Třída 2. A

Školní rok 2023/2024

Zápis termínu na individuální konzultace s třídním učitelem (11. 12. 2023)

Úkoly pro nepřítomné žáky:

Úterý 5. 12.

Český jazyk

Procvičování druhů vět, slova protikladná (bez učebnice)

Opakování psaní tvarů písmen (psali jsme cvičně na mazací tabulku – bez nápovědy)

Čítanka – 54

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes 10 – zpaměti

PS – 37 (cv.5 zatím ne)

Prvouka

Uč – 15, 16


Pondělí 4. 12.

Český jazyk

36/2, 3 – ústně

37 – 1. polovina strany – ústně

Písanka – 26 – polovina strany

Matematika

PS – 37/1, 2, 3a)Pátek 1. 12.

Český jazyk

Uč – 35 – ústně

36/1 – ústně

Písanka – 25 dokončit

Čtení – 52, 53

Matematika

PS – 79/1 a 3, 43/1 – 1.polovina stranyPátek 24. 11.

Český jazyk

Opakování učiva – druhy vět, řazení slov podle abecedy

Písanka – 24

Čítanka – 126, 127

Matematika

Procvičování + a – do 15, slovní úlohy (práce do sešitu)


Čtvrtek 23. 11.

Český jazyk

Uč – 32 ústně

Matematika

PS po str. 34 (procvičování + a – do 15)


Středa 22. 11.

Český jazyk

Procvičování druhů vět a řazení slov podle abecedy – uč. po str. 31

Písanka – 23 – dokončit

Čítanka – 51

Matematika

PS – str. 34 – vypočítej příklady, piš si tužkou do každého rámečku výsledek

  • potom příklady ze str. 34 rozstříhej a podle výsledků je vlepuj na str. 32
  • dej pozor, kam obrázek lepíš (výsledek – barva)
  • např.: 1. příklad (žlutý 6+6) musíš nalepit na žlutou 12, atd.

Úterý 21. 11.

Český jazyk

Uč – 31 – ústně

Matematika

PS – 31

Prvouka

Opakování – Savci, Ptáci, Hmyz (pracovní list)


Pondělí 20. 11.

Český jazyk

Uč – 30 – ústně, cv. 2 (4 věty) – do sešitu Čj – DÚ, za znaménko napiš druh věty (O, T, R, P)

Pís – 23 – 3 řádky

Čít – 50

Matematika

PS – 30


Čtvrtek 16. 11.

Český jazyk

Procvičování řazení slov podle abecedy

Druhy vět (uč. po str. 29)

Písanka po str.22

Čítanka po str. 49

Matematika

Procvičování + a – do 14 (PS po str. 29)

Prvouka

Uč. po str. 13


Středa 15. 11.

Český jazyk

Uč – 29 ústně

Písanka – 22 (odpověz na otázky celou větou)

Čítanka – po str. 49 (na pondělí)

Matematika

PS – str. 29


Úterý 14. 11.

Český jazyk

stále procvičujeme druhy vět – vymysli ústně větu O, T, R, P

procvičuj básničku Listopad – Podzim

Matematika

práce v sešitě – rozklady čísla 13

slovní úlohy

postupně dokončujeme strany v PS – 26, 28

Prvouka

Uč – 46, 47 – prohlédni si a přečti si


Pondělí 13. 11.

Český jazyk

Uč – 28

Pís – písmeno c, č

Čtení – po str. 47

Matematika

PS – str. 28Pondělí 6. 11.

Český jazyk

Uč – 26 – ústně, cv. 7 – slova napiš do sešitu Čj – DÚ a seřaď je podle abecedy

Čítanka – po str. 43, procvičuj básničku Listopad – Podzim (str.37)

Matematika

PS – 24 – dokončit, 4a) zapiš do oranžového sešituStředa 25. 10.

Český jazyk

Procvičování řazení slov podle abecedy bez učebnice

Písanka 16

Čítanka – 82 – 84

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání přes základ 10 do 12 (do sešitu bez PS)

Anglický jazyk

Počasí


Pondělí 23. 10.

Český jazyk

uč. – 20/3, 4 – ústně

Pís – po str. 15 (Maty ji má ve škole – nevadí, dokončí postupně později.)

Matematika

procvičovali jsme +, – do 12, dokončovali jsme PS po str. 21Pátek 13. 10.

Český jazyk

Procvičování řazení slov podle abecedy – společně na tabuli (bez uč.)

Pís – 13

Čít – 32, 33

Matematika

Pamětné počítání do 20

Práce do oranž. sešitu – příklad + znázornění: (přelož stranu, příklad piš vlevo, znázornění vpravo – použij 2 barvy)

5 + 5 =

5 + 6 =

5 + 7 =

6 + 4 =

6 + 5 =

6 + 6 =

7 + 3 =

7 + 4 =

7 + 5 =


Čtvrtek 12. 10.

(Návštěva divadelního představení)

Český jazyk

Dnes jen čtení pohádky v pracovním sešitě – máme jej ve škole


Středa 11. 10.

Český jazyk

Uč – 16

Čít – 31

Matematika

PS – 18


Úterý 10. 10.

Český jazyk

Uč – 15 – ústně, procvičování řazení slov podle abecedy

Matematika

PS – dokonči str. 16, 17/1

pamětné procvičování + a – do 11, rozklady čísel


Čtvrtek 5. 10.

Český jazyk

Uč – 14 – ústně

Procvičování řazení slov podle abecedy

Matematika

PS 15/1 – 6

Procvičování sčítání a odčítání do 11 s přechodem přes 10

Prvouka

PS – 10


Pondělí 2. 10.

Český jazyk

(Práce v pracovním sešitě – máme jej ve škole)

Procvičování abecedy, douč abecedu až po Ž

Procvičování řazení slov podle abecedy

DÚ – do sešitu Čj (žirafa): 13/3 (napiš slova podle obrázku, nad slova napiš číslice 1 až 5 (seřaď podle abecedy) – používej k tomu žlutou tabulku ze str. 12

Matematika

(Práce do sešitu)

Procvičování dopočítávání do 10, (do 20)

Procvičování pamětného počítání do 10 (do 20)

Znovu procvičuj pamětné počítání do 11 (PS str. 12/3)

Rozklady čísla 11  – procvičováníPátek 29. 9.

Český jazyk

Procvičování abecedy – tabulka str. 12 (které písmeno leží před L, které leží za písmenem L apod.)

Čítanka – 21, 22 – čti každý den

Písanka – 9

Matematika

PS – procvičuj zpaměti (str. 12/3)

procvičuj pamětné počítání, rozklady čísel

procvičuj dopočítávání do 10 – např. 3 a kolik mi chybí do 10, atd.


Středa 27. 9.

Český jazyk

Uč – 13/polovina strany

nauč se zpaměti 2 řádky z tabulky str. 12 (A – Ň)

Písanka 8 (Přečti si…Rak… Úhoř) – podle textu odpovídej v písance na otázky

Matematika

PS – 13


Úterý 26. 9.

Český jazyk

Uč – 12

Matematika

PS – 12

Prvouka

Zápis do sešitu – dořešíme později


Pondělí 25. 9.

Český jazyk

Uč – 11 (ústně), přečti si několikrát žlutou tabulku na str. 12

Písanka – 7 (přečti si o tuleňovi)

Čítanka – 20

Matematika

PS – 11Úterý 19. 9.

Český jazyk

PS ke Sla z 1. ročníku – str. 37

Matematika

Pamětné procvičování sčítání a odčítání do 20

PS – 10 (část)

Prvouka

Uč – str. 8

Do sešitu Prv:

Nadpis: Dopravní značky

(vyber si a nakresli 3 značky podle učebnice + název)


Pondělí 18. 9.

Český jazyk

Uč – 9/Oslovení, pozdrav – ústně

Uč – 10 – ústně

Máme nový sešit ČTENÍ – básnička Ježek – naučit zpaměti

Matematika

PS – 10 – pokračovat v práci (část)

PS – 78 – geom. – dokončitPátek 15. 9.

Český jazyk

Uč – 9/5-8 ústně

Pís – 4

Čít – 14, 15

Matematika

PS – 9 – dokončit

PS – 78 (geometrie) – 1, 2


Čtvrtek 14. 9.

Český jazyk

Uč – str. 7 (Slohová cvičení – ústně), str. 8 – dovyprávění pohádky podle obrázku

Matematika

PS – str. 9 (5, 6, 7 – zatím ne)

Prvouka

7/1 – 11, + opakování bydliště a datum narození


Středa 13. 9.

Český jazyk

Uč – str. 7/1, 2 – ústně

Písanka – dokončit str. 3

Čítanka – 10, 11

Matematika

PS – 8/1-5, 7 (6 zatím ne)

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby – školní potřeby, hračky, malý, velký, nový, starý


Úterý 12. 9.

Český jazyk

Uč – str. 6 (cv. 4 do sešitu Čj – DÚ)

Písanka – str. 3 – polovina strany – vpravo nahoře si přečti text

Matematika

PS – 8

Prvouka

Uč – str. 6, zopakuj si datum narození, bydliště


Pondělí 11. 9.

Český jazyk

Uč – str. 5/Slabiky, slova, věty – cv. 1, 2 (cv. 2 do Písankového sešitu z 1. roč.)

Písanka – str. 2

Čítanka – 8, 9

Matematika

PS – 6Pátek 8. 9.

Český jazyk

Uč – str. 5/Písmena tiskací, psací – 1, 2 (cv. 2a – do Písankového sešitu z 1. ročníku)

Čítanka – číst str. 3, 4

Matematika

PS – 5


Čtvrtek 7. 9.

Český jazyk

Učebnice – str. 4 (jen ústně)

Matematika

PS – str. 4

Prvouka

Uč – str. 4, 5 – pozoruj, přečti si

do sešitu Prv: Nadpis – Jsem školák (nakresli obrázek  – cokoliv k tématu, str. 4 a 5 ti napoví)


Úterý, středa – 5. a 6. 9.

Rozdávání sešitů a učebnic, seznámení s učebnicí, ústní opakování, vyprávění o prázdninách

Český jazyk

PS ke Slabikáři z 1. ročníku – dokončení str. 34

Matematika

ústní procvičování

Anglický jazyk

opakování (What´s your name? I am … My name is….), barvy