Zápis termínu na konzultace s třídní učitelkou

Možnost procvičování učiva českého jazyka 2. i 3. třídy:

odtud kudy kam (kaminet.cz)

Vážení rodiče, žáci si mohou na výše uvedeném odkazu procvičovat i učivo vyjmenovaných slov, jen je třeba se v možnostech uvedeného odkazu zorientovat. Není to pro děti jednoduché najít si učivo, které doposud znají, ale věřím, že s vaší pomocí se jim to podaří.

Učivo pro chybějící žáky:

Pátek 31.5.

Český jazyk: učebnice strana 106

Matematika: geometrie PS strana 44

Čtvrtek 30.5.

Český jazyk: učebnice strana 104/ diktát, 105

Matematika: PS strany 29 a 30

Středa 29.5.

Český jazyk: učebnice strany 102-104

Matematika: PS strana 28- dokončit

Úterý 28.5.

Český jazyk: učebnice strana 101

Matematika: učebnice strana 89-90, PS strana 28/1

Pátek 24.5.

Český jazyk: učebnice strana 100

Matematika: PS strana 27

Čtvrtek 23.5.

Český jazyk: učebnice strana 99/3

Matematika: učebnice strana 87, 88/4

Středa 22.5.

Český jazyk: čas u sloves- učebnice strana 99/1 a 2

Úterý 21.5.

Český jazyk: učebnice strana 98/2 a 3

Matematika: učebnice strana 86, PS strana 26

Pátek 17.5.

Český jazyk: učebnice strana 98/1 (osoby u podst. jmen), PS strana 56 dokončit

Čtvrtek 16.5.

Český jazyk: učebnice strana 97, PS strana 56/g)

Matematika: PS strana 25

Středa 15.5.

Český jazyk: PS strana 55/e), 56/f)

Matematika: učebnice strany 84 a 85

Úterý 14.5.

Český jazyk: učebnice strana 95, PS strana 55/d)

Matematika: PS strana 24

Pátek 10.5.

Český jazyk: PS strana 55/1 a,b,c

Matematika: geometrie učebnice strana 132/1 (rýsování trojúhelníku)

Čtvrtek 9.5.

Český jazyk: PS strana 54

Matematika: PS strana 23 dokončit

Pátek 3.5.

Český jazyk: učebnice strana 93 celá, strana 94/3,4,5 (stačí projít ústně), PS strana 52, 53/1

Matematika: geometrie v učebnici strana 131

Úterý 30.4.

Český jazyk: PS strana 51

Matematika: učebnice strana 81, PS strana 22 a 23/1 a 2

Pondělí 29.4.

Český jazyk: učebnice strana 91/4, PS strana 51

Matematika: učebnice strany 79 a 80

Pátek 26.4.

Český jazyk: učebnice strana 91, PS strana 50/1

Matematika: geometrie- PS strana 43

Čtvrtek 25.4.

Český jazyk: učebnice strana 90/5, PS strana 49- dokončit, 50/2

Matematika: učebnice strana 78, PS strana 21

Středa 24.4.

Český jazyk: učebnice strana 90/1,2,3,4, PS strana 49/4

Matematika: PS strana 20

Úterý 23.4.

Český jazyk: učebnice strana 89/4, PS strana 48

Matematika: učebnice strany 76-77, PS strana 20/1

Pondělí 22.4.

Český jazyk: učebnice strana 89/1,2,3

Matematika: učebnice strana 75, PS strana 19

Pátek 19.4.

Český jazyk: učebnice strana 88- ústně, PS strana 47

Matematika: geometrie- PS strana 42- celá, strana 43/1 a 2

Čtvrtek 18.4.

Český jazyk: učebnice strana 87/3 a 4, PS strana 46

Matematika: učebnice strana 74, PS strana 17 a 18 dokončit

Středa 17.4.

Český jazyk: naučit se nazpaměť VS po v, učebnice strana 87/1 a 2 ústně, PS strana 45 a 46/1

Matematika: učebnice strana 73 ústně, PS strana 16 dokončit, 17/1 a 2

Pátek 12.4.

Český jazyk: PS strana 43

Čtvrtek 11.4.

Český jazyk: PS strana 41/ dokončit, strana 42

Matematika: PS strana 15

Středa 10.4.

Český jazyk: PS strana 41/b) a c)

Matematika: učebnice strana 70, PS strana 18/1-5

Úterý 9.4.

Český jazyk: PS strana 40/3, 41/a)

Matematika: učebnice strany 68 a 69

Pondělí 8.4.

Český jazyk: učebnice strana 84/ stačí ústně, PS strana 40/1,2

Matematika: učebnice strana 67/4 do sešitu, PS strana 14

Pátek 5.4.

Matematika: geometrie- PS strana 41

Čtvrtek 4.4. 

Český jazyk: učebnice strana 83/ přečíst, ústně doplnit

Matematika: učebnice strana 66- stačí ústně vypočítat

Středa 3.4.

Český jazyk: PS strana 39

Matematika: PS strana 13

Úterý 2.4.

Český jazyk: PS strana 38/3

Matematika: učebnice strana 65- stačí ústně

Pondělí 25.3.

Český jazyk: PS strana 37- dokončit

Matematika: PS strana 12

Pátek 22.3.

Český jazyk: učebnice strana 81- ústně, PS strana 36 a 37/1

Čtvrtek 21.3.

Český jazyk: učebnice strana 80

Matematika: násobilka, PS strana 11- dokončit

Středa 20.3.

Český jazyk: naučit se VS po s

Matematika: učebnice strana 61-62, PS strana 11/1,2,3

Úterý 19.3.

Český jazyk: strana 71/4

Matematika: učebnice strana 60- ústně, PS strana 10

Prvouka: přečíst si strany 48-52 v učebnici

Pondělí 18.3.

Český jazyk: strana 75/5, 76/4

Matematika: PS strana 9 dokončit

Prvouka: kontrolní úkol ryby a hmyz

Pátek 15.3.

Český jazyk: učebnice strana 71- projít ústně i úkoly pod textem

Matematika: geometrie- strany 39 (dokončit), strana 40/1,2,3, 41/1

Čtvrtek 14.3.

Matematika: učebnice strana 58- stačí projít ústně, PS strana 9/1

Středa 13.3.

Český jazyk: pád u podstatných jmen- učebnice strana 70 (naučit se pády zpaměti)

Pondělí 11.3.

Český jazyk: učebnice strana 69- podstatná jména číslo

Matematika: učebnice strana 57

Pátek 8.3.

Matematika: geometrie- zkoušet na papír rýsovat kružnice, PS strana 39 dokončit

Čtvrtek 7.3.

Český jazyk: učebnice strana 68/ rod u podstatných jmen (projít ústně)

Středa 6.3.

Český jazyk: PS vše po stranu 35

Matematika: PS strana 8 dokončit

Pondělí i úterý 4.-5.3.

Český jazyk: VS po b,l,m,p- procvičování- PS strany 32 a 33

Matematika: Čísla do 1000- učebnice strana 54- ústně, PS strana 8/1,2,3

Angličtina: učebnice strana 32 a 33, PS strana 29 a 30

Pátek 1.3.

Český jazyk: PS strana 32/1, 33/4a)

Matematika: geometrie PS strana 38/3, 39/1,2,3

Čtvrtek 29.2.

Český jazyk: PS strany 30-31 celé dokončit

Matematika: PS strana 7

Prvouka: v pondělí kú- ptáci

Středa 28.2.

Český jazyk: učebnice strana 77, PS strana 30/1 a 2, 31/1

Matematika: poznávání hodin učebnice strana 52/1,2,3, PS strana 7/1,2,3,4

Úterý 27.2.

Český jazyk: učebnice strana 76 (alespoň ústně)

Matematika: PS strana 6 dokončit

Pondělí 26.2.

Český jazyk: učebnice strana 75, PS strana 29

Matematika: písemné odčítání s přechodem 10- učebnice strana 51

Prvouka: učebnice strana 48- obratlovci

Prosím připravit do geometrie od 15. března kružítko.

Pátek 16.2.

Český jazyk: učebnice strana 73- 74- VS po p, PS (žlutý) 27 a 28, naučit se zpaměti VS po p

Matematika: učebnice- písemné odčítání bez přechodu 10- učebnice strana 50

Matematika: geometrie- PS strana 38/2

Čtvrtek 15.2. (omlouvám se, nebylo včas zapsáno, nebyl v pořádku školní web)

Středa 14.2.

Český jazyk: učebnice strana 65 a 66- částice, citoslovce

Matematika: PS strana 6/1,2,3 (písemné+ s přechodem 10)

Úterý 13.2.

Český jazyk: učebnice strana 65- spojky

Matematika: učebnice strana 51- písemné sčítání s přechodem 10

Pondělí 12.2.

Český jazyk: předložky- učebnice strana 64

Matematika: PS strana 5

Prvouka: učebnice strany 46-47 společné znaky živočichů- přečíst

Pátek 9.2.

Matematika: geometrie učebnice strana 122, PS strana 38/1

Čtvrtek 8.2.

Český jazyk: strana 63 (příslovce)

Matematika: písemné sčítání bez přechodu 10- učebnice strana 48

Středa 7.2.

Český jazyk: učebnice strany 61-62/ projít alespoň ústně (slovesa)

Matematika: PS strana 5/1, malá násobilka

Úterý 6.2.

Český jazyk: učebnice strana 60/ projít ústně (číslovky)

Matematika: zaokrouhlování na desítky učebnice strana 47

Pondělí 5.2.

Český jazyk: učebnice strana 59/ projít ústně (zájmena)

Matematika: PS/4 dokončit

Čtvrtek 1.2.

Český jazyk: učebnice strana 58/ projít ústně (přídavná jména)

Matematika: PS 4/5 (tabulku jen na odčítání)

Prvouka: v pondělí bude KÚ z učiva části těla rostlin

Středa 31.1.

Český jazyk: strana 57-ústně

Matematika: učebnice strana 45/7 a 8 do sešitu, PS strana 4/2,3,4

Úterý 30.1.

Český jazyk: učebnice strana 56- projít ústně a 56/7 napiš do sešitu

Matematika: učebnice strana 44/5 a 6, PS 4/1

Pondělí 29.1.

Český jazyk: učebnice strana 55/stačí ústně

Matematika: stále procvičovat celou malou násobilku (kdo má u sebe příklady s násobilkou tak vypočítat sloupečky 125 a 126), pak do sešitu z učebnice 43/2 a 4

Pátek 26.1.

Český jazyk: PS dokončit strany 25 a 26

Čtvrtek 25.1.

Český jazyk: PS strana 25/1b)

Matematika: Malá násobilka- procvičuj

Středa 24.1.

Český jazyk: PS strana 25/1a)

Matematika: učebnice strana 43 (stačí projít ústně), PS strana 3, kdo má u sebe papír s příklady násobilky, tak sloupečky 121,122,123 a 124

Pondělí 22.1.

Český jazyk: PS strana 24 celá, 25/1a)

Matematika: celý první díl dokončit včetně geometrie, PS číslo 2  strana 3/1  jen první kytička, procvičování celé malé násobilky

Pátek 18.1.

Český jazyk: PS strana 24/1, 2 a 3

Matematika: geometrie PS strany 46 a 47

Středa 17.1.

Český jazyk: PS strana 23 dokončit

Matematika: dokončit vše po stranu 33 včetně (bingo je hra pro celou skupinu, tak ji chybějící děti nebudou mít udělanou), cvičit celou malou násobilku

Úterý 16.1.

Český jazyk: ústně z učebnice strana 50, PS strana 23/1 a 2

Matematika: PS strana 30

Pondělí 15.1.

Český jazyk: PS strana 22

Matematika: PS strana 29

Prvouka: přečíst si strany 34-37, prohlédnout obrázky (zítra z tohoto bude kontrolní úkol)

Pátek 12.1.

Český jazyk: učebnice strana 49 (projít ústně), PS strana 22/1

Matematika: geometrie PS strana 45

Angličtina: PS strana 25/1 a 2

Čtvrtek 11.1.

Český jazyk: PS strana 21

Matematika: cvičit zpaměti násobilku 9

Středa 10.1.

Český jazyk: PS strana 20

Matematika: dokončit strany 31 a 32

Úterý 9.1.

Český jazyk: PS strana 20/1

Matematika: PS strany 31/1-10 mimo 4 a 9 (strany 29 a 30 zatím nemáme, stále procvičujeme násobilku do 8) a ze strany 32/6,7,8,9,10

Pondělí 8.1.

Český jazyk: učebnice strana 48 (stačí ústně)

Matematika: PS strana 32/1,2,3,4,5

Pátek 5.1.

Český jazyk: učebnice strana 47 (projít ústně)

Matematika: geometrie PS strana 44

Angličtina: PS strany 22 a 23

Čtvrtek 4.1.

Český jazyk: učebnice strana 46/ projít ústně

Matematika: PS strana 28/ dokončit, 31/1,2,3,4,5

Středa 3.1.

Český jazyk: naučit se VS po m, PS strany 18 a 19

Matematika: cvičit násobilku 8, PS strana 28/1 a 2

Angličtina: slovíčka lekce 3, PS strana 62- L3

Pátek 22.12.

Český jazyk: PS strana 17/5 a 7

Čtvrtek 21.12.

Český jazyk: diktát z učebnice 45/6, PS strana 17/4

Matematika: PS strana 27

Středa 20.12.

Český jazyk: učebnice strana 45- stačí projít ústně, PS strana 16/1 a 2

Matematika: učebnice strana 39- cvičit násobení a dělení 8

Pondělí 18.12.

Matematika: geometrie PS strana 43

Český jazyk: PS strana 15

Středa 13.12.

Matematika: PS strana 26

Úterý 12.12.

Český jazyk: PS strana 14/2,3,4

Matematika: PS strana 25

Pondělí 11.12.

Český jazyk: učebnice strana 43- projít ústně, PS strana 14/1

Matematika: násobilka 7

Pátek 8.12.

Český jazyk: PS strana 13- dokončit celou stranu

Čtvrtek 7.12.

Matematika: zkoušet násobilku  6 i 7

Středa 6.12.

Český jazyk: učebnice strana 42- projít ústně, PS strana 13/první cvičení

Matematika: cvičit násobilku 6

Úterý 5.12.

Český jazyk: učebnice strana 41- projít ústně, PS strana 12

Matematika: strana 24- dokončit

Pátek 1.12.

Český jazyk: učebnice strana 40/ projít ústně, naučit se VS po l zpaměti

Matematika: geometrie dokončit stranu 42

Čtvrtek 30.11.

Český jazyk: PS strana 7- dokončit a strana 11, učit se VS po l zpaměti

Matematika: PS strana 24/1 a 2

Středa 29.11.

Český jazyk: PS strana 9 dokončit, strana 7/1 a 2

Matematika: opakovat násobilku 2,3,4,5 a začít procvičovat násobilku 6 (už také dělení)

Úterý 28.11.

Matematika: začít cvičit příklady na násobení 6-ti

Pátek 24.11.

Český jazyk: PS strana 9/4, 5 a 6

Matematika geometrie: PS strana 42/1,2,3,4,5

Čtvrtek 23.11.

Český jazyk: PS strana 8/1, 2 3

Středa 22.11.

Český jazyk: učebnice strana 37 (ústně)

Matematika: PS strana 23

Pondělí 20.11.

Český jazyk: učebnice strana 36/6 (projít ústně), PS strana 10/8

Matematika: PS strana 21- dokončit, strana 22 dokončit

Čtvrtek 16.11.

Český jazyk: učebnice strana 36 (ústně), PS strana 6

Matematika: PS strana 21/ 1 a 4, 22/11 a 12, procvičovat násobilku 2,3,4,5

Středa 15.11.

Matematika: PS strana 22/1 až 10

Úterý 14.11.

Matematika: cvičit násobilku 2,3,4,5

Pondělí 13.11.

Český jazyk: PS strana 5/4

Matematika: PS druhá polovina strany 20, procvičuj násobilku (násobení i dělení) 2,3 a 4

Pátek 10.11.

Český jazyk: učebnice strana 35 (ústně), PS strana 5/1, 2 a 3

Matematika: geometrie PS strana 41- dokončit

Angličtina: PS po stranu 18, strana 19/1 – to je příprava na test, který bude 15.11. z lekce 2

Čtvrtek 9.11.

Český jazyk: PS strana 4 celá

Matematika: PS strana 20/ polovina

Středa 8.11.

Český jazyk: PS strana 3 (celá), strana 4/6 a 7

Matematika: PS strana 19 dokončit

Úterý 7.11.

Český jazyk: učebnice strana 34 (stačí projít ústně)

Matematika: PS strana 19/1

Pondělí 6.11.

Český jazyk: PS strana 3/1,2,3

Matematika: PS strana 18/4,5,6,7,8

Pátek 3.11.

Český jazyk: PS strana 3/2

Matematika: geometrie strana 40

Čtvrtek 2.11.

Matematika: PS strana 18/ 1,2,3

Český jazyk: učebnice strana 32/2 a 3, 33/6- přečíst a vysvětlit, 33/7 (je to velmi těžké, ale důležité učivo)

Pondělí 23.10.

Matematika: stranu 14 dokončit (hlavně cvičení 7)

Pátek 20.10.

Matematika: PS strana 14/ 5 a 6, geometrie strana 40

Středa 18.10.

Matematika: PS strany 12-13

Pondělí 16.10.

Matematika: geometrie PS strana 39

Středa 11.10.

Matematika: strana 12 dokončit a příklady na odčítání do 100 s přechodem 10 na okopírovaném papíře- Nemusíte to vypočítat zdaleka všechno, jen prosím, ať tomu děti rozumí, jak takový typ příkladů vypočítat.

Angličtina: PS strana 11, procvičuj There is/There are, čísla 1-20, barvy

Úterý 10.10.

Matematika: PS strana 10, strana 11/3, 12/1-5

Pondělí 9.10.

Matematika: Příklady na sčítání do 100 s přechodem 10 na okopírovaném papíře

Pátek 6.10.

Český jazyk: strana 18/15,16,17 (ústně)

Matematika: geometrie PS strana 38

Angličtina: PS strany 7,8,9

Čtvrtek 5.10.

Český jazyk: strana 17/12 a 14 (stačí ústně)

Čítanka: strana 22

Středa 4.10.

Český jazyk: strana 17/9 a 10 (stačí ústně)

Matematika: strana 8 dokončit a strana 9 celá

Angličtina: PS strana 6

Úterý 3.10.

Český jazyk: strana 16/3 a 6 (stačí projít ústně)

Matematika: geometrie PS strana 36 a 37, aritmetika PS strana 8/1,2,3,4

Pondělí 25.9.

Matematika: PS strana 6

Pátek 22.9.

Čítanka: strany 16-18

Čtvrtek 21.9.

Matematika: PS strana 5

Čítanka: strany 13-15

Pátek 15.9.

Matematika: geometrie strana 35

Angličtina: slovíčka z učebnice strana 4/1

Čítanka: strana 8

Středa 13.9. 2023

Matematika: PS strana 4

Angličtina: PS strana 2, učebnice strana 3- slovíčka

Pondělí 11.9. 2023

Matematika: PS strana 3