Termínová listina konzultací v pondělí 22. 4.  ZDE:

Vážení rodiče, v případě zájmu je možno se zapisovat na individuální konzultace stanovené na 

Pátek 12. dubna

ČJ – skládání slov HYNEK, jahoda, PS ke SLAB – dokončili jsme str. 29, SLAB str. 54 – hotová celá strana, na str. 55 za DÚ číst článek č. 3 – Hokej

M – kontrola PS str. 32/8 – samostatná práce, zbytek stránky společná práce

PÍSANKA – dokončili jsme str. 39, písanky si zatím nechám ve třídě kvůli poslední prázdné straně, kterou využijeme na opakování, prosím obalit PÍSANKU 3,

DÚ – PÍSANKA 3 str. 1 – každé slovo napiš dvakrát

PŘEJI KRÁSNÝ SLUNEČNÝ A ODPOČINKOVÝ VÍKEND


Čtvrtek 11. dubna

ČJ – SLAB str. 52: kontrola DÚ, str. 53 – dokončili jsme celou stranu, hláska a písmeno H, h – slova na písmeno H, pohádka + pracovní list, str. 54 – v básničce označit H – červeně, malé h – modře, spojit slabiky ve slova pod obrázkem, PS ke SLAB str. 29 – slabiky k obrázkům, za DÚ číst slova u tulipánku (pouze přečíst, obrázky vyhledáme zítra)

Prosím vystřihnout písmena H, h, kdo ještě nemá, děkuji

M – PS str. 32/1 – do malého sešitu, str. 32/2 – samostatná práce

PÍSANKA str. 38 – psací tvar písmene Š

PRV PS str. 35/1, 2, do cvičení 3 jsme si nalepili tabulku, kterou je třeba do úterý vyplnit k vylisované kytičce, pracovní list – op. kvetoucí rostliny, roční období


Středa 10. dubna

M – běhací diktát, PS str. 27/9, 10 – samostatná práce, str. 30/5 – 1. část: příklady děti opsaly do malého sešitu a vypočítaly, str. 31/1, 2 – společná práce, cv. 3, 4 – samostatná práce, u cv. č. 3 následná společná kontrola popř. dopomoc.

ČJ – křížovka do malého sešitu, skládání slov: VLADAN, drátek, PS ke SLAB str. 28 kontrola DÚ – moc děti chválím za čtení, až na výjimky velmi pěkná práce, SLAB str. 52 – čtení slov ve sloupečku, názvy zvířat jsme doplnili velkým tiskacím písmem do úkoly s modrým otazníkem (KRÁLÍK, SLIMÁK, KROCAN), za DÚ číst článek č. 2 – Novinový stánek, do zelené věty si vybrat jedno jméno pro králíčka a napsat ho psacím písmem do zeleného rámečku. Str. 53 – cvičení s tužkou: dopsali jsme velkým psacím písmem názvy zvířat, děti pracovaly samostatně, napsala jsem ke slovům pouze měkké nebo tvrdé I, Y (SOVA, KOS, MYŠ, ZMIJE, OPICE, JELEN, ZAJÍC, MOTÝL)

Prosím vystřihnout písmena H, h, děkuji

PÍSANKA str. 36, 37


Úterý 9. dubna

ČJ – PS ke SLAB str. 28 – kontrola DÚ, za DÚ číst článek Soused Plavec, SLAB str. 50 básnička Šašek Vašek – kdo nenakreslil obrázek, nalepíme si zítra, str. 51 – dokončit (obrázky jsme si nalepili, zbytek dodělali společně na tabuli.

PÍSANKA str. 33 – psací tvar písmene k, 34, str. 35 za DÚ

PRV PS str. 35/3 – do úterý 16. 4. utrhnout venku jarní květinu (ideálně i s lístečky), vylisovat – vložit mezi novinové papíry a zatížit knihami, poté nalepit kousky lepicí pásky do pracovního sešitu a vyplnit tabulku (nalepíme si ve čtvrtek, do místa nálezu např. louka Sazovice, zahrádka RD Mysločovice, …).


Pondělí 8. dubna

ČJPS ke SLAB kontrola DÚ na str. 26, str. 28 – křížovka, za DÚ číst slova u tulipánku, SLAB str. 49 – slova v barevném sloupečku, str. 50 – doplňování slov psacím písmem, cvičení s modrým trojúhelníčkem, otazníkem a puzzle – samostatná práce (čtení s porozuměním)

M – PS str. 27/6, 7, 8 – samostatná práce, str. 28/3, 4 za DÚ, str. 30/1, 2, 4 – společně na tabuli

PÍSANKA – psací tvar písmene S – str. 32, vyprávění – zážitky z víkendu


Pátek 5. dubna

ČJ – skládání slov: courá, ALICE, PS ke SLAB str. 26 – celá strana, za DÚ číst Zajíc Cupík (str. 26), SLAB str. 49 – vše kromě domečku a slov ve sloupečku

M – PS str. 27/3, 4, 5 – samostatná práce, 28/1, 2 – společná práce na tabuli, str. 29/1 – 4 (společně)

PÍSANKA str. 29, 31 – psací tvar písmene d, str. 30 za DÚ – první, třetí, pátý a poslední řádek 2x, druhý, čtvrtý, šestý a sedmý řádek stačí napsat 1x (pouze opsat dané slovo)

VŠEM PŘEJI KRÁSNÝ A SLUNEČNÝ VÍKEND 


Čtvrtek 4. dubna

ČJ – dělení slov (malý sešit ČJ):

LOUKAMOUKAPAVOUKKOULEMELOUNAUTO

KOUKÁPOLÁMOUKOUPÍTOULÁKOUSÁKOULÍ

ZAVEZOUDONESOUVYLEZOUNEJEDOUNAMELOU

Hláska a písmeno C, c – slova, která začínají na C, pracovní list + pohádka, SLAB. str. 48 – máme hotovou celou stranu, za DÚ číst věty vedle brýlí (Alice má ….)

M – běhací diktát (sčítání a odčítání do 10), PS str. 26/1 – 8 (příklady do cv. č. 7: 10 – 2, 3 + 6, 5 + 5, 10 – 1, 3 + 5, 5 – 4, 9 – 7, 1 + 2, 4 – 0, 9 – 4), za DÚ – 27/1, 2


Středa 3. dubna

M – sčítání a odčítání na počítadle do 10 – slovní úlohy, PS str. 21/1 a 4 – společná práce, 2, 3, 5 – samostatná práce, cv. č. 6 – nalepili jsme do malého sešity nápisem nahoru:

HU RÁ UŽ

U MÍ ME

DO

DE SE TI!

ČJ – skládání slov soudek, PAPOUŠEK, SLAB str. 47 – dokončit, kytička č. 20 a slova v barevných sloupečcích číst za DÚ, PS ke SLAB str. 23/cvičení s modrým trojúhelníkem jsme dodělali společně ve škole s těmi, kterým cvičení chybělo (bylo za DÚ, ale zapomněla jsem zapsat do úkolníčku), společně jsme udělali stranu 24 – já jsem přečetla, děti si doplnily jména pejsků, PS jsem si vysbírala ke kontrole

Prosím vystřihnout C, c

PÍSANKA str. 27, 28


Úterý 3. dubna

ČJSLAB str. 47: BINGO v růžovém domečku, doplnění vhodných písmen do úkolu s kouzelníčkem, u věty s auty pouze přečíst všechny 3 možnosti, za DÚ číst článek 19, PS ke SLAB str. 23 – dokončit stránku, poslední cvičení za DÚ (s modrým trojúhelníkem)

Prosím vystřihnout C, c


Středa 27.března

M – běhací diktát, písemné opakování – číselné řady 0 – 10, rozklady čísel 7 – 10, sčítání do 10, odčítání do 9, NOVÉ UČIVO:  odčítání do 10,                                                                          PS str. 24/1-5 (sešity jsem si nechala u sebe)

ČJ – SLAB str. 46: v říkance označ červeně Au nebo Ou, modře au, ou, pod obrázky modře au nebo ou, cvičení s modrým trojúhelníkem – vyber podle obrázku jednu z možností ,    PS ke SLAB str. 25 – přečetli jsme slova u tulipánu a ta, která se hodila, jsme napsali do chybějících okýnek ve cvičení s červeným perem, písmenka v barevném obdélníčku jsme pak dopsali do spodní mřížky na konci stránky , článek Korela Lori prosím číst za DÚ

HV – velikonoční zvyky a tradice, pohádky

PÍSANKA str. 26, str. 25 za DÚ, na každý řádek napiš slovo 2x, na poslední dva jen 1x

Veselé Velikonoce - ASIO


Úterý 26. března

ČJ – křížovka do malého sešitu (názvy zvířat na 3 písmena), SLAB str. 45 – společná práce, PS ke SLAB str. 23 za DÚ číst slova v horní tabulce u tulipánu

PRV – opakování květiny na jaře, růst a vývoj

M – DÚ rozklady doplní pouze ten, kdo byl nemocný a tabulku má prázdnou


Pondělí 25. března

ČJ – skládání slov: JAROMÍR, kanárek, PS ke SLAB str. 22 – křížovka + za DÚ číst článek s balonkem Malý nešika 

M – běhací diktát (sčítání do 10), PS str. 23/1, 2 společně, 3 – 6 samostatná práce

PÍSANKA – str. 22, 24 – psací tvar písmene V, str. 23 za DÚ, povídání o zážitcích z víkendu


Pátek 22. března

ČJ – malý sešit: křížovka, SLAB str. 44 – na slabiky v domečku jsme vymýšleli různá slova, úkol s modrým trojúhelníkem – samostatná práce, PS ke SLAB – do článku jsme podle červených písmem doplnili chybějící slova, tento článek (Marek a Tereza) číst za DÚ

M – malý sešit: rozklad čísel 9 a 10, PS str. 21 – práce s peříčky ve cv. č. 4, na závěr peříčka nalepit k čelenkám podle libovolného rozkladu, str. 22 samostatně dokončili

PÍSANKA str. 20 21 – psací tvar písmen N a v

PŘEJI VŠEM KRÁSNÝ PŘEDVELIKONOČNÍ VÍKEND


Čtvrtek 21. března

ČJ – skládání slov: MAREK, darovat, SLAB str. 43 – kontrola DÚ, dokončení celé strany, PS ke SLAB str. 20 – dokončit, za DÚ číst na str. 21 slova s tulipánem nahoře 

M – rozklady čísla 10 na počítadle, PS str. 16/8 – diktát příkladů (2+3, 9-3, 6+1, 8-0, 4+5, 5+3, 8-1, 9-3, 4+1, 6-2), str. 17/10, 11 – DÚ, str. 21/2, 3, 22/1, 2

UC – PSANÍ ČÍSLIC SE ZVÍŘÁTKY str. 11, tento pracovní sešit už děti do školy nosit nemusí, máme ho celý hotový

PRV PS str. 34

PÍSANKA str. 19


Středa 20. března

M – běhací diktát po třídě, PS str. 17/8, 9, str. 19/2 – kontrola DÚ, str. 20/4 – 7

ČJ – hádanka a říkanka na písmeno R, křížovka, SLAB str. 42 – kontrola DÚ, str. 43 – za DÚ číst článek 18, do poslední věty doplň nebo dokresli správné slovo (např. knihu, panenku, pejska, kočičku, kytku, …), bingo v červeném domečku, přesmyčky – doplň správně slova (NÁRAMEK, KYTARA, ROLÁDA), PS ke SLAB str. 20- polovina strany (doplnit velkým tiskacím písmem slabiky u obrázků, přečíst slova u tulipánu, zakroužkovat barevně vždy slovo a obrázek)

PÍSANKA str.  17, 18, kdo str. 18 nestihl, dokončí za DÚ (téměř všechny děti mají hotovo)


Pondělí 18. března, úterý 19. března

ČJ – hláska a písmeno R, r, SLAB str.42 dokončit  – věty číst za DÚ, PS ke SLAB str. 19, skládání slov MIKULÁŠ, raketa

MPS str. 17/6, 7, 19/1, 2, 20/1, 2, 3

PÍSANKA str. 16

PROVOUKA str. 33


Pátek 15. března

ČJ – čtení s porozuměním, děti měly namalovat obrázky podle napsaného pokynu (Namaluj vázu, komín, dopis, dva motýly a dům). SLAB str. 41 – kontrola čtení DÚ, PS ke SLAB str. 18 – číst za DÚ článek s balonkem, doplnili jsme odpovědi na otázky pod cvičením, str. 19 – slova s tulipánem, křížovka

M – příklady z tabule: opsat do sešitu a opravit chybné výsledky, PS str. 17/5 – společná práce, kontrola DÚ – VELKÁ POCHVALA, VŠECHNY ÚKOLY VZORNĚ VYPRACOVANÉ A PODEPSANÉ, str. 18/1, 2, 3, 4 – počet prvků 10

– Velikonoční kuřátko (práce s papírem – stříhání, lepení)

PÍSANKA str. 15, poslechové čtení

PŘEJI KRÁSNÝ A ODPOČINKOVÝ VÍKEND 🙂


Čtvrtek 14. března

ČJ – skládání slov: ŠIMON, komín, SLAB  str. 40 – hledání písmen po dle zadání (Ty a já …), křížovka+ nakresli komín, str. 41 – housenka: doplň dvouslabičné slovo na 4 písmena, které začíná slabikou lí (např. lípa, líže, lísá, líný, …), nácvik slov typu slaví, staví, klepe – věty na obrázkem školy číst za, doplnění slabik ŠKO, PLO, VLA do slov pod obrázky, doplnění háčků do textu na konci stránky (chybí 16 háčků)

Prosím vystřihnout písmena R, r

M – běhací diktát (sčítání a odčítání do 9), PS str. 15/3 – společně jsem dokončili, str. 16/1 – 7, cv. č. 3 – 7 samostatná práce, poté společná kontrola, za DÚ str. 17/3, 4

PÍSANKA – str. 14: psací tvar písmene y

Prosím o podpis souhlasů s činností školního speciálního pedagoga (vloženo v úkolníčku), moc děkuji.


Středa 13. března

  1. – 3. VH výchovný koncert

M – PS str. 14 – dokončeno, str. 15


Úterý 12. března

ČJ – říkanka na písmeno š (Všechny myši v šedé chýši mají šaty šedé, všechny myši v šedé chýši šedý myšák vede). Křížovka – doplňování slov na písmenko š. SLAB str. 39 – kontrola DÚ, čtení článku 17 + úkol se žlutým míčkem: vybarvování slov tiskacích i psacím písmen (jedna dvojice vždy jedna barva), str. 40 – obrázky k textu s červenou tužkou

VV – kytička ve váze

PRV – jarní příroda, znaky jara, PS str. 31, 32


Pondělí 11. března

ČJ – skládání slov ŠUMAVA, sešit, PS ke SLAB  str. 18 – doplnění slabik, kontrola DÚ, barevné označení slov a obrázků, SLAB str. 39 – za DÚ číst článek č. 16 U Šedů,  do kapsiček vybarvit motýlka, nakreslit pejska, doplnit zelenou větu (ŠATY a KOŠILI)

M – kartičky: děti ukazovaly větší nebi menší kartičky, PS str. 13/3, 4, 5, 6, 7, str. 14/1, str. 17/1, 2, za DÚ str.14/2

PÍSANKA str. 13


Pátek 8. března

ČJ – čtyřsměrka: vyhledávání slov, skládání slov: MÍŠA, ušila, SLAB str. 39: doplnění slov šila a píše, v červeném domečku znač slabiky ši – zeleně, ša – hnědě, šo – modře, šé – červeně (všechny jsou 2x, poslední jen 1x), kontrola DÚ – čtení článku U Šedů, DÚ – číst slova s tulipánem PS ke SLAB str. 18 

M – práce ve dvojicích – rozřazování příkladů podle výsledku, PS str. 12

PÍSANKA str. 11, str. 12 za DÚ 


Čtvrtek 7. března

ČJ – pracovní list (hledání slov podle prvních písmen obrázků, napověděli jsme si písmeno R – ryba a písmeno CH – chobotnice), skládání slov VAŠEK, sešit

SLABIKÁŘ str. 38 kontrola DÚ – čtení, dodělali jsme zbytek stránky, za DÚ na str. 39 číst článek 16

M – běhací diktát, ukazování kartiček s čísly 1 – 10 podle toho, jaký počet slyší (vyťukávám do stolu určitý počet), ve dvojicích – děti si ťukají na záda různé počty, PS str. 11/3, 10, 11 – samostatná práce, zbytek společná práce

PRVOUKA – příroda na jaře (počasí, svátky jara, jarní květiny, hospodářská zvířata)

Kdo nevystřihl, vystřihne Š, š


Středa 6. března

M – příklady na sčítání a odčítání do 9 s počítadlem a kartičkami, PS str. 10/1 – 4 samostatná práce

ČJ – křížovka: doplňování slov podle obrázků, PS ke SLAB – kontrola čtení DÚ + zbytek strany, hláska a písmeno Š, š – pracovní list, SLAB str. 38: vyznačení velkého a malého š v básničce, spojování slabik ve slova, za DÚ číst slova a článek vedle brýlí.

PÍSANKA str. 9 a 10, pokud někdo nestihl stranu 10, dodělá za DÚ


Úterý 5. března

ČJ – skládání slov na tabuli (podle článku v PS na str. 16), PS ke SLAB str. 16 – čtení článku s balonkem, doplnění slova „MILÝ“ do nedokončené věty, vybarvení obrázků ve cvičení s červenou tužkou. Za DÚ str. 17 slova a tulipánem – JEN ČÍST. SLAB str. 37 – kontrola domácího úkolu, dokončení stránky – stejnou barvou jsme zakroužkovali co Kamil koupil (slovo z psacích písmen) a obrázek, potom jsme porovnávali, co koupit zapomněl a co koupil navíc.

PRVPS str. 30

Prosím vystřihnou Š, š, moc děkuji.


Pondělí 4. března

ČJ – skládání slov: KAMIL, lakuje, SLAB str. 36 – kontrola čtení DÚ, doplnění zelené věty: vyber si jedno z nabízených jmen a napiš ho velkým tiskacím, str. 37 – modrý trojúhelník: vyber a zakroužkuj správnou možnost, bingo se slabikami v červeném domečku, čtení slov ve sloupečku, za DÚ číst článek s kytičkou č. 15

M – zhodnocení a kontrola písemného opakování, prosím po opravě a podpisu rodičů poslat zpět do školy, založíme. Běhací diktát – příklady na sčítání a odčítání do 8, sčítání do 9 – počitadlo, PS str. 9

PÍSANKA str. 8, poslechové čtení, zážitky z víkendu


Pátek 1. března

ČJ –  křížovka: doplňování slov podle slovního zadání, SLAB str. 35 – kontrola čtení DÚ, hláska a písmeno K, k – pracovní list, pohádka, slova na k, SLAB str. 36 – v básničce najít velké a malé k, za DÚ číst slova (kolo, …) a věty (Kamil pojede k domu.) vedle brýlí.

M – písemné opakování (řada čísel do 9, sčítání a odčítání do 8, porovnávání čísel do 9), UC – str. 10: psaní číslice 9 – kdo nestihl, dodělá za DÚ, PS str. 7 – kontrola DÚ, str. 8/6 – samostatná práce

– práce s papírem, stříhání a lepení – včelka

PÍS str. 7 – psací tvar písmene j


Čtvrtek 29. února

ČJ – skládání z písmen: dopis, OSLAVA, kartičky s obrázky: Kimova hra, v obchodě jsem koupil ….. (hry na procvičování paměti), SLAB str. 35 – dospat adresu buďto psacím písmem, nebo velkým tiskacím, za DÚ číst 4 věty pod obálkou, dokreslit poštovní známku, do zelené věty dopsat slovo ADAMOVI

M – kartičky: myslím si číslo…, ukaž číslo větší než, menší než, PS str. 7/1, str. 7/2 – domácí úkol, str. 8/1 – 5

PRV – procházka, pozorování probouzející se přírody


Středa 28. února

M – běhací diktát po třídě: sčítání a odčítání do 8, PS 1. díl str. 80 – dokončit, zítra si sešity rozdáme a není třeba je už nosit do školy, PS 2. díl str. 5, 6

ČJ – PS ke SLAB str. 15: společná práce, SLAB str. 34 dokončení stránky, opakování čtení probraných článků

Prosím vystřihnout písmena K, k

PÍSANKA str. 5, 6, poslechové čtení


Úterý 27. února

ČJ – skládání slov: DOMINO, nedáme, KŘÍŽOVKA – samostatná práce, doplňování slov podle obrázků, SLAB str.  34, za DÚ číst článek s kytičkou č.  13

PRV – opakování celku Lidské tělo (zdravé a nezdravé potraviny, nemoc a úraz, části těla, …)


Pondělí 26. února

ČJ PS ke SLABIKÁŘI str. 14 – dokončit, SLAB. str. 34 za DÚ číst slova ve barevných sloupečcích

M – PS 1. díl str. 80/6, 7 – samostatná práce, 2. díl str. 4/1, 2, 3, 4, prosím obalit nové pracovní sešity

PÍSANKA – str. 4: psací tvar písmene t

Vyprávění: moje prázdniny, můj víkend.


Pátek 16. února

ČJ – křížovka ze slov: LIMO, MOTÝL, DOPIS, DESET, DŮM, PS ke SLAB str. 14 – doplnili jsme slabiky, hledali slova v barevných sloupečcích podle obrázků pod cvičením (žlutý tenisák), ta jsme kroužkovali barevně, vždy jedna barva slovo + obrázek, SLAB str. 33 – doplnit slova (DÁVÁ, PADÁ), za DÚ číst sloupeček a článek s kytičkou č. 11

M – běhací diktát po třídě (sčítání a odčítání do 8), PS 80/5 – společná práce na tabuli, 79/5, 6, 7 – příklady ze cv. č.6 jsme opsali do malých sešitů (nemocní si dodělají, jak přijdou do školy).

Dnes jsme si také rozdali nové PS do matematiky, prosím doma obalit, popř. použít obal z 1. dílu (pokud je ještě použitelný :-)). 1. díly si děti nechají doma, jakmile dokončíme po prázdninách str. 80.

PÍSANKA str. 3, poslechové čtení, zhodnocení uplynulého týdne

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ, KLIDNÉ, ODPOČINKOVÉ A SLUNEČNÉ JARNÍ PRÁZDNINY


Čtvrtek 15. února

ČJ – skládání slov: dům, ADAM, jeden. SLAB str. 32 článeček Táta jede … za DÚ, do zelené věty jsme doplnili slovo MALÍNA. BINGO v červeném domečku na str. 33, Přečetli jsme věty na borní části stránky (Dana dává do vázy tulipán. David dává …). Ve slovech pod obrázky (dudy, datel, tulipány, …) jsme modře označili malé d.

M – práce s kartičkami: poskládej příklad na sčítání, kdy bude výsledek 8, 7, 6, příklady na odčítání, kdy první číslo v příkladu je 8, 7, 6. PS str. 80/3,4 – samostatná práce, 79/1, 2, 3

PRV – hygiena, péče o tělo a zdraví, PS str. 28


Středa 14. února

M – běhací diktát: sčítání a odčítání do 8, PS str. 80/1, 2 – samostatná práce, chybné příklady jsme si individuálně opravili, 78/1, 2, 3, 4 (cv. č. 3 a 4 dělaly děti samostatně)

ČJ – opakování básničky, přednes na pódiu, Kimova hra s obrázky z ŽA,  skládání slov podle obrázků (sova, lupa, tele), PS ke SLAB str. 13 – kontrola DÚ, hledání slov podle obrázků v posledním cvičení. Hláska a písmeno D, d – pracovní list, SLAB str. 32 – velká a malá písmena D a d označit v básničce, spojit slabiky pod obrázkem ve slova (jedna slabika z 1. řádku + druhá z 2. řádku), za DÚ číst slova vedle brýlí (domy, dům, …)

PÍS 2. díl str. 2, poslechové čtení

Prosím, aby měli všichni na zítra vystřižené písmeno D, d, děkuji.


Úterý 13. února

ČJ – skládání slov: MILAN, vynese, křížovka , SLAB str. 31: přečetli jsme slova z DÚ, dolepili obrázky ke článečku s červenou tužkou a dopsali poslední cvičení na stránce, PS ke SLAB str. 13 – pouze za DÚ ČÍST slova dole s tulipánem

VV – medvídek

PRV – opakování učiva o nemoci a úrazu, návštěva lékaře, recept, léky, lékárna, …


Pondělí 12. února

ČJ – recitace básničky, PS ke SLAB str. 13 opakování Mína a Týna, SLAB str. 30 dokončit, str. 31 za DÚ sloupeček se slovy, dělali jsme cvičení s modrým trojúhelníkem, zbytek stránky budeme dělat zítra, ke cvičení s červenou tužkou dětem připravím obrázky na nalepení.

Ve středu začneme písmenko D, d, prosím do čtvrtku toto písmenko vystřihnout.

M – příklady na sčítání a odčítání do 8 s kartičkami, PS str. 77/1 – 4

PÍSANKA 2. díl str. 1: opakování probraných slabik


Pátek 9. února

ČJ – skládání slov: PAVEL, zápas, PS ke SLAB. dočetli jsme si str. 12, na str. 13 za DÚ číst článek Mína a Týna, slova u tulipánku na horní části stránky jsme si nejprve přečetli, pak jsme si zakroužkovali různými barvami obrázky pod tímto cvičením a k nim slova, která se k nim hodí, klidně i více slov ke stejnému obrázku. SLAB str. 30 – vyber správné slovo podle obrázku a doplň křížovku.

Básničku už jsme dokončili celou, prosím opakovat zpaměti přes víkend.

M – běhací diktát: sčítání do 8, odčítání do 7, PS str. 75/2, 3 – společná práce na tabuli, str. 76/1 – 3 společně, cv. č. 5, 6 samostatně

PÍSANKA dokončili jsme 1. díl a rozdali si 2. díl, novou písanku prosím obalit. Kdo ještě nestihl poslední stranu ve škole, prosím dokončit za DÚ

PŘEJI KRÁSNÝ MASOPUSTNÍ VÍKEND


Čtvrtek 8. února

ČJ – básnička, procvičování další části, za DÚ naučit další část,  PS ke SLAB str. 12 – 6 sloupečků, SLAB str. 29 – za DÚ číst článek s kytičkou č. 10 – U tety Oliny, zbytek strany máme hotový

M – sčítání do 8 s kartičkami, čísla hned před, hned za, mezi, PS str. 74 – dokončeno, 75/4 – samostatná práce

PRV – vyprávění o nemoci, úrazu, očkování, lékaři, PS str. 27


Středa 7. února

ČJ – nácvik básničky: na pátek dalších 8 řádků, každý den procvičujeme společně, většina dětí dnes krásně a zpaměti ukázala, jak se naučili 1. část básničky, vše je dobrovolné, nikoho nenutím, děti moc chválím.

Práce s kartičkami – obrázky z poslední strany živé abecedy, hráli jsme hru: v obchodě jsem koupila …., děti skládají kartičky podle toho, jak si je zapamatovaly, Kimova hra – na tabuli vidí děti na krátkou dobu 6 obrázků, snaží se je pak stejně naskládat na lavici.

Práce u tabule: hledali jsme slova, která byla rozdělena na 2 slabiky (mo týl, Pa vel, … – SLAB str. 28 pod žlutou mřížkou)

SLAB str. 28: celá strana, za DÚ článeček s kytičkou č. 9 ZIMA, PS ke SLAB str. 11 – kontrola DÚ

M – běhací diktát po třídě (sčítání do 8, odčítání do 7), PS str.  71/8, 9, 10 – samostatná práce, 73/1, 73/2 za DÚ, 74/1, 3, 4 (zbytek strany doděláme ve čtvrtek)

UC – psaní číslice 8: celá strana, PÍS str. 22 – psací tvar písmene A


Úterý 6. února

ČJ – skládání slov: ZUZANA, zamotá, SLAB str. 27 čtení DÚ a ostatních článků, křížovka do sešitu, PS ke SLAB str. 11 – obloučky ke slovům u cvičení s puzzle, za DÚ číst Malá Zina 

VV – pastelky, fixy a voskovky: klaun

PRV – zdravá výživa

DÚ – 8 řádků z básničky (je vložena v úkolníčku)


Pondělí 5. února

ČJ – SLAB. str. 27: čtení slov, BINGO v červeném domečku, příprava na DÚ – čtení článečku č. 8 podle obrázku, číst tento článek za DÚ (končí otázkou Je srnka u lesa?)

M – 71/5, 6, 7 – samostatná práce, 72/1 – 5 (společná práce na tabuli), pracovní list: psaní číslice 8, děti si zkoušely i na tabuli nebo na malou tabulku,

PÍSANKA str. 21 – psací tvar slabik pů, pí, pó, pa, povídání o zážitcích z prodlouženého víkendu


Čtvrtek 1. února

ČJ SLAB str. 25 – kontrola DÚ, str. 26 – HLÁSKA A PÍSMENO z, Z, PS ke SLABIKÁŘI  str. 11: slabiky ke slovům, za DÚ číst 3 barevné sloupečky

PÍSANKA str. 20 – psací tvar písmene p 

M – skládání příkladů z kartiček podle zadání (výsledek 7, první číslo 7, …), PS str. 70

PŘEJI KRÁSNÉ, I KDYŽ KRÁTKÉ PRÁZDNINY


Středa 31. ledna

M – běhací diktát po třídě (sčítání a odčítání do 7), PS str. 69/1, 2, 3, 4, 5, 6 – společná práce, do cv. č. 7 jsme psali výsledky příkladů, které jsem diktovala (2+2, 5-1, 3+3, 4-1, 7-7, 5+2, 5-0, 7-3, 4-3, 6-4), str. 69/8 – DÚ

ČJ – Kimova hra (děti dostaly 16 obrázků, z toho 6 viděly na krátký čas na tabuli, po zavření tabule skládaly zpaměti), skládání slov namotá, UNESE, ve SLABIKÁŘI jsme dokončili stranu 25, DÚ – číst na str. 25 (ve spodní části stránky).

Pohádka k písmenku Z, které slona začínají na z?


Úterý 30. ledna

ČJPS ke SLABIKÁŘI str. 10, Čtyřsměrka – malý sešit, vyhledávání slov, SLAB str. 25 – cvičení s modrým perem a zelenou tužkou (zbytek stránky zítra), za DÚ číst slova ve sloupečku na str. 24.

VV – sněhuláci se jménem

PRV – ochutnávka tvarohů, zdravá výživa


Pondělí 29. ledna

ČJ – aktivita po třídě: probraná slova přiřazujeme do skupinek létá, nelétá, loví, neloví, SLAB. str. 24 opakování článků + najdi a označ dvě dvojice stejných obrázků, str. 25 pouze nahoře cvičení s modrým trojúhelníkem, za DÚ číst článek s balonkem v PS ke SLABIKÁŘI str. 10 (jen číst)

Prosím vystřihnout písmeno Z, z 

M – skládání příkladů s kartičkami podle zadaného výsledku na sčítání i odčítání. PS str. 67/4 – samostatná práce, na str. 68/1 – 4: společná práce

PÍSANKA str. 19 – dokončit


Pátek 26. ledna

ČJ – křížovka so malého sešitu ČJ (nemocní nemusí, popř. si doplní, jak přijdou do školy), SLAB str. 24 – za DÚ číst článeček U tety Emy (kytička č. 7), kdo chce, může si přečíst i další článečky z této stránky, str. 23 už máme hotovou celou

M – porovnávání čísel do 10: pohybová hra s kartičkami po třídě, PS str. 66/4, 5 – samostatná práce, 67/1, 2 společně, cv. č. 3 za DÚ – někteří stihli už ve škole, cv. č. 4 už nedělat

PÍSANKA – nácvik str.19 , písanky zůstaly ve škole, někteří stihli jen na papír a někteří i do písanky, doděláme v pondělí, abychom byli všichni na stejné stránce

PŘEJI KRÁSNÝ A NĚKTERÝM KARNEVALOVÝ VÍKEND


Čtvrtek 25. ledna

ČJ – slabiky a slova s písmenem V, v, skládání z písmen: Ivana, Alena, SLAB str. 22 kontrola čtení cvičení, které bylo za DÚ, str. 23 – hotová celá strana kromě slov v barevných sloupečcích, v červeném domečku vybarvit: vá – zeleně (2x), ví – modře (1x), vy hnědě (2x), ve červeně (1x), za DÚ číst Eva a koťátko,  PS ke SLABIKÁŘI str. 10 pouze slabiky pod obrázky nahoře

M – psací tvar číslice 7 v PS Psaní číslic se zvířátky str. 8, ve škole jsme dělali 3 řádky, zbytek strany je za DÚ, PS str. 65/4, 5, 6, 8 – samostatná práce, č. 7 společně, str. 66/1, 2, 3

PRV str. 26 (psali jsme velkými tiskacími písmeny + KOLENO A ZÁPĚSTÍ, nebo zakroužkovali různými barvami názvy a dokreslili jen barevné kolečko)


Středa 24. ledna

M – běhací diktát po třídě (sčítání a odčítání do 7), PS 62/8, 9, 10, 64/2, 65/1, 3

ČJ – hláska a písmeno V,v, pracovní list, slova na V, v, SLAB. str. 22/v básničce označit červeně V (5x) a modře v (7x), slabiky pod obrázkem spoj ve slova (první slabika na 1 řádku, druhá slabika na 2 řádku), za DÚ číst na str. 22 Malý Véna …

HV – hudební nástroje dechové, smyčcové (poslech)

PÍSANKA str. 18


Úterý 23. ledna

ČJ – aktivita se slovy z PS ke SLABIKÁŘI str. 9: rozdaná slova jsme roztřídili do 5 sloupců, PS str. 9 dokončit, kdo nestihl, dodělá za DÚ, úvod k novému písmenu V, v – pohádka a pracovní list

VV– tučňák, práce s temperovou barvou, lepidlem a nůžkami

PRV – lidské tělo, úvod, zuby a zubní kaz, hygiena rukou


Pondělí 22. ledna

ČJ – skládání slov: NELA, nosí, BINGO z daných písmen na tabuli, SLABIKÁŘ str. 20 dokončeno, str. 21 celá vypracovaná, za DÚ číst článek U nás 

Kdo ještě nemá, prosím vystřihnout V, v

M – práce s kartičkami: myslím si číslo, ukaž číslo menší než a větší než, řada čísel 0 – 10, které číslo chybí? Psaní číslice 7, PS str. 62/5, 6, 7, str. 64/1

TV – sportovní hry, cvičení na lavičkách a žebřinách

ČJ – PÍSANKA str. 17, víkendové zážitky, práce ve slabikáři


Pátek 19. ledna

ČJ – PS ke SLABIKÁŘI str. 8 (máme hotovou celou stranu): slabiky k obrázkům (velká tiskací písmena), četli jsme modrý a růžový sloupeček a barevně zakroužkovali vždy slovo a příslušný obrázek pod textem (např. slovo nosy červeně a obrázek nosů také červeně, seno modře a obrázek sena také modře, na každé slovo jinou barvu, je jednu jakou), za DÚ číst článek s balonkem U tety Jany. SLABIKÁŘ str. 20.

PROSÍM VYSTŘIHNOUT V, v. 

M – vyhodnocení a kontrola testu (poslal jsem domů ke kontrole a podpisu), řetězce příkladů po třídě, PS str. 62/1, 2, 3, 4 – kdo nestihl, dodělá za DÚ, zbytek stránky budeme dodělávat v příštím týdnu, str. 63 – celá

PÍSANKA – str. 16

PŘEJI KLIDNÝ A ODPOČINKOVÝ VÍKEND.


Čtvrtek 18. ledna

ČJ – skládání slov: pán, NULA, SLAB dokončit str. 19 v červeném domečku vybarvit slabiky ne: červeně, ná – modře, no – zeleně, nů – hnědě, za DÚ číst článek č. 4 – U tete Iny

PÍSANKA str. 15

M – písemné opakování (rozklady, číselné řady do 6, sčítání a odčítání do 6), práce s kartičkami (číslo větší a menší do 10), PS str. 61/cv. č. 1, 2, 7, 8, 9 samostatná práce

PRV – opakování celku zima (pracovní list)


Středa 17. ledna

M – běhací diktát po třídě (sčítání a odčítání do 6). Lepení obrázku z PS str. 60 do malého sešitu matematiky (nalepili jsme domečky nahoře, krokodýl ve spodní části – u krokodýla je jedna chyba, místo 6 + 2 tam má být 6 – 2). PS str. 60

ČJ PS ke SLABIKÁŘI dokončit str. 7, říkanka k výslovnosti: Nůžky (Nový nůž a nůžky máme, na co je to potřeba? Nůžkami vše nastříháme a nůž – ten je na chleba). SLAB str. 18 – dokončili jsme a do zelené věty nalepili obrázek batohu a deštníku. Za DÚ číst jednoslabičná slova na str. 19 s růžovými písmenky.

HV – opakování zvuk a tón, houslové klíče, linky a mezery

PÍSANKA str. 14, poslechové čtení


Úterý 16. ledna

ČJPS ke SLABIKÁŘI str. 6 kontrola, str. 7 první sloupeček, hláska a písmeno N, n, SLAB. str. 18 – za DÚ číst slabiky a slova pod černobílým obrázkem

VV – čepice a rukavice: práce s voskovkou a vodovou barvou

PRV – stopy zvířat ve sněhu, PS str. 24 – do cv. 3 jsme si místo psaní dolepili obrázky, těm co chybí, dodám ve škole , str. 25, kvíz – Zvířátka v zimě a jejich stopy (www.youtube.cz)


Pondělí 15. ledna

ČJ – skládání slov: sály, LÍPY, SLAB. str. 17 + kontrola domácího úkolu, PS ke SLABIKÁŘI str. 6 – dokončit za DÚ + číst sloupečky (žlutý, zelený a oranžový sloupeček)

M – řady čísel 0 – 10 s kartičkami, číslo hned za, hned před, PS str. 59 (poslední cvičení doděláme ve středu do malého sešitu matematiky)

ČJ – PÍSANKA nácvik str. 14 (spojování aa, ma, má)


Pátek 12. ledna

ČJ – slabiky a slova s písmenem Y, pohádka o písmenku Y, skládání – u Míly, u tety, SLAB str. 16 – společné čtení, str. 17 – slova LUPY a PILY jsme doplnili velkými tiskacími písmeny, BINGO se slabikami v červeném domečku, za DÚ ČÍST ČLÁNEK S KYTIČKOU Č. 3. Zbytek stránky doděláme v pondělí.

Prosím vystřihnout písmeno N, n.

M – procvičování rozkladů čísel 3, 4, a 5 do malého sešitu matematiky, děti, které byly s prací dříve hotové pracovaly samostatně s pracovními listy, které si vybraly

– sněhulák: stříhání, lepení

ČJ – Psací tvar písmene a, VELKÁ POCHVALA DĚTEM ZA SNAHU A PEČLIVOST, PÍS. str. 13

VŠEM PŘEJI KRÁSNÝ A ODPOČINKOVÝ VÍKEND 🙂


Čtvrtek 11. ledna

ČJ – Hláska a písmeno Y, y – kdo ještě nemá, prosím vystřihnout, PS ke SLABIKÁŘI – máme hotovou celou stranu 5 – článek Pája a Jula číst za DÚ , SLAB: str. 16 – v říkance označit velké Y červeně, y modře, čtení slovních spojení pod obrázkem

M – běhací diktát: děti hledají po třídě 8 příkladů a do připraveného formuláře dopisují jen výsledky, poté si vše vyhodnotíme a řekneme počet bodů

PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ – testík jsme si zhodnotili, znovu vysvětlili, kde děti nejvíce chybovaly, podepsané testy prosím poslat zpět do školy, založíme do jejich složek. PS str. 58 – cv. č. 3 a 5 dělali samostatně – velká pochvala.

PRV – povídání o zvířátkách v zimě, pracovní list – krmítko


Středa 10. ledna 

M – písemné opakování: totožný testík, který jsme psali společně v pondělí a děti si ho braly domů. Do zítra opravím a pošlu domů k podpisu popř. k opravě chyb. Prosím špatné výsledky negumovat, napsat vedle správné řešení, aby se děti naučily pracovat s chybou. Řazení čísel 0 – 10 od nejmenšího po největší (hra v prostoru třídy). PS str. 57 (někteří stále nedokončili str. 56, prosím dodělat)

ČJ – diktát z písmen: j, o, s, l, e, T, m, l, ů, děti pak měly s těchto písmen poskládat 3 slova o 3 písmenkách, kdy jsem jim napověděla, že jedno ze slov je sůl a jedno začíná velkým písmenem = jméno. Se zadaným úkolem si většinou poradily moc pěkně. SLAB str. 15 – kontrola čtení slov ve sloupečku, čtení článku s kytičkou č.2 a křížovky. PS ke SLAB str. 5 – slabiky pod obrázky (doplňujeme velká tiskací písmena), za DÚ číst slova u tulipánku (děti, kterým jde čtení dobře, klidně celé cvičení, děti, které mají obtíže a čtení jim trvá déle, klidně jen 2 sloupečky a alespoň 2krát).

Prosím vystřihnout Y, y, Ý, ý

PÍSANKA str. 12 – nejprve nácvik a společná práce na tabuli, pak do písanky. Nácvik psaní psacího písmene a – dnes pouze na tabuli a mazací tabulky.

U psaní do písanek buďte prosím s dětmi trpěliví, opravdu se většinou snaží, ale ne vždy je výsledek podle jejich představ. Psací písmo je pro některé opravdu náročné, každý tvar nový a ruka někdy nechce úplně poslouchat :-). Nemějte strach, vše se časem srovná, u někoho dříve, u někoho později. Lékaři také neoplývají zrovna krasopisem. Naučili se to ostatní, my nebudeme výjimka, ale chce to opravdu čas. Komu se nedaří v 1. třídě, v dalších třídách může naopak vynikat. Tak se na to dívám i já a oceňuji v tomto hlavně snahu.  


Úterý 9. ledna

ČJ – křížovka (dokončení) – doplnili jsme slova , skládání z písmen: les, pak vyměň l za p, co nám vzniklo za slovo? Stejně se slovem Lap – Lup (vyměň a za u). SLAB str. 15 – za DÚ číst slova v barevném sloupečku. Na str. 15 jsme udělali první polovinu (článek s kytičkou č. 1, doplnění zelené věty)

VV – ptáčci v krmítku: práce s temperou a pastelkou

PRV – zima, zimní měsíce, počasí, oblečení, PS str. 23 – kdo nestihl úkol 2 a 3, dodělá za DÚ 


Pondělí 8. ledna 

ČJ – malý sešit: křížovka 1. část, SLAB str. 13 kontrola čtení, str. 14 – čteme slova u pejska, žlutý míček: dvojice zakroužkuj stejnou barvou, A/N – doplňujeme A – ANO, N – NE, mléko se ….. (zakroužkujeme se pije a se lije). Slova u sovičky – do posledního doplníme slova na se (sele, seje, …), za DÚ číst článek s balonkem 10.

M – Práce s kartičkami: příklady na sčítání a odčítání do 5, porovnávání čísel do 10, příprava na písemný testík, M PS str. 56

ČJ – PÍSANKA str. 11, kdo nestihl, dokončí za DÚ 


Pátek 5. ledna

ČJ – Ilustrované slabiky – skládání slov na obrázky (mele, solí, pípá, půlí, lepí, láme, pálí, lísá, mísí), skládání slov z písmenek – Pája, seje, SLAB str. 13 – kontrola DÚ, ve cvičení s červenou tužkou doplňujeme obrázky podle slabiky u žluté tužky, naopak dole zase doplňujeme slabiky podle obrázku u červené tužky (velká tiskací písmena). Za DÚ číst sloupeček na pravé straně (zelený a žlutý rámeček + 2 modrá slova)

M – procvičování řad čísel 0 – 10, porovnávání čísel, porovnávání čísel 0 – 10, PS str. 56/1, 57/1, 2, 3, zbytek stran 56 a 57 budeme dělat v pondělí

PÍS str. 10, UVOLŇOVACÍ CVIKY SE ZVÍŘÁTKY – str. 7 (psaní číslice 6) – 3 řádky, za DÚ dokončit celou stranu 

– Tři králové


Čtvrtek 4. ledna 

ČJ – procvičování paměti – skládání obrázků ve správném pořadí podle diktátu, diktát z písmen: E, J, á, S, u, M, J, a, Í, l + složení slov JÍME, Jula, SLAB str. 12 – čtení, str. 13 – zakroužkuj slabiky v růžovém domečku: jo – červeně, já modře, je zeleně, ju hnědě. Za DÚ číst článek s balonkem č. 9

M – procvičování učiva v řadě čísel 0 – 10: ukazuj číslo, které v řadě chybělo, hledej čísla např. větší než 5, menší než 8, menší než 10, …. PS str. 55 – cv. č. 5 a 6 samostatná práce, pracovní list – nácvik psaní číslice 6

PRV – Zimní sporty: PS str. 22, video Bob a Bobek na horách, ukázka netradičních zimních sportů, povídání o zimních sportech


Středa 3. ledna 2024

SLAB – hláska a písmeno J, j, str. 12, označit v básničce velké a malé J, j, v obrázku zakroužkovat slova na j (jeřabiny, jetel, jablka, ježek, Jitka, Jirka, ještěrka, jabloň) za DÚ číst složená slova a slova vedle brýlí, která jsou rozdělena modrými obloučky na slabiky (máme označeno hvězdičkou)

PS ke SLAB – přečetli jsme a doplnili chybějící slovo – článeček s balonkem na str. 4

M PS str. 53, 54, děti procvičují řady čísel 0 – 10, 10 – 0, poznají, pokud některé číslo chybí, umí přiřadit číslice 0 – 10 ke správnému počtu (ví, jak číslice vypadají), str. 54/1 – vybarvi číslici 10 modrou barvou, 3 zelenou, 7 hnědou, 0 červenou, 8 žlutou, 5 černou, 9 oranžovou, 6 fialovou

Kontrola PÍSANKY – kdo nemá hotové po str. 9, dodělá

TH – povídání o Vánocích

Kdo stále nemá, prosím vystřihnout číslice a tečky 6 – 10 a písmena J, j.


Pátek 22. prosince

ČJ – SLAB op. čtení str. 11, za DÚ barevné sloupečky na str. 11  a cvičení s hvězdičkou dole na str. 11, kdo bude chtít, může si ještě přečíst cv. s balonkem na str. 4 v PS ke slabikáři

M – PS str. 52: kromě posledního cvičení samostatná práce, poslední cvičení jsme dělali společně na tabuli, kdo chtěl, nechal si sešit ve škole

PRV – dokresli stromeček na str. 21

Prosím vystřihnout kartičky s číslicemi a puntíky 6 – 10 

KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE, MOC SE TĚŠÍM V NOVÉM ROCE


Čtvrtek 21. prosince

ČJ – Ilustrované slabiky: skládání první slabiky ze slova – luky, sa, mamut, počítač,  pa, to, pila, lanovka, miminko, SLAB. str. 9 – opakování čtení barevných slov, str. 11 – za DÚ číst článek s balonkem č. 8

Vystřihnout písmenko J, j

M – Práce s kartičkami: slovní úlohy, PS str. 51/2 – 6, 52/1, 2, 3 (jen kdo stihl)

PRV – str. 19, 20


Středa 20. prosince

M – písemné opakování sčítání a odčítání do 5, přiřazování příkladů ke správnému výsledku, PS str. 49/5 – očísluj domečky ve správném pořadí, str. 50/1 – 6, cv. č. 5 samostatná práce, housenku z cv. č. 6 jsme nalepili do malého sešitu matematiky (děti, které jsou nemocné dodělají později ve škole), za DÚ PS 51/1

ČJ – křížovka v malém sešitě: dopiš slova SAM, TOPÍ, SÍTO, LÉTÁ, SLAB str. 9 – opakování článku s balonkem č. 7, za DÚ číst modrorůžová slova na str. 9

PÍSANKA str. 8 a 9, poslechové čtení


Úterý 19. prosince

ČJ – křížovka: TÁTA, TELE, LÉTO, PATA, SLAB. str. 9, za DÚ číst článek s balonkem č. 7

VV – Vánoční kapřík: stříhání, lepení, vodová barva

PRV – Hračky a školní potřeby


Pondělí 18.prosince

ČJ – diktát z písmen: á, P, Í, p, T, l, O, í – slož jedno slovo z malých písmen a jedno z velkých (TOPÍ, pálí), PS ke slabikáři – opakování čtení slov u tulipánu, SLAB str. 9 – dopiš větu se zelenou tužkou, my jsme doplnili auto a mobil, lze dokreslit cokoliv. Za DÚ číst slova pod zelenou větou a tři slova u žluté hvězdičky.

M – běhací diktát (8 příkladů na sčítání a odčítání), PS str. 49/1 – 4

PÍSANKA str. 7 + nácvik psaní písmene i

Na čtvrtek prosím vystřihnout písmenko J, j.

Dále prosím o důslednější kontrolu pouzdra žáků. Tužky i pastelky mají být ostrouhané, pouzdro vybavené (alespoň 2 ostrouhané tužky, guma, nůžky, pastelky v minimálně 12 základních barvách). Některá pouzdra vypadají, jako by se blížil konec školního roku a tužky i pastelky strouháme s paní asistentkou při výuce.

Moc děkuji za pomoc.


Pátek 15. prosince

ČJ – skládání slov: teta, síto, mete, SLAB. str. 8 – číst, str. 9 – bingo se slabikami v domečku, čtení článku balonek č. 6, PS ke slabikáři str. 4 – číst slova u tulipánku – DÚ, cvičení s puzzle a modrým trojúhelníkem

M – hra po třídě – děti k sobě hledají dvojici podle výsledku příkladu, kartičky – slovní úlohy, děti ukazují jen výsledky (např. Maminka koupila 5 rohlíků a Tomáš 4 rohlíky snědl. Kolik rohlíků zůstalo? …) PS str. 48

PÍSANKA str. 7 (nácvik na pracovním listě a tabulce), poslechové čtení


Středa 13. prosince

ČJ – pracovní list: vyber správnou slabiku podle obrázku,  hláska a písmeno T, t, slova začínající na T, SLAB str. 8 – v básničce označ T červeně a t modře, čtení slabik a slov pod obrázkem – DÚ (cvičení se žlutou hvězdičkou)

M – sčítání a odčítání do 5, skládání obrázků podle výsledku příkladu, PS str. 47/2 – 5, cv. č. 4 a 5 samostatná práce (pracovní sešity zůstaly ve třídě pro případ, že bychom je zítra potřebovali)

PÍS str. 6- psací tvar písmene m (každé nové písmenko procvičujeme nejdříve na tabulky a velkou tabuli, potom na kopii z písanky a nakonec píšeme načisto do písanky), poslechové čtení, PS ke slabikáři str. 4 – doplň slabiky pod obrázky


Úterý 12. prosince

ČJ – procvičování paměti: v obchodě jsem koupila: …., děti skládají do řady obrázky, jak jsem je řekla za sebou, nejdříve 3, pak 4, nakonec jsme zkoušeli i 5, SLAB str. 7 – v domečku zakroužkuj slabiky pa modrou barvou, pů zelenou, pa červenou, pá hnědou, za DÚ číst článek s balonkem č. 5, kdo ještě nemá, prosím vystřihnou T, t

 M – PS 47/1, 2

PRV – Můj pokojíček? PS str. 18/1, za DÚ str. 18/2 – dokresli nebo nalep obrázek svého domu


Pondělí 11. prosince

ČJ – skládání slov, analýza a syntéza slov podle obrázků, SLAB str. 6 – skládání slov, čtení balonek č. 3, najdi a vybarvi stejnou mísu, doplň větu SAM MÁ (dokreslili jsme, jablíčko, hrušku, auto, míč, …), str. 7 – DÚ číst slova pod obrázky a článeček s balonkem č. 4.

M – práce s kartičkami: slovní úlohy na odčítání s nulou, myslím si číslo…, PS str. 46, kdo nesplnil DÚ na str. 46, dodělá

PÍS – str. 5 – psací tvar písmene l, poslechové čtení, zážitky z víkendu

PROSÍM vystřihnout písmeno T, t, některým dětem chybí písmeno í, nebo ho mají pouze jednou, moc děkuji.


Pátek 8. prosince

ČJ – Hry se slabikami: pusa, losi, vi, lupa, sudy, papoušek, rek, muchomůrka, sušenka, PS ke slabikáři str. 1 – označ červeným puntíkem zvířata, modrým dopravní prostředky, žlutým školní potřeby a zeleným osoby.

SLAB – str. 5 čtení cvičení s balonkem č. 2,  str. 6 – za DÚ čtení cvičení s balonkem č. 3

M – kartičky: příklady na odčítání s nulou, myslím si číslo …, (např. myslím si číslo, když k němu přidám 1, dostanu 3, co jsem si myslela? Děti ukazují čísla na kartičkách). PS str. 45, na str. 46/5 za DÚ  – POUZE TOTO JEDNO CVIČENÍ (PŘÍKLADY VE ŽLUTÉM OBDÉLNÍKU)

PÍSANKA str. 4 – psací tvar písmene e

PŘEJI KRÁSNÝ A KLIDNÝ VÍKEND


Čtvrtek 7. prosince

ČJ – skládání kartiček s obrázky to tabulky: pojem řádek a sloupec, skládání slov z písmen – Ema, Emo, umí, les, pes,  SLAB str. 5 – v domečku zakroužkuj slabiky lu modře, lí zeleně a la červeně, škrtni, co do řady obrázků nepatří, cvičení se zelenou tužkou (dokresli rohlík), za DÚ číst cvičení s balonkem č. 2 na str. 5.

M – nácvik odčítání do 5 s kartičkami a barevnými kolečky, KDO NEMÁ, DOPLNÍ DO SLOŽKY ZNAMÉNKO MÍNUS, PS str. 44 – samostatná práce (kromě cv. 3) – VŠEM VELKÁ POCHVALA

PRV – Vánoční svátky – čert a Mikuláš, adventní kalendář, doba adventu


Středa 6. prosince

MA – Kimova hra – procvičování paměti, slovní úlohy – skládání příkladů na sčítání do 5 s nulou, PS str. 43 (sešity mám na kontrolu ve škole).

Kdo nemá v kartičkách s čísly vystřižené znaménko mínus, prosím doplnit.

ČJ – Vyprávění o návštěvě Mikuláše a čerta, SLAB čtení str. 4, DÚ – čtení slov pod obrázky na str. 4, PS ke SLABIKÁŘI – kdo nemá, prosím dodělat str. 1 a 2

Kdo stále nemá v prvouce na str. 15 doplněný obrázek rodiny, do konce týdne dokreslit nebo dolepit.

MOC PROSÍM RODIČE O KAŽDODENNÍ ČTENÍ (STAČÍ 5 MINUT), SLEDUJTE TAKÉ PROSÍM V SEŠITECH, CO S DĚTMI PRÁVĚ PROBÍRÁME, KLIDNĚ PŘIPOJTE I PODPIS, MOC DĚKUJI


Úterý 5. prosince

ČJ – bingo z probraných písmen, SLAB str. 4 – v domečku zakroužkuj červeně , modře , zeleně ma (každá slabika je v domečku 2 krát),

za DÚ číst slova pod obrázky a cvičení s balonkem č. 1, škrtni, co do řady nepatří (je to banán, jediný nezačíná písmenem M), dokresli obrázky do věty EMA MÁ (nakreslili jsme perník, jablíčko, sešit, mimi, ale může se dokreslit cokoliv)

VV – Vánoční tvoření (Mikuláš, zdobení stromečku, adventní kalendář, výzdoba třídy)

PRV – Vánoční svátky a tradice – Mikuláš


Pondělí 4. prosince

ČJ – rozsvícení vánočního stromečku před školou, dokončení Živé abecedy (str. 48), Živou abecedu už děti nechají od zítřejšího dne doma.

Pokud to půjde, budeme nechávat ve škole alespoň pracovní sešit ke slabikáři nebo prvouku, aby nebyla aktovka tak těžká, domů pošlu jen v případě domácího úkolu, nebo pokud si děti samy řeknou.

M – PS str. 42

Naši třídu dnes navštívili žáci z 9. třídy s pásmem ke svátku sv. Barbory a sv. Lucie. Prvňáčky moc chválím za pozornost, starší spolužáci si to připravili opravdu moc hezky.

ČJ – poslechové čtení, nácvik tvaru malého písmene e na mazací tabulky. Prosím aby děti měly v pouzdře každý den alespoň jednu fixu na tuto tabulku, která bude psát.


Pátek 1. prosince

– běhací diktát, sčítání s nulou, PS str. 41

ČJ – předávání SLABIKÁŘŮ žáky 9. ročníku, na stránkách školy budou k nahlédnutí fotografie z této moc pěkné akce. Starší spolužáci s dětmi vyplnili úvodní stránky ve slabikáři i pracovním sešitě, někteří stihli více, jiní méně, v příštím týdnu to doladíme tak, aby měli vyplněno všichni stejně. Prosím, aby si děti ještě v příštím týdnu přinesly i ŽIVOU ABECEDU a slabikář i pracovní sešit ke slabikáři si během následujícího týdne obalily. Moc děkuji.

– vyrábění Mikulášů – stříhání a lepení

ČJ – UC str. 6 (psaní číslice 0), PÍS. str. 2, poslechové čtení – Z. Pospíšilová: Kouzlená třída o Vánocích

PŘEJI PŘÍJEMNÝ PRVNÍ ADVENTNÍ VÍKEND PLNÝ KLIDU A POHODY.


Čtvrtek 30. listopadu

ČJ – říkanka Indiáni, malý sešit – čtyřsměrka (vyhledávání slov), ŽA str. 46, 47, DÚ číst cvičení s kytičkou a sedmikráskou

M – sčítání do 5 s nulou, PS str. 40, 41

PRV – život v rodině, povinnosti a volný čas, jak pomáhám doma


Středa 29. listopadu

M – běhací diktát po třídě – příklady na sčítání do 5, PS str. 39/4, 5 – samostatná práce, cv. č. 6, 7 – společná práce, str. 40/1 – psaní číslice 0, kdo nestihl, dokončí za DÚ

ČJ – diktát z probraných písmen: L, á, S, M, E, p, ů, I, O + skládání možných slabik z těchto písmen (např. Mo, Lá, pů, SO, …), ŽA str. 44 – opakování čtení písmen, str. 45 – slabiky mí, li, sí, pi, slova začínající těmito slabikami, za DÚ cvičení s kytičkami (slabiky i slova)

 

ČJUC str. 6 – 3 řádky (psaní číslice 0), PÍSANKA 1. díl – str. 1 (PÍSANKU PROSÍM OBALIT), poslechové čtení


Úterý 28. listopadu

ČJ – hláska a písmeno I, i, slova začínající na i, pracovní list, ŽA str. 44, za DÚ číst cvičení s kytičkou

VV – holínky v kaluži vody – vodová barva, rozfoukávání

PRV – moje rodina, do pátku ještě lze posílat nebo nosit fotografie rodiny, přes víkend pak místo fotky děti obrázek namalují.

Vyprávění o zážitcích z víkendu.


Pátek 24. listopadu

ČJ – hra na procvičení paměti: V obchodě jsem koupil/a …. (skládání zadaných obrázků ve správném pořadí), skládání slabik podle obrázků (lego, ra, pohovka, sukně, petržel), vyvození hlásky a písmene I, i, Í, í, ŽA str. 44 – pouze cvičení s modrým budíkem

M – slovní úlohy, příklady na sčítání do 5, M – PS str. 38/ 1 – 6, str. 39/1, 2, 3 – kdo nestihl, dodělá za DÚ

– vázání uzlů, kdo nezvládne uvázat suk, potrénujte prosím také doma, moc děkuji

ČJ – UC str. 29, poslechové čtení

Chválím žáky za pěknou samostatnou práci, snahu i aktivitu v hodinách a přeji pěkný prodloužený víkend.


Čtvrtek 23. listopadu

ČJŽA str. 42, 43 – za DÚ čtení slabik a slov (cvičení s kytičkou a sovičkou)

Přes víkend prosím vystřihnout písmeno I, i, Í, í, moc děkuji

M – PS str. 36, 37 – porovnávání čísel, sčítání do 5, rozklad čísel do 5, geometrické tvary (sešity zůstaly na kontrolu ve škole)

PRV – PS str. 15 Moje rodina (kdo měl, nalepil si obrázek rodiny), str, 16/cv. 1, 2, 3 – Svátek v rodině


Středa 22. listopadu

M – rozklad čísel pomocí fazolí, slovní úlohy s kartičkami (děti ukazují pouze výsledek), Kimova hra, PS str.36/1, 2

ČJ – diktát z písmen: S, e, O, Á, l, p, U, m, čtení slabik – malý sešit, ŽA str. 41 – za DÚ číst cvičení s kytičkou, kdo ještě nemá, vystřihnout U, u, Ú, Ů, ú, ů

HV – nácvik Vánoční akademie

ČJ – poslechové čtení, UC str. 28 – opakování


Úterý 21. listopadu 

ČJ – opakování probraných slabik – nové slabiky v malém sešitě: číst za DÚ

me Se So po
MA La Pe MO
PA Se SA le
SO PO Lo

Nové písmeno U, u – vystřihnou U, u, Ú, ů, ú, za DÚ dokončit ŽA str. 40 (úkol s červenou a modrou tužkou)

PRV – písemné opakování (podzim, ovoce a zelenina, barvy na semaforu, oblečení do podzimního počasí), MOJE RODINA – do PS máme za úkol nalepit fotku rodiny, pokud máte k dispozici, moc prosím, pošlete po dětech do školy, buďto kopii, kterou nalepíme, nebo originál, který okopíruju já a nalepíme do PS. Je možno fotku poslat také na email, vytisknu z počítače ve škole. Pokud nemáte žádnou fotku, rodinu do PS děti nakreslí. Moc děkuji za pomoc.

VV – podzimní listy: fixa

 


Pondělí 20. listopadu

ČJ – hry se slabikami (pomeranč, salát, lokomotiva, motyčka, pero, pásek, panenka, pánev, potápěč)

čtení slabik z malého sešitu na známky (OPĚT PROSÍM, ABY DĚTI PRAVIDELNĚ ČETLY, OD NĚKTERÝCH JSEM SLYŠELA, ŽE NEČETLY VŮBEC).

ŽA str. 39 – číst cvičení se sovičkou a žlutou hvězdičkou za DÚ

M – rozklad čísel s barevnými kolečky (rozdělení určitého počtu na 2 hromádky), písemné opakování (porovnávání čísel, sčítání do 5), PS str. 35

UC – str. 27 dokončit, poslechové čtení, vyprávění zážitků z prodlouženého víkendu


Čtvrtek 16. listopadu

ČJ – čtení slabik:

so MA le
mo SA
se Pa LO PA
me La mo

Zakroužkovat:

červeně – MA, modře LO, zeleně MÉ, žlutě SA, hnědě se – přes víkend za DÚ čtení slabik.

Cvičení paměti s obrázky – podle poslechu děti vybírají a správně řadí obrázky.

ŽA str. 38 – čti slabiky s kytičkou

MA – slovní úlohy: skládání s kartičkami (sčítání do 5), PS – str. 34

PRV – opakování ovoce a zelenina


Středa 15. listopadu 

M – sčítání na číselné ose, příklady na sčítání do 5 se záměnou členů (4 + 1 = 5, 1 + 4 = 5), PS str. 32, 33

ČJ – Opakování básniček s pohybem: Veverka, Medvídek, BINGO – soutěž z probraných písmen, diktát z písmen – S, l, é, A, o, m, P, a + slabiky z těchto písmen – lo, mé, PA, Sa, ŽA str. 37za DÚ číst slabiky s kytičkou

HV – Já jsem muzikant, nácvik vánoční akademie

ČJ – poslechové čtení, UC str. 5, 26 – nácvik dolního zátrhu, 27 – 3 řádky


Úterý 14. listopadu

ČJ – Hláska a písmeno P, p, slova začínající na daná písmenka podle kartičky (všechny 4 tvary písmen), říkanky s pohybem (Veverka, Medvídek), ŽA str. 36 – za DÚ číst cvičení s kytičkou

VV – podzimní ovoce: práce s vodovou a temperovou barvou

PRV – podzim na poli, rozdělení na ovoce, zeleninu a polní plodiny, PS str. 14


Pondělí 13. listopadu

ČJ – Opakování slabik (Hry se slabikami), hláska a písmeno P, p – pohádka, pracovní list, slova, která začínají písmenem P, ŽA str. 36 – ve cvičení s budíkem označíme červeně P, modře p

M – Kimova hra – tečky a číslice, příklady na sčítání do 5 s modrými a červenými kolečky, PL – nácvik psaní číslice 5 (horní čárka vždy až úplně na konec), PS str. 32 – 4 řádky, další dva řádky za DÚ – (nezapomeň dokreslit svíčky na dort a puntíky do dominové kostky)

ČJ – UC – str. 25, str. 5 – nácvik psaní číslice 5 – 3 řádky, poslechové čtení: B. Říha – Honzíkova cesta

PROSÍM, kdo ještě nemá vystřihnuté P, p, doplňte do složky. 


Pátek 10. listopadu

ČJ – opakování slabik z malého sešitu – opakovat za DÚ, ŽA str. 35 – za DÚ číst cvičení s hvězdičkou

M – dokončit str. 31 (sešity si rozdáme v pondělí)

UC – str. 24, na str. 25 – 3 řádky, poslechové čtení


Čtvrtek 9. listopadu

ČJ – práce ve dvojicích – hledání správných tvarů tiskacích i psacích písmen, ŽA str. 35 – hledání slov, určování prvních písmen ve slovech podle obrázku, čtení slabik v malém sešitě – DÚ

Vystřihnout přes víkend P, p 

M – PS str. 31/1, 2


Středa 8. listopadu

M – sčítání a odčítání do 4 (aktivita s fazolkami, tabulkou a kartičkami s čísly), PS str. 30 (sešity máme ve škole, rozdáme si v pátek)

ČJ – slabiky mo, lo, so, opakování probraných písmen a slabik – určování první slabiky podle obrázků (ně, motýl, lepidlo, lopata, sedmikráska),  ŽA str. 34 (sešity máme ve škole, rozdáme si v pátek)

UC – str. 23, kdo nestihl, dodělá na pátek za DÚ


Úterý 7. listopadu

ČJ – Diktát z probraných písmen + skládání slabik: písmena L, a, E, é, M, S, ó, s, slabiky Mé, Sa, LE, ŽA str. 33 , str. 34 1. část – za DÚ číst slabiky v oříškách (cvičení se sovičkou)

 VV – věneček z jablek: vodová barva a voskovka

PRV – podzimní ovoce a zelenina, ochutnávka ovoce a zeleniny, co z ovoce a zeleniny vyrábíme, vaříme, PS str. 13


Pondělí 6. listopadu

ČJ – Opakování probraných písmen – bingo, skládání prvních slabik ve slovech podle obrázků, ŽA str. 33 cvičení se sovou (hledání slov)

M – PS dokončit str. 29, cvičení 6 za DÚ

ČJ – poslechové čtení, UC str. 4 – číslice 4, str. 22 – nácvik dolní kličky


Pátek 3. listopadu

ČJ – Hláska a písmeno O, o, prosím o vystřihnutí písmenek, pohádka Osel a vlk (Nejznámější bajky), slova na O, pracovní list – obrázky na O, tvar písmene O, ŽA str. 32, za DÚ číst cvičení s kytičkou

UC str. 4 – 3 řádky, str. 21 – dokončeno, poslechové čtení (Kouzelná třída, příběh pokračuje)

M – hra po třídě: porovnávání čísel (opakování), pomocí kartiček a barevných koleček vyvození příkladů na sčítání typu 1 + 3, 3 + 1, 2 + 2, PS str. 28, kdo nestihl, dokončí za DÚ, str. 29 – máme hotové pouze cv. 1 a 2, zbytek v pondělí 

– výroba papírových pohárků

TH – třídnická hodina (máme pravidelně 1 x za měsíc): návštěva divadla (organizace dne, oblečení, chování), vzájemné vztahy mezi spolužáky (poprosím, poděkuji, chovám se mile, vstřícně, pokud se mi něco nelíbí, musím to druhému říct, vše má řešení), co se mi líbilo tento týden ve škole

CHVÁLÍM ZA PĚKNOU PRÁCI, VŠEM PŘEJI KRÁSNÝ VÍKEND


Čtvrtek 2. listopadu

TV – nácvik vánoční akademie, pohybové hry, vybíjena

ČJ – Diktát z písmen: E, s, L, m, á, A, e, S, M, a – pak jsme z nich tvořili slabiky, ŽA čtení str. 31 – slova u žluté hvězdičky

DÚ – vystřihnou a zařadit O, o.

M – Práce s kartičkami: příklady 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, psaní číslice 4, PS str. 28 – 3 řádky

PRV – Druhy ovoce, ovocné stromy, ovoce, které pěstujeme doma  str. 12/1, 2

 


Středa 1. listopadu

M – opakování porovnávání čísel, Kimova hra – procvičování paměti, PS str. 26 – dokonči za DÚ, str. 27

ČJ – Hry se slabikami – skládání slabik k obrázkům (sele, lano, sekera, medaile, ně, meče, lavička, ky, seno), ŽA str. 30 – čtení slabik v žebříku, str. 31 – za DÚ číst slova se žlutou hvězdičkou

UCstr. 3 – dokončení, str. 21 – nácvik horní smyčky (hotové 4 řádky, zbytek stránky dokončíme zítra)


Úterý 31. října

ČJ – modelování písmen z drátků, skládání první slabiky podle obrázku – ma, lama, semafor, kař, meloun, maliny, DÚ – ŽA str. 30 – čtení slabik u sedmikrásky, hotovou máme celou stranu 30

VV – práce s voskovkou a vodovou barvou, pavouk v síti

PRV str. 11, stromy a keře, stromy listnaté a jehličnaté


Pondělí 30. října 

ČJ – Bingo z probraných písmen, skládání slabik MA, LÉ, má, le, ŽA str. 30 – za DÚ číst slabiky ve slunečnici a ve cvičení s červenými ústy 

M – pracovní list na porovnávání čísel (opakování), vyvození příkladů 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, PS str. 26 – další 3 řádky ve cvičení 1, cvičení 2 budeme dělat ve středu, str. 27/3

ČJ – poslechové čtení, UC str. 20 – nácvik horní kličky, str. 3 – další 2 řádky


Středa 25. října

M – op. geometrických tvarů, číslice a tečky – Kimova hra (procvičování paměti), PS str. 25/3, 6, psaní číslice 3 na str. 26 – pouze 2 řádky, zbytek doděláme v pondělí

ČJ – op. probraných písmen, hledání prvního písmene u obrázků, ŽA str. 29

HV – zpěv písní

ČJUC str. 19, na str. 3 – 3 řádky, poslechové čtení

Za DÚ opakovat čtení písmen a slabik ze str. 25, 26, 27, 28 (každý den si vyberu něco).

PŘEJI KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY.


Úterý 24. října

ČJ – bingo z probraných písmen (M, m, A, a, Á á, L, l, E, e, É, é, S, s)

Pracovní list na písmeno S, s. ŽA str. 28

VV – práce s temperovou barvou – 4 roční období + podzimní lístek

PRV – op. podzim, ochutnávka ovoce a zeleniny, PSstr. 10, dokonči za domácí úkol (PRV)


Pondělí 23. října

ČJ – diktát z písmen ze skládací abecedy: A, e, M, l, Á, E, m, L

Hry se slabikami (doplňování prvních slabik do obrázků)

Vyvození hlásky a písmene S, s (pohádka, pracovní list, slova na s)

ŽA – str. 27 opakování čtení slabik, str. 28 pouze první úkol (zakroužkovali jsme velké S tiskací i psací červené a malé s modře, totéž ve slovech (Slávek, sáně, sněhulák, sud, sešit), zbytek strany doděláme zítra.

STÁLE DENNĚ ČTEME SLABIKY ZE STRANY 26 A 27, PRO NĚKTERÉ DĚTI JE TO STÁLE PROBLÉM.

M – skládání příkladu 1 + 1 = 2

Testík na porovnávání čísel (všechny děti zvládly na výbornou)

Skládání obrázků ze základních geometrických tvarů (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník)

UC – psaní číselice 2 na str. 2, dokončili jsme celou stránku

PS str. 25/1, 2, 4, 5

TV – kruhový trénink (florbal, kotoul vpřed, házení do koše, houpání na kruzích, slalom s míčem, švihadlo)

ČJ – poslechové čtení, UC str. 18, na str. 19 jen 2 řádky


Pátek 20. října

Hry se slabikami k Živé abecedě pro 1. ročník ZŠČJ – práce s novou pomůckou: Hry se slabikami k živé abecedě, máme pro každého žáka, sešitek bude zůstávat ve škole

 

 

 

opakování a procvičování písmen a slabik, diktát z písmen: L, m, á, M, e, E, l, A , pak jsme z nich tvořili slabiky

ŽA str. 27

M – dokončení strany 23 (psaní číslice 2), vyvození příkladu na sčítání (1 + 1 = 2), dbáme na správný zápis příkladu, PS str. 24

– práce se sirkami a dřevěnými geometrickými tvary (manipulace s drobnými předměty, rozvoj fantazie a jemné motoriky)

ČJ – poslechové čtení, UC str. 17, str. 2 – 3 řádky, Vybarvit obrázky podle pokynu na str. 1 i 2.

– vystřihnout S, s

Číst nalepené slabiky ŽA str. 25 (jde o slabiky z 19. října), slabiky s kytičkou a červenou tužkou na str. 27. Kdo ještě nemá dokončeno, M PS str. 23

UŽIJTE SI KRÁSNÝ VÍKEND 😊


Čtvrtek 19. října

TV – švihadlo, přihrávky s míčkem a florbalovou hokejkou

ČJ – skládání slabik z písmen: ME, LA, LÉ, má, le, mé

Pracovní list se slabikami – barevně zakroužkuj:

žlutě slabiku me, červeně mé, oranžově le, zeleně ma, hnědou lé, fialovou má, černou la, modrou lá

me
LA MA
Ma LE

ŽA – str. 26, DENNĚ ČÍST Z ŽIVÉ ABECEDY PROBRANÁ PÍSMENA A SLABIKY.

M – PS str. 23 psaní číslice 2, cvičení 1 celé, ve cvičení 2 – 2 řádky

PRV – stromy listnaté (lípa, bříza, javor, jírovec, dub) a jehličnaté (smrk, modřín, borovice), PS str. 10


Středa 18. října

M – Testík na porovnávání čísel (děti pouze doplňovaly znaménka <, >, =)

Základní geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélní, trojúhelník

Pracovní list – logické řady s geometrickými tvary

PS str. 21/5, 22/1, 3 (cv. č. 2 budeme dělat v rámci pracovních činností)

ČJ – opakování probraných písmen, skládání slabik (ma, má, la, lá, MA, MÁ, LA, LÁ, Ma, Má, La, Lá)

ŽA str. 25

DÚ – ŽA str. 25 číst slabiky a slova ve cvičení s kytičkou, prosím opět podepsat, že děti četly, moc děkuji.

HV – notová osnova, houslový klíč; ukolébavka (zpěv a poslech)

ČJ – poslechové čtení, psaní šikmé čáry shora dolů: UC str, 16, na str. 17 – 4 řádky, nejprve jsme nacvičili, pak psali do sešitu

V úkolníčku za obalem mají dětí lísteček s malou anketou ohledně vánoční akademie, prosím o přečtení, vyplnění a vložení zpět do úkolníčku, vše je anonymní, moc děkuji. 


Úterý 17. října

ČJ – vyvození hlásky a písmene E, e, ŽA str. 24 + pracovní list na písmeno E

VV – ježek s jablíčky: voskovka, vodová barva

PRV – Zvířata na podzim, zvířecí rodiny, značky počasí, PS str. 9

DÚ – kdo ještě nemá, prosím o vystřihnutí a zařazení do složky písmene E, e, É, é.

Uvolňovací cviky str. 15 dokončit.


Pondělí 16. října

ČJ – Básničky s pohybem, skládání slabik z písmen A, a, Á, á, M, m, L, l, ŽA str. 23

DÚ – vystřihnout písmeno E, e, É, é

M – porovnávání čísel, počet prvků 1 – 5, PS str. 21/1, 2, 3, 4

ČJ – poslechové čtení, UC str. 1 – psaní číslice 1 (dokončit), můj víkend

Připomínám BAREVNÝ TÝDEN:

Pondělí – modrá

Úterý – hnědá

Středa – žlutá

Čtvrtek – zelená

Pátek – oranžová

Vše je dobrovolné, účast v žádném případě není povinná, pokud děti nemají doma v dané barvě nic na oblečení, mohou si vzít např. plyšáčka.


Pátek 13. října

ČJ – opakování slabik ma, má, la, lá: skládání z písmen, vyvození slov máma, máme, má, Ála, pracovní list – za DÚ čti slabiky (pracovní list je vložen za obalem úkolníčku).

Pro nemocné vkládám zde:

ma la
La MA LA
Ma

ŽA str. 23 pouze cvičení s červenou tužkou.

M PS str. 20/1,2,3, cv. č. 4 a 5 – samostatná práce, dnes první testík z porovnávání čísel, komu se nepodařil, zkusí v pondělí znovu

UC – na str. 15: 4 řádky, poslechové čtení


Čtvrtek 12. října

TV – různé druhy lokomoce, průpravné cviky a nácvik kotoulu vpřed, vybíjená

ČJ – opakování písmen M, A, L, slabik ma, má, la, lá, ŽA – str. 22, za DÚ číst na str. 22 písmena v lampionech

M – procvičování porovnávání čísel 1 – 5, psaní číslice 1, dokonči v PS str. 19

PRV – procházka po okolí školy, sbírání přírodnin


Středa 11. října

M – pohybová hra: rozhoduju, zda je číslo větší, menší nebo stejné, procvičování paměti: Kimova hra – snaha zapamatovat si 6 kartiček s čísly 1 – 5 a tečkami

PS str. 19 – 2 řádky = psaní číslice 1, za DÚ další tři řádky (dokončit cvičení 1 a jeden řádek ve cvičení 2)

ČJ – opakování M, A, L, slabiky LA, LÁ, ŽA str. 20 kontrola DÚ, str. 21 – dopiš probraná písmena (1. laso – la, 2. lampa – LAM-A, 3. stůl – —L), za DÚ číst slabiky u kytičky, nejprve každé písmeno slabiky zvlášť (m  a), pak říct slabiku dohromady (ma), ti, kteří zvládnou, čtou přímo slabiku bez rozkladu na písmena

UC – nácvik spodního oblouku (str. 14), nácvik psaní číslice 1 – 2 řádky (Psaní číslic se zvířátky)


Úterý 10. října

ČJ – Skládání prvních písmen ve slovech podle obrázků, poslechové čtení, ŽA – str. 20, DÚ – v ŽA na str. 20 cvičení s kytičkou číst, cvičení se zelenou tužkou vymalovat libovolnou barvou.

VV – dýně: práce s vodovou a temperovou barvou

PRV – podzimní příroda, proměny přírody, jak se na podzim chovají zvířátka, hlavní znaky podzimu, – str. 9/3

Velmi dnes děti chválím za chování během celé výuky.


Pondělí 9. října

ČJ – diktát z písmen M, A: M, A, á, m, Á, M, a, m, vyvození hlásky a písmene L, l, pohádka O Budulínkovi, bajky O lišce a čápovi, O lišce a sýru, pracovní list v živé abecedě  (kdo chce, může si doma vymalovat obrázky),  ŽA – str. 20 úvodní slova, červeně označím velké L,  modře malé l

M – porovnávání čísel na kartičkách (je větší, je menší, rovná se), PS str. 18

UC – opakování básniček s pohybem, poslechové čtení, PS str. 13


Pátek 6. října

ČJ – skládání ze špejlí M, A, diktát písmen podle jmen ve větách, ŽA str. 19, DÚ číst na str. 19 slabiky v lístku švestky (cvičení s tužkou)

Vystřihnout, podepsat a založit L, l

Prosím o každodenní kontrolu pouzdra, pastelky i tužky prosím ostrouhat a tužky 2 – 3 v pouzdře. Moc děkuji.

M – pohybová hra: hledám větší číslo, PS str. 17 (je větší, je menší)

– drak z papíru, všechny moc chválím za krásnou práci

UC – str. 12 nácvik, DÚ str. 12 do pracovního sešitu 

Moc prosím, aby byly domácí úkoly v sešitech podepsané od jednoho z rodičů nebo prarodičů. Děkuji a přeji krásný a pohodový víkend.


Čtvrtek 5. října

ČJ – Skládání řady písmen z tabule ( A, m, á, M, Á, m, a, A, M, á), vyvození slabiky ma, má, ŽA str. 18,

DÚ – číst cvičení s kytičkou na str. 18 (dobrovolně i větu s hvězdičkou)

M – Práce s kartičkami 1 – 5: cvičení paměti, zapamatuj si počet předmětů na tabuli, doplňování počtu do mřížky (jedno srdíčko, 5 čtverečků, nula hvězdiček, …), PS str. 16

DÚ – str. 17/1 – dokonči

PRV – příroda na podzim


Středa 4. října

M – procvičování pojmů: vpravo, vlevo, uprostřed, počty 1 – 5, vyvození učiva je větší, je menší, rovná se, PS str. 16/1, DÚ – PS str. 16/2 dokonči

DÚ – vystřihnout a založit kartičky se symboly <, >, =

ČJ – opakování a procvičování M, m, A, a, Á, á – diktát z papírových písmen, ŽA – str. 17, vyvození slabiky má, ma

ČJ – cvik k uvolnění zápěstí – dráček, poslechová četba


Úterý 3. října

ČJ – Hláska a písmeno A, Á, pracovní list, hlasité čtení – kontrola DÚ (všechny moc chválím), ŽA str. 16 (básničku jsme se naučili a vybarvili červeně A, Á, modře a, á, povídání o obrázku)

VV – práce s lepidlem a krepovým papírem: podzimní stromy

PRV – vhodné a nevhodné chování mezi spolužáky, jak se správně chovám na ulici, viditelné oblečení pro řidiče a reflexní prvky – PS str. 8, opakování: co patří do výuky, dopravní značky


Pondělí 2. října

ŽA – vyvození hlásky a písmene A, a, PS str. 16 – červeně označ ve slovech velké  A, modře malé a, DÚ  – cvičení s kytičkou (čti nahlas: malé a, malé a, velké A, velké Á, …). Obtáhni A, nakresli slovo na A, vybarvi políčka s A, a. V básničce s papouškem si velké A a malé a vyznačíme v úterý.

Nezapomeň vystřihnou a založit do složky A, Á, a, á.

M – PS str. str. 13: dokončit lepení barevných autíček do tabulky (na 4. místě je zelené auto, před zeleným auto s číslem 2, za zeleným je oranžové,  na prvním místě je červené a za ním auto s číslem 5)

TV – hod do dálky tenisovým míčkem, míčové hry

 TŘÍDNICKÁ HODINA – dodržuj pravidla třídy, především pravidlo, když chci ve vyučování něco říct, zvednu ruku, nekomentuju vše, co řekne paní učitelka nebo spolužák, dávám pozor, ke spolužákům se chován vždy slušně a mile .


Pátek 29. 9. 2023 

ŽA – str. 15, DÚ – vystřihnout A, a, Á, á

M – str. 15/ po č. 7, DÚ str. 15/8 (kdo má matematiku ve škole, dodělá v pondělí)

– Práce s modelovací hmotou – ovoce a zelenina v misce

UC str. 10, poslechová četba


Středa 27. 9. 2023

ČJ – pohádka Medvídek a kamarád“ – poslech a převyprávění

hláska a písmeno M, m: opakování a procvičování,  ŽA str. 14

Povolání – poznej podle obrázků, jaké povolání mají moji rodiče?

M – Práce s kartičkami: počet 1 – 5, PS str. 14/4, str. 15/1, 2

HV – Pod naším okýnkem, Proč? Proč? Proč? Pojmy zvuk a tón, rytmická cvičení

ČJ – UC str. 9, poslechové čtení


Úterý 26. 9. 2023

ŽA – hláska a písmeno str. 13: doplnit do mřížky M, obtáhnout tužkou M, m

VV – Rozpíjení vodových barev + voskovka: Vlaštovky na drátě

PRV – doprava a dopravní značky, semafor: PS str. 7


Pondělí 25. 9. 2023

ŽA – cvičení s obrázky: které slovo začíná na M, kde je M uprostřed nebo na konci slova? PS str. 13 – procvičuj, kde leží M, m ve slovech motýl, komín, mísa, máma, myš, dům.

M – procvičování prvků v pořadí : první, poslední, před, za, hned před, hned za, PS str. 14/1, 2, 3

TV – běh 60m, skok do dálky

UC – znovu opakování str. 8 – posunování ruky po podložce (vlnky na vodě), poslechové čtení


Pátek 22. 9. 2023

ŽA – vyvození hlásky a písmene M, PS str. 12 , slova začínající na M

M – předměty podle počtu 2 – 5, PS str. 13 – pojmy první, poslední, před, za, hned před, hned za

UC – str. 8: lehký posun ruky po papíře, poslechové čtení

Vycházka po okolí školy, dopravní značky, bezpečná cesta do školy, chování na ulici a v okolí zastávky.

DÚ – ŽA str. 12 – cvičení s kytičkou, číst pouze písmena M, m (nahlas čti: velké M, velké M, malé m, …)

SBĚR STARÉHO PAPÍRU: v pondělí 25. září 2023 v době od 7:00 do 8:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin. 
Další termíny: 27. 11. 2023; 29. 1. 2024; 25. 3. 2024 a 3. 6. 2024

PŘEJI KRÁSNÝ A POHODOVÝ VÍKEND


Čtvrtek 21. 9. 2023

TV -skok do dálky, vybíjená

ŽA – dopravní značky, dopravní prostředky, bezpečná cesta do školy, PS str. 11

M – str. 12 (kontrola DÚ – VELKÁ POCHVALA) + cv. č. 3 – 7

PRV – pracovní návyky, blízké okolí školy (dopravní značky, cesta do školy, semafor) 6, na str. 7/cv. 1

Prosím aby všechny DÚ v pracovních sešitech byly podepsané, moc děkuji.


Středa 20. 9. 2023

ŽA – Večerníček, pohádkové postavy a dvojice, můj pokoj, PS str. 10

M – určování počtu 1- 5, skupinky po 2, 3, 4, 5, PS str. 11, DÚ str. 12/1, 2

HV – hry s rytmem a melodií, zpěv písní – Prší, prší, Skákal pes, Sedí liška pod dubem

UC – str. 7, poslechové čtení, opakování říkanek s pohybem


Úterý 19. 9. 2023

ŽA – Volnočasové aktivity, sport, PS str. 9

VV – Podzimní stromy – vodová barva

PRV – str. 4, 5: chování ve vyučovací hodině a o přestávce, zdravá a nezdravá svačinka


Pondělí 18. 9. 2023

ŽA – str. 8, opakování básní, melodizace a rytmizace básničky Ježek

UC – str. 6, poslechová četba (Kouzelná třída)

M PS str. 10

TV – skok do dálky

Vyprávění – co jsem zažil/a o víkendu


Pátek 15. 9. 2023

ŽA – str. 7: Pohádka o řepě, kdo stojí před, za, hned před, hned za, vyznač kolik je slabik ve slově, najdi stejná písmena

MA – str. 9: kuličky na počitadle vybarvi modře, zakroužkuj co je 4 x (osoby, svíčky), co je 5 x (mravenci, jahody)

UC – str. 5


Čtvrtek 14. 9. 2023

ŽA – str. 6: co do skupinky nepatří a proč? Hledání stejných tvarů.

MA – str. 8, určování stran levá a pravá, co je vlevo, co je vpravo, co je uprostřed, procvičování počtu a číslic 1 – 5

UC – str. 4, dokončit za DÚ 

PRV – str. 3, ústně: chování ve vyučovací  hodině


Středa 13. 9. 2023

ŽA – str. 5: určování první hlásky slova, znáš další slova na danou hlásku? Hledání stejných písmen a stejných obrázků, určování počtu slabik v jednotlivých slovech.

MA – str. 7: určování počtu 1 – 3, práce s kartičkami 1 – 5, určování daného počtu podle čísla

UC – str. 3 (uvolnění ramene a loketního kloubu)

Nezapomeň prosím na zítra DÚ z prvouky.


INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY

Den/čas 13:00 13:20 13:40 14:00 16:00 16:20 16:40
Středa 13. 9. Haderková Klaudie
Pátek 15:9. Šimík Viktor Stoklásek František Jančík Mikuláš Křupala Michael Černohousová Noemi Zlámal David
Pondělí 18. 9. Keclík Matyáš
Úterý 19. 9. Velísek Vojtěch Slováčková Jasmína Velísková Kristýna Žák Martin Landsfeld Vilém
Středa 20. 9. ZámorskáVanessa
Čtvrtek 21. 9. Kanderál David Vrbová Eliška

Úterý 12. 9. 2023

Ve středu 13. 9. 2023 SE FOTOGRAFUJEME „Můj první školní rok“

ŽA – Přestávka ve škole – vhodné a nevhodné chování, PS str. 4, procvičuj hledání prvního písmene na začátku slova

VV – deštník v dešti, práce s barvou a voskovkami (chválím za krásnou práci)

PRV – PS str. 3, za DÚ dokresli školu, vyplň pouze první polovinu strany, bludiště doděláme ve škole

 


Pondělí 11. 9. 2023

Opět prosím, kdo ještě nepřinesl, vystřihněte číslice 1 – 5 a tečky 1 – 5, ne do 20, ne do 10, jen 5, moc děkuji

 ŽA – str. 3, co do skupinky patří a nepatří, školní potřeby, rozvoj slovní zásoby

MAT – počet do 3, pohádka O třech prasátkách, číslice 1 – 5 (práce s kartičkami), PS (pracovní sešit str. 6)

UC – str. 2, posun ruky po podložce


 

Vážení rodiče a milé děti,

máme za sebou první školní týden a já bych vás všechny ráda pochválila, jak jste toto pro vás nové období krásně zvládli. Moc se těším na další dny a vše nové, co se vzájemně od sebe naučíme. Vše časem vyladíme, pokud si budeme pomáhat. Nasbírejte přes víkend mnoho sil, odpočiňte si a v pondělí přijďte s úsměvem a dobrou náladou.

– vystřihnout a zařadit číslice a tečky 1 – 5

ŽA (Živá abeceda) str. 2 – orientace v prostoru, obrázky stejného nebo podobného tvaru

MAT (Matematika) str. 5 – počet 1 a 2

UC (Uvolňovací cviky se zvířátky) str. 1, dbát na správné držení tužky (i při kreslení), správné a zdravé sezení