Úterý 3. října

ČJ – Hláska a písmeno A, Á, pracovní list, hlasité čtení – kontrola DÚ (všechny moc chválím), ŽA str. 16 (básničku jsme se naučili a vybarvili červeně A, Á, modře a, á, povídání o obrázku)

VV – práce s lepidlem a krepovým papírem: podzimní stromy

PRV – vhodné a nevhodné chování mezi spolužáky, jak se správně chovám na ulici, viditelné oblečení pro řidiče a reflexní prvky – PS str. 8, opakování: co patří do výuky, dopravní značky


Pondělí 2. října

ŽA – vyvození hlásky a písmene A, a, PS str. 16 – červeně označ ve slovech velké  A, modře malé a, DÚ  – cvičení s kytičkou (čti nahlas: malé a, malé a, velké A, velké Á, …). Obtáhni A, nakresli slovo na A, vybarvi políčka s A, a. V básničce s papouškem si velké A a malé a vyznačíme v úterý.

Nezapomeň vystřihnou a založit do složky A, Á, a, á.

M – PS str. str. 13: dokončit lepení barevných autíček do tabulky (na 4. místě je zelené auto, před zeleným auto s číslem 2, za zeleným je oranžové,  na prvním místě je červené a za ním auto s číslem 5)

TV – hod do dálky tenisovým míčkem, míčové hry

 TŘÍDNICKÁ HODINA – dodržuj pravidla třídy, především pravidlo, když chci ve vyučování něco říct, zvednu ruku, nekomentuju vše, co řekne paní učitelka nebo spolužák, dávám pozor, ke spolužákům se chován vždy slušně a mile .


Pátek 29. 9. 2023

ŽA – str. 15, DÚ – vystřihnout A, a, Á, á

M – str. 15/ po č. 7, DÚ str. 15/8 (kdo má matematiku ve škole, dodělá v pondělí)

– Práce s modelovací hmotou – ovoce a zelenina v misce

UC str. 10, poslechová četba


Středa 27. 9. 2023

ČJ – pohádka Medvídek a kamarád“ – poslech a převyprávění

hláska a písmeno M, m: opakování a procvičování,  ŽA str. 14

Povolání – poznej podle obrázků, jaké povolání mají moji rodiče?

M – Práce s kartičkami: počet 1 – 5, PS str. 14/4, str. 15/1, 2

HV – Pod naším okýnkem, Proč? Proč? Proč? Pojmy zvuk a tón, rytmická cvičení

ČJ – UC str. 9, poslechové čtení


Úterý 26. 9. 2023

ŽA – hláska a písmeno str. 13: doplnit do mřížky M, obtáhnout tužkou M, m

VV – Rozpíjení vodových barev + voskovka: Vlaštovky na drátě

PRV – doprava a dopravní značky, semafor: PS str. 7


Pondělí 25. 9. 2023

ŽA – cvičení s obrázky: které slovo začíná na M, kde je M uprostřed nebo na konci slova? PS str. 13 – procvičuj, kde leží M, m ve slovech motýl, komín, mísa, máma, myš, dům.

M – procvičování prvků v pořadí : první, poslední, před, za, hned před, hned za, PS str. 14/1, 2, 3

TV – běh 60m, skok do dálky

UC – znovu opakování str. 8 – posunování ruky po podložce (vlnky na vodě), poslechové čtení


Pátek 22. 9. 2023

ŽA – vyvození hlásky a písmene M, PS str. 12 , slova začínající na M

M – předměty podle počtu 2 – 5, PS str. 13 – pojmy první, poslední, před, za, hned před, hned za

UC – str. 8: lehký posun ruky po papíře, poslechové čtení

Vycházka po okolí školy, dopravní značky, bezpečná cesta do školy, chování na ulici a v okolí zastávky.

DÚ – ŽA str. 12 – cvičení s kytičkou, číst pouze písmena M, m (nahlas čti: velké M, velké M, malé m, …)

SBĚR STARÉHO PAPÍRU: v pondělí 25. září 2023 v době od 7:00 do 8:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin. 
Další termíny: 27. 11. 2023; 29. 1. 2024; 25. 3. 2024 a 3. 6. 2024

PŘEJI KRÁSNÝ A POHODOVÝ VÍKEND


Čtvrtek 21. 9. 2023

TV -skok do dálky, vybíjená

ŽA – dopravní značky, dopravní prostředky, bezpečná cesta do školy, PS str. 11

M – str. 12 (kontrola DÚ – VELKÁ POCHVALA) + cv. č. 3 – 7

PRV – pracovní návyky, blízké okolí školy (dopravní značky, cesta do školy, semafor) 6, na str. 7/cv. 1

Prosím aby všechny DÚ v pracovních sešitech byly podepsané, moc děkuji.


Středa 20. 9. 2023

ŽA – Večerníček, pohádkové postavy a dvojice, můj pokoj, PS str. 10

M – určování počtu 1- 5, skupinky po 2, 3, 4, 5, PS str. 11, DÚ str. 12/1, 2

HV – hry s rytmem a melodií, zpěv písní – Prší, prší, Skákal pes, Sedí liška pod dubem

UC – str. 7, poslechové čtení, opakování říkanek s pohybem


Úterý 19. 9. 2023

ŽA – Volnočasové aktivity, sport, PS str. 9

VV – Podzimní stromy – vodová barva

PRV – str. 4, 5: chování ve vyučovací hodině a o přestávce, zdravá a nezdravá svačinka


Pondělí 18. 9. 2023

ŽA – str. 8, opakování básní, melodizace a rytmizace básničky Ježek

UC – str. 6, poslechová četba (Kouzelná třída)

M PS str. 10

TV – skok do dálky

Vyprávění – co jsem zažil/a o víkendu


Pátek 15. 9. 2023

ŽA – str. 7: Pohádka o řepě, kdo stojí před, za, hned před, hned za, vyznač kolik je slabik ve slově, najdi stejná písmena

MA – str. 9: kuličky na počitadle vybarvi modře, zakroužkuj co je 4 x (osoby, svíčky), co je 5 x (mravenci, jahody)

UC – str. 5


Čtvrtek 14. 9. 2023

ŽA – str. 6: co do skupinky nepatří a proč? Hledání stejných tvarů.

MA – str. 8, určování stran levá a pravá, co je vlevo, co je vpravo, co je uprostřed, procvičování počtu a číslic 1 – 5

UC – str. 4, dokončit za DÚ 

PRV – str. 3, ústně: chování ve vyučovací  hodině


Středa 13. 9. 2023

ŽA – str. 5: určování první hlásky slova, znáš další slova na danou hlásku? Hledání stejných písmen a stejných obrázků, určování počtu slabik v jednotlivých slovech.

MA – str. 7: určování počtu 1 – 3, práce s kartičkami 1 – 5, určování daného počtu podle čísla

UC – str. 3 (uvolnění ramene a loketního kloubu)

Nezapomeň prosím na zítra DÚ z prvouky.


INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY

Den/čas 13:00 13:20 13:40 14:00 16:00 16:20 16:40
Středa 13. 9. Haderková Klaudie
Pátek 15:9. Šimík Viktor Stoklásek František Jančík Mikuláš Křupala Michael Černohousová Noemi Zlámal David
Pondělí 18. 9. Keclík Matyáš
Úterý 19. 9. Velísek Vojtěch Slováčková Jasmína Velísková Kristýna Žák Martin Landsfeld Vilém
Středa 20. 9. ZámorskáVanessa
Čtvrtek 21. 9. Kanderál David Vrbová Eliška

Úterý 12. 9. 2023

Ve středu 13. 9. 2023 SE FOTOGRAFUJEME „Můj první školní rok“

ŽA – Přestávka ve škole – vhodné a nevhodné chování, PS str. 4, procvičuj hledání prvního písmene na začátku slova

VV – deštník v dešti, práce s barvou a voskovkami (chválím za krásnou práci)

PRV – PS str. 3, za DÚ dokresli školu, vyplň pouze první polovinu strany, bludiště doděláme ve škole

 


Pondělí 11. 9. 2023

Opět prosím, kdo ještě nepřinesl, vystřihněte číslice 1 – 5 a tečky 1 – 5, ne do 20, ne do 10, jen 5, moc děkuji

 ŽA – str. 3, co do skupinky patří a nepatří, školní potřeby, rozvoj slovní zásoby

MAT – počet do 3, pohádka O třech prasátkách, číslice 1 – 5 (práce s kartičkami), PS (pracovní sešit str. 6)

UC – str. 2, posun ruky po podložce


 

Vážení rodiče a milé děti,

máme za sebou první školní týden a já bych vás všechny ráda pochválila, jak jste toto pro vás nové období krásně zvládli. Moc se těším na další dny a vše nové, co se vzájemně od sebe naučíme. Vše časem vyladíme, pokud si budeme pomáhat. Nasbírejte přes víkend mnoho sil, odpočiňte si a v pondělí přijďte s úsměvem a dobrou náladou.

– vystřihnout a zařadit číslice a tečky 1 – 5

ŽA (Živá abeceda) str. 2 – orientace v prostoru, obrázky stejného nebo podobného tvaru

MAT (Matematika) str. 5 – počet 1 a 2

UC (Uvolňovací cviky se zvířátky) str. 1, dbát na správné držení tužky (i při kreslení), správné a zdravé sezení