – nic, paní

 • procvičování řazení slov podle abecedy
 • procvičování psaní u, ú, ů

Matematika

procvičování počítání zpaměti do 100

PS – 6/5

PS – 7/1, 2, 3

Prvouka

Procvičování:

 • Datum tvého narození
 • Kolik dní má rok
 • Kolik máme ročních období, vyjmenuj je
 • Kolik dní má týden
 • Který měsíc začíná a končí škola
 • Jak se jmenují měsíce hlavních (letních) prázdnin

Zápis do sešitu:

Roční období, měsíce

Jaro

březen, duben, květen

Léto

červen, červenec, srpen

Podzim

září, říjen, listopad

Zima

prosinec, leden, únor

(ke každému ročnímu období nakresli malý obrázek)


Středa 28. 2.

Český jazyk

Uč – 60/13 – ústně

Psali jsme diktát vět.

Čít – 86, začínáme se učit básničku na březen (Čít – 87: Poslechněte, co se stalo)

Pís – 5

Matematika

PS – 5/4, 5

PS – 6/1, 2, 3

Procvičování zpaměti do 20-ti s přechodem přes 10, + a – do 100 typu 60+20, 80-50, 80-3, 75+4, 54+6

Anglický jazyk

Slovní zásoba:

a fox – liška

a frog – žába

a bat – netopýr

a mouse – myš

a hedgehog – ježek

a snake – had

(It´s a fox. – To je liška.)

Procvičování:

I can see…. Já vidím…

I like… Mám rád…

I don´t like… Nemám rád…

 

long – dlouhý

short – krátký

slow – pomalý

fast – rychlý

(I can see a long train.)  Vidím dlouhý vlak.


Úterý 27. 2.

Český jazyk

Uč – 60

Uč – 60/12 – napsali jsme do sešitu 10 slov

60/16 – tvořili jsme slova, psali jsme také do sešitu – není nutné psát

Matematika

PS – 77 – průběžně dokončujeme

PS – M – 2. díl – seznámení s PS, str. 5/1, 2, 3

Prvouka

Zápis do sešitu:

Lidé a čas

Rok – 365 dní (1x za 4 roky 366 – rok přestupný)

4 roční období:

jaro, léto, podzim, zima


(zbývající místo pod zápisem si rozděl tužkou a pravítkem na 4 části – 4 čtverce):

Kresli barevně – pastelkami:

do levého horního kresli jaro, do pravého horního kresli léto,

do pravého spodního kresli podzim, do levého spodního kresli zimu.


Pondělí 26. 2.

Český jazyk

Uč – 59/10 – 2 řádky do sešitu (můžete do Čj – DÚ)

Ve čtení jsme četli 1. kapitolu Honzíkovy cesty (pokud máte doma)

Matematika

PS 83/1-3 – přečti si

PS – pracuj na str. 77/stačí polovinuPátek 16. 2.

Český jazyk

Uč – po str. 59

Pís – 4

Čti o prázdninách každý den – svoji knihu

Matematika

PS –  76/3, 4, 9

PS – 83/1


Čtvrtek 15. 2.

Český jazyk

Procvičování u, ů, ú, tvrdé souhlásky a slabiky (vymýšlej slova se slabikami hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny) – ústně

Uč – 59/6 – ústně (3 věty můžeš napsat do sešitu Čj – Š)

Matematika

PS – 75 – dokonči

Prvouka 

Uč – 35


Středa 14. 2.

Český jazyk

Procvičování učiva po str. 58

Psali jsme opis vět, určovali jsme počet slov ve větách, vyhledávali jsme tvrdé slabiky.

Pís č. 2 – str. 3

Čít – 82 (už jsme sice měli, ale nevadí…) – nebo čti svoji knížku

Matematika

PS – 74 – dokonči cv. 5, 75/2, 4

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – pracovní list (uděláme po nemoci)

fast – rychlý

slow – pomalý

long – dlouhý

short – krátký

 • Opakování čísel 1 – 10, procvičování čísel 11 – 20

Úterý 13. 2.

Český jazyk

Psali jsme kontrolní úkol na známky (u, ů, ú)

Uč – 58 – ústně, cv. 4 – 1 řádek napiš do sešitu Čj – DÚ

Matematika

PS – 74/4, 5 – 3 sloupečky

Prvouka

Uč – 34


Pondělí 12. 2.

Český jazyk

Uč – 57 – ústně

Zápis do sešitu:

Tvrdé slabiky

(ke každé slabice vymysli slova, jedno napiš:)

hy – hymna…

chy – chyba…

ky – mraky…

ry – ryba…

dy – hrady…

ty – noty…

ny – brány…

(slabiky zakroužkuj)

Matematika

PS – dokonči str. 73

PS – 74/1, 2Pátek 9. 2.

Český jazyk

Zápis do sešitu Čj – Š:

Tvrdé souhlásky:

h, ch, k, r, d, t, n

Měkké souhlásky:

ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň

Obojetné souhlásky:

b, f, l, m, p, s, v, z

Čítanka: 81

Stále si opakuj básničku

Matematika

G – opakování druhů čar – 82/5

73/2 – dokonči, 3 – polovina cvičení


Čtvrtek 8. 2.

Český jazyk

Procvičování učiva – uč. po str. 56

Opakuj si stále básničku (Čert a Káča nebo Byla jednou jedna třída)

Matematika

PS 72 – dokončit

PS 73/1, 2 – polovina cvičení

Prvouka

opakuj části těla (bude kontrolní úkol)


Středa 7. 2.

Český jazyk

56/9, 10, 11, 12 – vše jen ústně (cv. 12 – ústně – urči druhy vět)

Písanka – 40

Čítanka – 80

Matematika

PS – 69/1 – 2. odstavec do sešitu – rozepisuj: 32 + (15-9) = 32 + 6 = ….

PS – 71/4, 72/4 – 3 sloupečky

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby: Rodina, Lidé (I can see…Vidím…)


Úterý 6. 2.

Český jazyk

Psali jsme diktát na u, ů, ú

55/8 – ústně

Matematika

PS – 71/1, 2, 3 (ukazuj si na číselné ose, zkus si také znázornit podle cv. na str. 68/1)

Procvičuj + a – do 20 s přechodem přes 10, + a – do 100 bez přechodu přes 10 (zpaměti)

Prvouka

Psali jsme PL (Opakování – Naše tělo) – zopakuj si


Pondělí 5. 2.

Český jazyk

Uč – 54/4 – spočítej věty, urči jejich druh, spočítej slova ve větách.

Cv  4a) napiš do sešitu (Čj – Š), rozděl slova na slabiky a označ samohlásky modrým kroužkem a souhlásky oranžovým křížkem. Slova nakonec seřaď podle abecedy (očísluj nad slovo).

Uč – 55/6, 7 – ústně

Čít – 79

Matematika

PS – 70/5, 71/1, 2, 3Čtvrtek 1. 2., Pátek 2. 2.

Český jazyk

Uč – po str. 54

Čít – po str. 78

Pís – po str. 39

Matematika

PS – po str. 70/1, 2, 3, (69/1 a 10 zatím ne)

Prvouka

Uč – po str. 33


Středa 31. 1.

Český jazyk

Uč – 50 (dětem jsem slova diktovala, psali jsme diktát „nanečisto“)

Písanka – po str. 39 (na pondělí 5. 2.)

Čítanka – po str. 78 (na pondělí)

Procvičuj básničku k recitační soutěži

Matematika

PS – 69/vše – kromě 1. a 10. cvičení – diktát s nimi napíšu po nemoci (psali jsme na + a – do 20 s přechodem přes 10)

Anglický jazyk

Pracovní list – slovní zásoba – procvičování – rodina, zvířata, lidé (doděláme po nemoci)


Úterý 30. 1.

Český jazyk

Procvičování psaní u, ů, ú – vymýšlej slova, můžeš je psát do sešitu Čj – Š

(krůček, účast, schůze, suchá, půda, může, úklid, tupé, nůžky, půlka, tlustá, hůl, důvěra, úpal, úryvek, učitel, chutná, drůbež)

Matematika

PS – 67/3, 4, 5

PS – 68/1, 2, 3

Prvouka

Uč – 32 – Potraviny, výživa


Pondělí 29. 1.

Český jazyk

Uč – 53 (Slabiky se slabikotvorným r, l, m)

Zápis do sešitu:

Nadpis: Slabikotvorné r, l, m

Napiš slova, rozděl je na slabiky a označ křížkem slabikotvorné r, l, m:

Prkno, mlha, osm.

Písanka: 38 (1/2 strany)

Čítanka – opak. po str. 76 (čti svou knihu)

Matematika

PS – 67/1, 2

Procvičování + a – zpaměti ( do 20 s přechodem přes 10, do 100 bez přechodu přes 10)Čtvrtek 25. 1., Pátek 26. 1.

Český jazyk

Uč po str. 52 – procvičování učiva (abeceda – řazení slov, druhy vět, samohlásky, souhlásky, rozdělení slov na slabiky, u, ů, ú)

Čítanka – po str. 76

Matematika

PS – 66 a 82(geometrie) – zkoušej rýsovat přímky a lomené čáry na velký papír

Prvouka

Uč – 30, opakuj a procvičuj ze str. 26


Středa 24. 1.

Český jazyk

Uč – 52 – Souhlásky (najdi si také tabulku abecedy – str. 12, přečti jen samohlásky, potom souhlásky)

Zápis do sešitu: (Čj – Š – modrý)

Souhlásky

napiš slova:

boty, šála, čepice – označ křížkem souhlásky

Písanka – 37

Čítanka – po str. 75

Matematika

psali jsme cvičně diktát na + a – do 20 s přechodem přes 10, zkuste (můžete i do sešitu), píšeme jen výsledky, pokud neví, píšeme pomlčku…

PS – (64 bychom měli mít již hotový), 65/1, 2

Anglický jazyk

procvičování slovní zásoby – činnosti (dance, jump, run, climb…. I can dance – Umím tancovat …), počasí, barvy, čísla

Dopravní prostředky

car – auto

taxi – taxi

lorry – nákladní auto

plane – letadlo

train – vlak

motorbike – motorka


Úterý 23. 1.

Český jazyk

Procvičování učiva – uč. po str. 51

47/3 – ústně

Matematika

Opakování + a – do 20 s přechodem přes 10 – zpaměti

PS – 63 (cv. 6 zatím ne), psali jsme diktát (sčítání a odčítání desítek do 100 – bez známkování): 30+50, 80-60,…

Prvouka

Uč – 29, procvičujte Moje tělo (str. 26) – budeme psát opakování


Pondělí 22. 1.

Český jazyk

Procvičovali jsme učivo (bez učebnice):

 • Řazení slov podle abecedy
 • Počet slabik ve slovech (vymysli slovo jednoslabičné, dvojslabičné, trojslabičné, čtyřslabičné)
 • Samohlásky, dvojhlásky – označ je ve slově
 • Slova opačného významu – protikladná – (malý – velký, teplo – zima…)
 • Slova podobného významu – souznačná – (děvče – holka, kluk – chlapec…)
 • Slova nadřazená – ( tužka, pero, pouzdro, sešit, učebnice – školní potřeby…)
 • Druhy vět – vymysli větu oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

Matematika

omlouvám se, zapomněla jsem minule napsat…

Máme v PS dokončeny strany: 60, 61

dnes jsme pracovali:

PS – 62/1, 2, 63/1Čtvrtek, pátek (18. 1., 19. 1.)

Český jazyk

Opakování – Uč po str. 51

Zápis do sešitu:

Dvojhlásky

ou – loutka, pouzdro

au – auto, sauna

eu – pneu, euro

Do sešitu Čj – DÚ:

51/3 (napiš 4 slova, rozděl na slabiky, označ samohlásky a souhlásky)

Čítanka – 73

Písanka – 36

Matematika

G – procvičování – tělesa

G – rýsování přímých čar (přímek) – zkoušejte na papír


Středa 17. 1.

Český jazyk

Uč – 51/4, 5, 51/1, 2 – dvojhlásky

(psali jsme také diktát slov)

Čítanka – 71, 72

Písanka – dopsat str. 35

Matematika

PS – 58/5, 59

Anglický jazyk

Opakování – Počasí

Prac. list – Dopravní prostředky (vlepíme do sešitu po nemoci)

Úterý 16. 1. 

Český jazyk

Uč – 50/3 (ústně – odůvodni pravopis – útok – napíšu ú s čárkou, protože je to na začátku slova…)

Písanka – 35 – 6 řádků

Matematika

PS – 58/1 – 4

(procvičuj pamětné počítání)

Prvouka

26 – procvičuj části těla (prac. list vlepíme do sešitu později)


Pondělí 15. 1.

Český jazyk

Uč – 50/1, 2

Do modrého sešitu Čj – Š:

Nadpis: Psaní u, ú, ů

do 1. sloupečku napiš slova: Tůmová, můj, Růžena (ů barevně zakroužkuj)

do 2. sloupečku napiš slova: útulný, úžasná, úkoly (ú barevně zakroužkuj)

Písanka – 34

Čítanka – 70

Matematika

PS – 57 (všechny úkoly si ukazuj na číselné ose v 1. cvičení)

Procvičuj zpaměti + a – do 20 s přechodem přes 10 (6 + 7 = 13, 13 – 8 = 5, 5 + 9 = 14, 14 – 7 = 7, 7 + 8 = 15…)

Procvičuj zpaměti + a – desítek do 100 (20 + 20 = 40, 40 – 10 = 30, 30 + 70 = 100, 100 – 90 = 10…)


Pátek 12. 1.

Český jazyk

Procvičování (uč. po str. 49) – řazení slov podle abecedy, věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací – vymýšlej věty ústně,

rozdělení slov na slabiky, urči počet slabik ve slově, označ ve slově kroužkem samohlásky, samohlásky krátké, dlouhé

Čítanka – 66-68

Písanka – 33

Matematika

PS – 60/4,

43 – vybarvi hvězdičky podle barev výsledků v raketách (př.: pokud ti vyjde výsledek 11, vybarvi hvězdičku žlutou barvou)

56/5

61/6 – 2 řádkyČtvrtek 11. 1.

Český jazyk

Uč – opakování: abeceda – řazení slov, slova – rozdělení na slabiky, zakroužkuj samohlásky, vymysli slovo jednoslabičné, dvojslabičné, trojslabičné

Matematika

PS – 55/4, 6

56/2 – zaškrtni 10 různých čísel (z každého řádku 1 číslo), říkej, které číslo leží před…, za….

Orientace na číselné ose (str. 57)

Prvouka

Uč – 27


Český jazyk

Uč – 49 ústně

Písanka – 32

Čítanka – 64, 65

Matematika

Procvičování pamětného + a – s přechodem přes desítku

PS – 55/1, 2, 3

Do oranžového sešitu jsme psali: (můžete zkusit)

 1. Diktovala jsem dětem libovolná čísla od 20 do 50 – (10 čísel), pak jsme si společně zkontrolovali, zda zapsali správně (mezi čísly jsme dělali čárky).
 2. Na nový řádek děti psaly potom čísla vždy o jedno větší, než čísla, která jsem diktovala v 1. úkolu (opět společná kontrola).
 3. Pak jsme zkusili psát čísla vždy o 2 větší, než čísla v 2. úkolu ( opět kontrola).

Angličtina

 • Opakování počasí (It´s raining. It´s snowing. It´s sunny….) – v sešitě viz Křížovka
 • Opakování – množné číslo : 1 bag – 2 bags, 1 pencil – 5 pencils, 1 dog – 10 dogs
 • nově: pocity – I´m hot. (Je mi horko) I´m cold. (Je mi zima) I´m thirsty. (Mám žízeň)  I´m hungry. (Mám hlad)
 • čísla – 11 – 20

Úterý 9. 1.

Český jazyk

Uč –  48 – dokončit stranu, cv. 3 do sešitu Čj – DÚ(žirafa)

Matematika

PS – 54 – dokončit

do oranžového sešitu: Slovní úloha(53/2)

Stručný zápis SÚ + znázornění +výpočet:

Kusů cukroví         30

dopol. snědly         10

odpol. snědly         20

zbylo                         ?

Z:

V: 30 – (10 + 20) = 30 – 30 = 0

Na míse zbylo 0 kusů cukroví.

Prvouka

Uč – 26 (Moje tělo)


Pondělí 8. 1.

Český jazyk

Uč – 48/1, 2

Zápis do sešitu (modrý sešit se sluníčkem):

Samohlásky

Krátké: a, e, i, y, o, u

Dlouhé: á, é, í, ý, ó, ú, ů

Procvičování psaní tvarů písmen (psaní velkých písmen) –  do písanky – str. 31 (probraná písmena podle písanky 1.díl)

Čít – opak. po str. 65

Matematika

PS – 53/4, 54/1 – např. napiš číslo, které leží před číslem 24, za číslem 45, před číslem 60, za číslem 80, číslo, které je o 2 větší než 30…Pátek 5. 1.

Český jazyk

Uč – 47/1, 2 – (cv. 2 do sešitu Čj – DÚ)

Pís – 31

Čít – 64, 65

Matematika

PS – 53/1, 3, 5


Čtvrtek 4. 1.

Český jazyk

Uč – 46 – ústně

Matematika

PS – 52/2 – do oranžového sešitu

 


Středa 3. 1.

Český jazyk

Uč – 44, 45 – ústně

Písanka – 30

Čít – 62, 63

Matematika

PS – 52Pátek 22. 12.

Český jazyk

Uč – dokončit str. 43 – ústně

O prázdninách čti každý den

Matematika

PS – 56/5, 64

Procvičování + a – do 20 s přechodem přes 10


Čtvrtek 21. 12.

Český jazyk

Uč – 43/1, 2 – ústně

Písanka – dokončit str. 27 a 29

Opakování: řazení slov podle abecedy, druhy vět

Matematika

PS – Geometrie – 81

Procvičování: + a – do 20 s přechodem přes desítku


Středa 20. 12.

Český jazyk

Uč – 42 – ústně, + opakování druhů vět, řazení slov podle abecedy

Pís – 29 – polovina strany

Čít – čtení na prázdniny: po str. 63

Matematika

PS – 51 – dokončit

Geometrie – 79/5, 80


Úterý 19. 12.

Český jazyk

Uč – 40, 41

Matematika

PS – 50, 51/1

Prvouka

Uč – 24


Pondělí 18. 12.

Český jazyk

Uč – 40

Čít – po str. 58

Pís – 28

Matematika

PS – 49, i nadále procvičuj + a – do 20 s přechodem přes desítkuPátek 15. 12.

Český jazyk

Uč – 39 – ústně

Matematika

PS – 48Pátek 8. 12.

Český jazyk

Uč – 38 – slova souznačná – ústně

Čítanka – 54, 55 – procvičuj zpaměti báseň Sněhulák

Matematika

PS – 79/5

PS – 39 – dokončit


Úterý 5. 12.

Český jazyk

Procvičování druhů vět, slova protikladná (bez učebnice)

Opakování psaní tvarů písmen (psali jsme cvičně na mazací tabulku – bez nápovědy)

Čítanka – 54

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes 10 – zpaměti

PS – 37 (cv.5 zatím ne)

Prvouka

Uč – 15, 16


Pondělí 4. 12.

Český jazyk

36/2, 3 – ústně

37 – 1. polovina strany – ústně

Písanka – 26 – polovina strany

Matematika

PS – 37/1, 2, 3a)Pátek 1. 12.

Český jazyk

Uč – 35 – ústně

36/1 – ústně

Písanka – 25 dokončit

Čtení – 52, 53

Matematika

PS – 79/1 a 3, 43/1 – 1.polovina stranyPátek 24. 11.

Český jazyk

Opakování učiva – druhy vět, řazení slov podle abecedy

Písanka – 24

Čítanka – 126, 127

Matematika

Procvičování + a – do 15, slovní úlohy (práce do sešitu)


Čtvrtek 23. 11.

Český jazyk

Uč – 32 ústně

Matematika

PS po str. 34 (procvičování + a – do 15)


Středa 22. 11.

Český jazyk

Procvičování druhů vět a řazení slov podle abecedy – uč. po str. 31

Písanka – 23 – dokončit

Čítanka – 51

Matematika

PS – str. 34 – vypočítej příklady, piš si tužkou do každého rámečku výsledek

 • potom příklady ze str. 34 rozstříhej a podle výsledků je vlepuj na str. 32
 • dej pozor, kam obrázek lepíš (výsledek – barva)
 • např.: 1. příklad (žlutý 6+6) musíš nalepit na žlutou 12, atd.

Úterý 21. 11.

Český jazyk

Uč – 31 – ústně

Matematika

PS – 31

Prvouka

Opakování – Savci, Ptáci, Hmyz (pracovní list)


Pondělí 20. 11.

Český jazyk

Uč – 30 – ústně, cv. 2 (4 věty) – do sešitu Čj – DÚ, za znaménko napiš druh věty (O, T, R, P)

Pís – 23 – 3 řádky

Čít – 50

Matematika

PS – 30


Čtvrtek 16. 11.

Český jazyk

Procvičování řazení slov podle abecedy

Druhy vět (uč. po str. 29)

Písanka po str.22

Čítanka po str. 49

Matematika

Procvičování + a – do 14 (PS po str. 29)

Prvouka

Uč. po str. 13


Středa 15. 11.

Český jazyk

Uč – 29 ústně

Písanka – 22 (odpověz na otázky celou větou)

Čítanka – po str. 49 (na pondělí)

Matematika

PS – str. 29


Úterý 14. 11.

Český jazyk

stále procvičujeme druhy vět – vymysli ústně větu O, T, R, P

procvičuj básničku Listopad – Podzim

Matematika

práce v sešitě – rozklady čísla 13

slovní úlohy

postupně dokončujeme strany v PS – 26, 28

Prvouka

Uč – 46, 47 – prohlédni si a přečti si


Pondělí 13. 11.

Český jazyk

Uč – 28

Pís – písmeno c, č

Čtení – po str. 47

Matematika

PS – str. 28Pondělí 6. 11.

Český jazyk

Uč – 26 – ústně, cv. 7 – slova napiš do sešitu Čj – DÚ a seřaď je podle abecedy

Čítanka – po str. 43, procvičuj básničku Listopad – Podzim (str.37)

Matematika

PS – 24 – dokončit, 4a) zapiš do oranžového sešituStředa 25. 10.

Český jazyk

Procvičování řazení slov podle abecedy bez učebnice

Písanka 16

Čítanka – 82 – 84

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání přes základ 10 do 12 (do sešitu bez PS)

Anglický jazyk

Počasí


Pondělí 23. 10.

Český jazyk

uč. – 20/3, 4 – ústně

Pís – po str. 15 (Maty ji má ve škole – nevadí, dokončí postupně později.)

Matematika

procvičovali jsme +, – do 12, dokončovali jsme PS po str. 21Pátek 13. 10.

Český jazyk

Procvičování řazení slov podle abecedy – společně na tabuli (bez uč.)

Pís – 13

Čít – 32, 33

Matematika

Pamětné počítání do 20

Práce do oranž. sešitu – příklad + znázornění: (přelož stranu, příklad piš vlevo, znázornění vpravo – použij 2 barvy)

5 + 5 =

5 + 6 =

5 + 7 =

6 + 4 =

6 + 5 =

6 + 6 =

7 + 3 =

7 + 4 =

7 + 5 =


Čtvrtek 12. 10.

(Návštěva divadelního představení)

Český jazyk

Dnes jen čtení pohádky v pracovním sešitě – máme jej ve škole


Středa 11. 10.

Český jazyk

Uč – 16

Čít – 31

Matematika

PS – 18


Úterý 10. 10.

Český jazyk

Uč – 15 – ústně, procvičování řazení slov podle abecedy

Matematika

PS – dokonči str. 16, 17/1

pamětné procvičování + a – do 11, rozklady čísel


Čtvrtek 5. 10.

Český jazyk

Uč – 14 – ústně

Procvičování řazení slov podle abecedy

Matematika

PS 15/1 – 6

Procvičování sčítání a odčítání do 11 s přechodem přes 10

Prvouka

PS – 10


Pondělí 2. 10.

Český jazyk

(Práce v pracovním sešitě – máme jej ve škole)

Procvičování abecedy, douč abecedu až po Ž

Procvičování řazení slov podle abecedy

DÚ – do sešitu Čj (žirafa): 13/3 (napiš slova podle obrázku, nad slova napiš číslice 1 až 5 (seřaď podle abecedy) – používej k tomu žlutou tabulku ze str. 12

Matematika

(Práce do sešitu)

Procvičování dopočítávání do 10, (do 20)

Procvičování pamětného počítání do 10 (do 20)

Znovu procvičuj pamětné počítání do 11 (PS str. 12/3)

Rozklady čísla 11  – procvičováníPátek 29. 9.

Český jazyk

Procvičování abecedy – tabulka str. 12 (které písmeno leží před L, které leží za písmenem L apod.)

Čítanka – 21, 22 – čti každý den

Písanka – 9

Matematika

PS – procvičuj zpaměti (str. 12/3)

procvičuj pamětné počítání, rozklady čísel

procvičuj dopočítávání do 10 – např. 3 a kolik mi chybí do 10, atd.


Středa 27. 9.

Český jazyk

Uč – 13/polovina strany

nauč se zpaměti 2 řádky z tabulky str. 12 (A – Ň)

Písanka 8 (Přečti si…Rak… Úhoř) – podle textu odpovídej v písance na otázky

Matematika

PS – 13


Úterý 26. 9.

Český jazyk

Uč – 12

Matematika

PS – 12

Prvouka

Zápis do sešitu – dořešíme později


Pondělí 25. 9.

Český jazyk

Uč – 11 (ústně), přečti si několikrát žlutou tabulku na str. 12

Písanka – 7 (přečti si o tuleňovi)

Čítanka – 20

Matematika

PS – 11Úterý 19. 9.

Český jazyk

PS ke Sla z 1. ročníku – str. 37

Matematika

Pamětné procvičování sčítání a odčítání do 20

PS – 10 (část)

Prvouka

Uč – str. 8

Do sešitu Prv:

Nadpis: Dopravní značky

(vyber si a nakresli 3 značky podle učebnice + název)


Pondělí 18. 9.

Český jazyk

Uč – 9/Oslovení, pozdrav – ústně

Uč – 10 – ústně

Máme nový sešit ČTENÍ – básnička Ježek – naučit zpaměti

Matematika

PS – 10 – pokračovat v práci (část)

PS – 78 – geom. – dokončitPátek 15. 9.

Český jazyk

Uč – 9/5-8 ústně

Pís – 4

Čít – 14, 15

Matematika

PS – 9 – dokončit

PS – 78 (geometrie) – 1, 2


Čtvrtek 14. 9.

Český jazyk

Uč – str. 7 (Slohová cvičení – ústně), str. 8 – dovyprávění pohádky podle obrázku

Matematika

PS – str. 9 (5, 6, 7 – zatím ne)

Prvouka

7/1 – 11, + opakování bydliště a datum narození


Středa 13. 9.

Český jazyk

Uč – str. 7/1, 2 – ústně

Písanka – dokončit str. 3

Čítanka – 10, 11

Matematika

PS – 8/1-5, 7 (6 zatím ne)

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby – školní potřeby, hračky, malý, velký, nový, starý


Úterý 12. 9.

Český jazyk

Uč – str. 6 (cv. 4 do sešitu Čj – DÚ)

Písanka – str. 3 – polovina strany – vpravo nahoře si přečti text

Matematika

PS – 8

Prvouka

Uč – str. 6, zopakuj si datum narození, bydliště


Pondělí 11. 9.

Český jazyk

Uč – str. 5/Slabiky, slova, věty – cv. 1, 2 (cv. 2 do Písankového sešitu z 1. roč.)

Písanka – str. 2

Čítanka – 8, 9

Matematika

PS – 6Pátek 8. 9.

Český jazyk

Uč – str. 5/Písmena tiskací, psací – 1, 2 (cv. 2a – do Písankového sešitu z 1. ročníku)

Čítanka – číst str. 3, 4

Matematika

PS – 5


Čtvrtek 7. 9.

Český jazyk

Učebnice – str. 4 (jen ústně)

Matematika

PS – str. 4

Prvouka

Uč – str. 4, 5 – pozoruj, přečti si

do sešitu Prv: Nadpis – Jsem školák (nakresli obrázek  – cokoliv k tématu, str. 4 a 5 ti napoví)


Úterý, středa – 5. a 6. 9.

Rozdávání sešitů a učebnic, seznámení s učebnicí, ústní opakování, vyprávění o prázdninách

Český jazyk

PS ke Slabikáři z 1. ročníku – dokončení str. 34

Matematika

ústní procvičování

Anglický jazyk

opakování (What´s your name? I am … My name is….), barvy