Třída 3. B

Školní rok 2022/2023

Zápis na prospěchové konzultace – zde

 

Úkoly pro chybějící žáky:

Středa 1.2.

Český jazyk – učebnice 63 – cvičení 2 a) – alespoň 3 dvojice opsat do sešitu; 63/3 na fólii; 63/4 do sešitu; trénovat rozdíl mezi přídavným jménem a příslovcem

Matematika – učebnice 64/3 ústně; 64/4 ústně; 64/5 ústně a poslední dva sloupce do sešitu; pracovní sešit 12/6

Anglický jazyk – učebnice 44. – celá strana, přečíst a přeložit; do sešitu napsat a přeložit 3 věty (např. Můj ručník je velký. Můj kbelík je zelený….)