Rozvrh hodin po dobu distanční výuky:

7:20 – 8:05 8:20 – 9:05 9:20 -10:05 samostatná práce
pondělí ČJ M PRV ČJ
úterý AJ ČJ M ČJ
středa ČJ AJ M ČJ
čtvrtek ČJ M PRV ČJ
pátek ČJ M-Geometrie AJ PRV

Mobil: 776 156 0712


Pátek 27.11.

Český jazyk: VS po b- strana 38 (on-line), domácí úkol učebnice strana 38/5 piš do sešitu

Matematika geometrie: učebnice strana 116, PS strana 43/1,2,3,4 (on-line)

Prvouka: samostatná práce shlédni díl Moudronos

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1058605092-moudronos/206562244400003-chleba


Čtvrtek 26.11.

Český jazyk: VS po b kobyla, býk, Přibyslav- PS strana 7 (on-line)

Matematika: Násobilka 6- učebnice strana 36 a PS strana 24 (on-line)

Prvouka: Živá a neživá příroda- učebnice strana 27 (on-line)

Český jazyk: Samostatná práce- čtení z čítanky strana 51


Středa 25.11.

Český jazyk: VS po b- kobyla, býk, Přibyslav- učebnice strana 37/4, PS strana 7/1 (on-line), domácí úkol PS strana 7/1 dokončit, (omlouvám se, udělala jsem chybu v čísle stránky, již je opraveno na strana 7/2 a 3

Matematika: Násobky 6-ti zpaměti, násobení 6-ti zpaměti, dělení 6-ti v učebnici strana 37/1, 38/4 a 5 (on-line)

Český jazyk: samostatná práce- číst z čítanky strana 50

Můžeš dále procvičovat doplňování yýií na internetovém odkaze z úterý 24.11.


Úterý 24.11.

Český jazyk: VS po b- kobyla, býk, Přibyslav- učebnice strana 37/1,2,3 (on-line)

Matematika: Násobky 6, násobení 6- učebnice strana 35, PS strana 24/1 (on-line), uč se násobky 6-ti tam i zpět

Český jazyk: samostatná práce- procvičuj si doplňování yýií po b na tomto odkazu (nejlépe v oddíle pod názvem DIKTÁTY):

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)


Pondělí 23.11.

Český jazyk: VS po b obyčej, bystrý, bylina- PS strana 6/1,2 (on-line), domácí úkol PS strana 6/3

Matematika: Násobilka 10- učebnice strany 33-34, PS strana 23 (on-line)

Prvouka: Svět v pohybu- učebnice strana 26 (on-line)

Český jazyk: samostatná práce- číst z čítanky strany 48-49


Pátek 20.11.

Český jazyk: VS po – obyčej, bystrý, bylina- učebnice strana 36 (on-line), za domácí úkol dokončit do sešitu strana 36/6

Matematika geometrie: úsečka- učebnice strana 115 (on-line), domácí úkol v PS strana 22 

Prvouka: samostatná práce- podívej se na Moudronose díl Řemesla

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1058605092-moudronos/209572244400005-remesla


Čtvrtek 19.11.

Český jazyk: VS po b- obyčej, bystrý, bylina- učebnice strana 36/1 a 2 (on-line)

Matematika: Násobilka ve slovních úlohách, učebnice strana 32, PS strana 22/1-5 (on-line, případně dokončit jako samostatnou práci)

Prvouka: Lidé a výrobky učebnice strana 25

Český jazyk: samostatná práce čítanka strany 46-47


Středa 18.11.

Český jazyk: VS po b- příbytek, nábytek, dobytek PS strana 5/3 a 4 (on-line)

Matematika: Násobilka 5- učebnice strana 31, PS strana 21 (on-line)

Český jazyk: samostatná práce i domácí úkol zároveň– diktát z PS na straně 5/5


Pondělí 16.11.

Český jazyk: VS po b- příbytek, nábytek, dobytek v učebnici strana 35 (on-line), domácí úkol z PS strana 5/1 a 2

Matematika: PS dělení na čtvrtiny strana 20, násobilka 5- učebnice strana 30 (on-line)

Prvouka: Práce a volný čas- učebnice strana 24-25

Český jazyk: samostatná práce číst z čítanky strana 45 


Pátek 13.11.

Český jazyk: shrnutí dosavadních samostatných prací, čtení z čítanky strana 44  (on-line)

Matematika: geometrie- úsečka- PS strana 42 (on-line), domácí úkol- dokončit všechny příklady na násobení a dělení z okopírovaných papírů

Prvouka: samostatná práce

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1058605092-moudronos/205562244400001-prace


 

Čtvrtek 12.11.

Český jazyk: VS po b zpaměti, diktát sousloví, která procvičují psaní yýií po b ve VS být, bydlet, obyvatel, byt- pokračování z předchozího dne (on-line)

Matematika: procvičování násobilky 2,3,4 PS strana 19/4,5,6, dělení na poloviny PS strana 20/1 (on-line)

Prvouka: učebnice strana 23/otázky 1-4, učebnice strana 24/lidská činnost a tvořivost- ústně (on-line)

Český jazyk: samostatná práce- čtení z čítanky strany 42-43


Středa 11.11.

Český jazyk: VS po b zpaměti, diktát sousloví, která procvičují psaní yýií po b ve VS být, bydlet, obyvatel, byt (on-line)

Matematika: počítání zpaměti násobilky 2,3,4, PS/1,2,3 (on-line), domácí úloha- pokračovat v počítání příkladů z okopírovaných papírů (úkol z 9.11.)

Český jazyk: samostatná práce- čtení z čítanky strany 40-41


Úterý 10.11.

Český jazyk: učebnice strana 34- ústně (on-line)

Matematika: učebnice strana 29, dělení 4 zpaměti (on-line)

Český jazyk: samostatná práce z čítanky- číst strany 38-39


Pondělí 9.11.

Český jazyk: učebnice strana 33/6,7- ústně on-line

Matematika: učebnice strana 28- ústně, písemně zpaměti násobilka 4-  udělali jsme on-line, domácí úkol do pondělí 16.11.- postupně počítat příklady násobilky 2,3,4,5 na dvou okopírovaných papírech, které by měly mít děti založeny v sešitě matematiky

Prvouka: omlouvám se za problémy s připojením, ve zbývajících 15 minutách jsme přečetli z učebnice stranu 23 on-line

Český jazyk: samostatná práce PS 4/6,7,8


Vážení rodiče, pokud Vám to bude lépe vyhovovat, můžete posílat splněné domácí úkoly souhrnně za určité období. Například v pátek za celý týden.

Děkuji, s pozdravem MP


Pátek 6.11.

Český jazyk: učebnice strana 32/3- písemně, 33/5 ústně s odůvodňováním, domácí úkol PS strana 3/5

Matematika: geometrie PS strana 41

Prvouka: samostatná práce- podívej se na díl MOUDRONOS 20. století

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1058605092-moudronos/211563244400001-20-stoleti


Čtvrtek 5.11.

Český jazyk: učebnice strana 32- ústně (on-line)

Matematika: Třídnická hodina- moji nejmilejší lidé (on-line)

Prvouka: strana 22- Lidé a čas (on-line)

Český jazyk: samostatná práce PS strana 3/3 a 4


Středa 4.11.

Český jazyk: učebnice strana 31/1,2 ústně, pak do sešitu vypsat vyjmenovaná slova po b (udělali jsme on-line), domácí úkol z PS (nový

žlutý) strana 3/1 a 2 

Matematika: učebnice strana 27/5,8,9- ústně, 27/6,7 do sešitu, násobilka 3 zpaměti do sešitu (vše jsme udělali on-line)

Český jazyk: samostatná práce číst z čítanky strany 36-37


Úterý 3.11.

Český jazyk: učebnice strana 30 (ústně on-line)

Matematika: PS strana 18 (on-line)

Český jazyk: samostatná práce nový žlutý PS- strana 2, naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po b


Od pondělí 2.11. budou jako dříve v pondělí, středu a pátek domácí úkoly. 

Samostatná práce jako čtvrtá vyučovací hodina zůstává.


Pondělí 2.11.

Český jazyk: učebnice strana 29/4 a)-d) (on-line ústně), domácí úkol 29/4- piš do sešitu

Matematika: učebnice strana 26/3, PS strana 18/1,2,3 (on-line)

Prvouka: učebnice strana 19-21 (on-line)

Český jazyk: samostatná práce- čti z čítanky strany 34-35


Pátek 23.10.

Český jazyk: učebnice strana 28 (udělali jsme on-line)

Matematika- geometrie: pracovní sešit strana 40 (udělali jsme on-line)

Prvouka: samostatná práce- ústně odpověz na otázky z učebnice na straně 21

Děkuji všem žákům i rodičům nebo prarodičům za spolehlivou účast na on-line hodinách v tomto nelehkém období, přeji stálé a pevné zdraví, radost z vašich dětí a v nadcházejícím volnu bohaté načerpání sil do další práce. S pozdravem Markéta Pospíšilová, třídní učitelka


Čtvrtek 22.10.

Český jazyk: učebnice strana 27- nauka o slově (udělali jsme on-line)

Matematika: zpaměti násobilka 2, učebnice strana 26/1,2 (on-line)

Prvouka: čtení z čítanky k tématu Naše vlast, pověst o praotci Čechovi a kněžně Libuši- strany 24-31 (on-line)

Český jazyk: samostatná práce- čítanka strany 32-33

 


Středa 21.10.

Český jazyk: učebnice strana 19- slova příbuzná (on-line)

Matematika: učebnice strana 25 čísla sudá a lichá, pracovní sešit strana 17- dělení (on-line)

Český jazyk: samostatná práce z učebnice strana 27/1 a)-f) (odpověz ústně)


Úterý 20.10.

Český jazyk: slova příbuzná, kořen slov- učebnice strana 26 cvičení 1 a 2 (on-line)

Matematika: pracovní sešit strana 16 (on-line)

Český jazyk: samostatná práce z čítanky strany 30-31


Pondělí 19.10.

Český jazyk: slova mnohoznačná a citově zabarvená- učebnice strana 24 (udělali jsme celé on-line)

Matematika: pracovní sešit strana 15 (on-line jsme nestihli cvičení 5- prosím dokončit)

Prvouka: kontrola samostatné práce, vodstvo- učebnice strana 18 (udělali jsme on-line)

Český jazyk: samostatná práce- číst z čítanky strany 28-29


Pátek 16.10.

Český jazyk: Slova souznačná, nadřazená, podřazená a souřadná- učebnice strana 22-23 (udělali jsme on-line)

Matematika- geometrie: Přímky- učebnice strana 113 (udělali jsme on-line)

Prvouka: samostatná práce- napiš do sešitu nebo na papír

  1. Nejvyšší hora Krkonoš a její výška
  2. Nejvyšší hora Jeseníků a její výška
  3. Nejvyšší hora Beskyd a její výška
  4. Nejvyšší hora Šumavy a její výška
  5. Nejvyšší hora Krušných hor a její výška

Čtvrtek 15.10.

Český jazyk: Slova protikladná- učebnice strana 22/2 (udělali jsme on-line)

Český jazyk: samostatná práce- čítanka strana 26-27

Matematika: PS- strana 14 (on-line)


Středa 14.10.

Český jazyk: samostatná práce- čítanka strana 23- čti

Matematika: PS strana 13 (on-line)