Zápis termínu na konzultace s třídní učitelkou

Možnost procvičování učiva českého jazyka 2. třídy:

odtud kudy kam (kaminet.cz)

Učivo pro chybějící žáky:

Středa 28.2.

Český jazyk: učebnice strana 77, PS strana 30/1 a 2, 31/1

Matematika: poznávání hodin učebnice strana 52/1,2,3, PS strana 7/1,2,3,4

Úterý 27.2.

Český jazyk: učebnice strana 76 (alespoň ústně)

Matematika: PS strana 6 dokončit

Pondělí 26.2.

Český jazyk: učebnice strana 75, PS strana 29

Matematika: písemné odčítání s přechodem 10- učebnice strana 51

Prvouka: učebnice strana 48- obratlovci

Prosím připravit do geometrie od 15. března kružítko.

Pátek 16.2.

Český jazyk: učebnice strana 73- 74- VS po p, PS (žlutý) 27 a 28, naučit se zpaměti VS po p

Matematika: učebnice- písemné odčítání bez přechodu 10- učebnice strana 50

Matematika: geometrie- PS strana 38/2

Čtvrtek 15.2. (omlouvám se, nebylo včas zapsáno, nebyl v pořádku školní web)

Středa 14.2.

Český jazyk: učebnice strana 65 a 66- částice, citoslovce

Matematika: PS strana 6/1,2,3 (písemné+ s přechodem 10)

Úterý 13.2.

Český jazyk: učebnice strana 65- spojky

Matematika: učebnice strana 51- písemné sčítání s přechodem 10

Pondělí 12.2.

Český jazyk: předložky- učebnice strana 64

Matematika: PS strana 5

Prvouka: učebnice strany 46-47 společné znaky živočichů- přečíst

Pátek 9.2.

Matematika: geometrie učebnice strana 122, PS strana 38/1

Čtvrtek 8.2.

Český jazyk: strana 63 (příslovce)

Matematika: písemné sčítání bez přechodu 10- učebnice strana 48

Středa 7.2.

Český jazyk: učebnice strany 61-62/ projít alespoň ústně (slovesa)

Matematika: PS strana 5/1, malá násobilka

Úterý 6.2.

Český jazyk: učebnice strana 60/ projít ústně (číslovky)

Matematika: zaokrouhlování na desítky učebnice strana 47

Pondělí 5.2.

Český jazyk: učebnice strana 59/ projít ústně (zájmena)

Matematika: PS/4 dokončit

Čtvrtek 1.2.

Český jazyk: učebnice strana 58/ projít ústně (přídavná jména)

Matematika: PS 4/5 (tabulku jen na odčítání)

Prvouka: v pondělí bude KÚ z učiva části těla rostlin

Středa 31.1.

Český jazyk: strana 57-ústně

Matematika: učebnice strana 45/7 a 8 do sešitu, PS strana 4/2,3,4

Úterý 30.1.

Český jazyk: učebnice strana 56- projít ústně a 56/7 napiš do sešitu

Matematika: učebnice strana 44/5 a 6, PS 4/1

Pondělí 29.1.

Český jazyk: učebnice strana 55/stačí ústně

Matematika: stále procvičovat celou malou násobilku (kdo má u sebe příklady s násobilkou tak vypočítat sloupečky 125 a 126), pak do sešitu z učebnice 43/2 a 4

Pátek 26.1.

Český jazyk: PS dokončit strany 25 a 26

Čtvrtek 25.1.

Český jazyk: PS strana 25/1b)

Matematika: Malá násobilka- procvičuj

Středa 24.1.

Český jazyk: PS strana 25/1a)

Matematika: učebnice strana 43 (stačí projít ústně), PS strana 3, kdo má u sebe papír s příklady násobilky, tak sloupečky 121,122,123 a 124

Pondělí 22.1.

Český jazyk: PS strana 24 celá, 25/1a)

Matematika: celý první díl dokončit včetně geometrie, PS číslo 2  strana 3/1  jen první kytička, procvičování celé malé násobilky

Pátek 18.1.

Český jazyk: PS strana 24/1, 2 a 3

Matematika: geometrie PS strany 46 a 47

Středa 17.1.

Český jazyk: PS strana 23 dokončit

Matematika: dokončit vše po stranu 33 včetně (bingo je hra pro celou skupinu, tak ji chybějící děti nebudou mít udělanou), cvičit celou malou násobilku

Úterý 16.1.

Český jazyk: ústně z učebnice strana 50, PS strana 23/1 a 2

Matematika: PS strana 30

Pondělí 15.1.

Český jazyk: PS strana 22

Matematika: PS strana 29

Prvouka: přečíst si strany 34-37, prohlédnout obrázky (zítra z tohoto bude kontrolní úkol)

Pátek 12.1.

Český jazyk: učebnice strana 49 (projít ústně), PS strana 22/1

Matematika: geometrie PS strana 45

Angličtina: PS strana 25/1 a 2

Čtvrtek 11.1.

Český jazyk: PS strana 21

Matematika: cvičit zpaměti násobilku 9

Středa 10.1.

Český jazyk: PS strana 20

Matematika: dokončit strany 31 a 32

Úterý 9.1.

Český jazyk: PS strana 20/1

Matematika: PS strany 31/1-10 mimo 4 a 9 (strany 29 a 30 zatím nemáme, stále procvičujeme násobilku do 8) a ze strany 32/6,7,8,9,10

Pondělí 8.1.

Český jazyk: učebnice strana 48 (stačí ústně)

Matematika: PS strana 32/1,2,3,4,5

Pátek 5.1.

Český jazyk: učebnice strana 47 (projít ústně)

Matematika: geometrie PS strana 44

Angličtina: PS strany 22 a 23

Čtvrtek 4.1.

Český jazyk: učebnice strana 46/ projít ústně

Matematika: PS strana 28/ dokončit, 31/1,2,3,4,5

Středa 3.1.

Český jazyk: naučit se VS po m, PS strany 18 a 19

Matematika: cvičit násobilku 8, PS strana 28/1 a 2

Angličtina: slovíčka lekce 3, PS strana 62- L3

Pátek 22.12.

Český jazyk: PS strana 17/5 a 7

Čtvrtek 21.12.

Český jazyk: diktát z učebnice 45/6, PS strana 17/4

Matematika: PS strana 27

Středa 20.12.

Český jazyk: učebnice strana 45- stačí projít ústně, PS strana 16/1 a 2

Matematika: učebnice strana 39- cvičit násobení a dělení 8

Pondělí 18.12.

Matematika: geometrie PS strana 43

Český jazyk: PS strana 15

Středa 13.12.

Matematika: PS strana 26

Úterý 12.12.

Český jazyk: PS strana 14/2,3,4

Matematika: PS strana 25

Pondělí 11.12.

Český jazyk: učebnice strana 43- projít ústně, PS strana 14/1

Matematika: násobilka 7

Pátek 8.12.

Český jazyk: PS strana 13- dokončit celou stranu

Čtvrtek 7.12.

Matematika: zkoušet násobilku  6 i 7

Středa 6.12.

Český jazyk: učebnice strana 42- projít ústně, PS strana 13/první cvičení

Matematika: cvičit násobilku 6

Úterý 5.12.

Český jazyk: učebnice strana 41- projít ústně, PS strana 12

Matematika: strana 24- dokončit

Pátek 1.12.

Český jazyk: učebnice strana 40/ projít ústně, naučit se VS po l zpaměti

Matematika: geometrie dokončit stranu 42

Čtvrtek 30.11.

Český jazyk: PS strana 7- dokončit a strana 11, učit se VS po l zpaměti

Matematika: PS strana 24/1 a 2

Středa 29.11.

Český jazyk: PS strana 9 dokončit, strana 7/1 a 2

Matematika: opakovat násobilku 2,3,4,5 a začít procvičovat násobilku 6 (už také dělení)

Úterý 28.11.

Matematika: začít cvičit příklady na násobení 6-ti

Pátek 24.11.

Český jazyk: PS strana 9/4, 5 a 6

Matematika geometrie: PS strana 42/1,2,3,4,5

Čtvrtek 23.11.

Český jazyk: PS strana 8/1, 2 3

Středa 22.11.

Český jazyk: učebnice strana 37 (ústně)

Matematika: PS strana 23

Pondělí 20.11.

Český jazyk: učebnice strana 36/6 (projít ústně), PS strana 10/8

Matematika: PS strana 21- dokončit, strana 22 dokončit

Čtvrtek 16.11.

Český jazyk: učebnice strana 36 (ústně), PS strana 6

Matematika: PS strana 21/ 1 a 4, 22/11 a 12, procvičovat násobilku 2,3,4,5

Středa 15.11.

Matematika: PS strana 22/1 až 10

Úterý 14.11.

Matematika: cvičit násobilku 2,3,4,5

Pondělí 13.11.

Český jazyk: PS strana 5/4

Matematika: PS druhá polovina strany 20, procvičuj násobilku (násobení i dělení) 2,3 a 4

Pátek 10.11.

Český jazyk: učebnice strana 35 (ústně), PS strana 5/1, 2 a 3

Matematika: geometrie PS strana 41- dokončit

Angličtina: PS po stranu 18, strana 19/1 – to je příprava na test, který bude 15.11. z lekce 2

Čtvrtek 9.11.

Český jazyk: PS strana 4 celá

Matematika: PS strana 20/ polovina

Středa 8.11.

Český jazyk: PS strana 3 (celá), strana 4/6 a 7

Matematika: PS strana 19 dokončit

Úterý 7.11.

Český jazyk: učebnice strana 34 (stačí projít ústně)

Matematika: PS strana 19/1

Pondělí 6.11.

Český jazyk: PS strana 3/1,2,3

Matematika: PS strana 18/4,5,6,7,8

Pátek 3.11.

Český jazyk: PS strana 3/2

Matematika: geometrie strana 40

Čtvrtek 2.11.

Matematika: PS strana 18/ 1,2,3

Český jazyk: učebnice strana 32/2 a 3, 33/6- přečíst a vysvětlit, 33/7 (je to velmi těžké, ale důležité učivo)

Pondělí 23.10.

Matematika: stranu 14 dokončit (hlavně cvičení 7)

Pátek 20.10.

Matematika: PS strana 14/ 5 a 6, geometrie strana 40

Středa 18.10.

Matematika: PS strany 12-13

Pondělí 16.10.

Matematika: geometrie PS strana 39

Středa 11.10.

Matematika: strana 12 dokončit a příklady na odčítání do 100 s přechodem 10 na okopírovaném papíře- Nemusíte to vypočítat zdaleka všechno, jen prosím, ať tomu děti rozumí, jak takový typ příkladů vypočítat.

Angličtina: PS strana 11, procvičuj There is/There are, čísla 1-20, barvy

Úterý 10.10.

Matematika: PS strana 10, strana 11/3, 12/1-5

Pondělí 9.10.

Matematika: Příklady na sčítání do 100 s přechodem 10 na okopírovaném papíře

Pátek 6.10.

Český jazyk: strana 18/15,16,17 (ústně)

Matematika: geometrie PS strana 38

Angličtina: PS strany 7,8,9

Čtvrtek 5.10.

Český jazyk: strana 17/12 a 14 (stačí ústně)

Čítanka: strana 22

Středa 4.10.

Český jazyk: strana 17/9 a 10 (stačí ústně)

Matematika: strana 8 dokončit a strana 9 celá

Angličtina: PS strana 6

Úterý 3.10.

Český jazyk: strana 16/3 a 6 (stačí projít ústně)

Matematika: geometrie PS strana 36 a 37, aritmetika PS strana 8/1,2,3,4

Pondělí 25.9.

Matematika: PS strana 6

Pátek 22.9.

Čítanka: strany 16-18

Čtvrtek 21.9.

Matematika: PS strana 5

Čítanka: strany 13-15

Pátek 15.9.

Matematika: geometrie strana 35

Angličtina: slovíčka z učebnice strana 4/1

Čítanka: strana 8

Středa 13.9. 2023

Matematika: PS strana 4

Angličtina: PS strana 2, učebnice strana 3- slovíčka

Pondělí 11.9. 2023

Matematika: PS strana 3