Prospěchové konzultace – přihlášení

Čtvrtek 7. 12. 2023

ČJ – Pohádka (Jak tygr Tonda telefonoval). SLABIKÁŘ str. 8 – celá strana. Slabikáře mám u sebe. PS str. 4 cv. pero. Za DÚ v PS na str. 4 cv. tulipán – čtení a vyznačování obloučků. 

AJ – školní potřeby, další slovní zásoba: book, pencil case, ruler, pen, chair, pencil, notebook, bag, rubber. Vánoce, vánoční omalovánka (opakování barev a čísel), nová slovní zásoba: christmas tree, present/ gift, candle, candle, gingerbread, angel, flake, snowman, jingle bell.

PRV – zimní svátky – Mikuláš. Povídání si tom, jaký byl Mikuláš, co dětem přinesl. PS str. 21 cv. 1.

Na zítra přinést vánoční čepice. 


Středa 6. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 7 – celá strana. Písanka str. 4 – dokončení, str. 5 (3 řádky). Pracovní list (opakování všech písmen, spojování obrázků a slabik), pracovní list a písanky mám u sebe.

M – PS str. 41 cv. 5 – dokončení, str. 39 cv. 6, 7, str. 42 – celá strana, str. 43 cv. 1, 2, 3. PS mám u sebe. Za DÚ pracovní list 

Zítra přinést vánoční ozdobu. Budeme zdobit vánoční stromeček.


Úterý 5. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 6 – celá strana. PS ke slabikáři str. 3 cv. červená pastelka. Písanka str. 3 – dokončení, str. 4 (2 řádky). PS ke slabikáři mám u sebe. Za DÚ Písanka str. 4 (3 řádky). 

M – PS str. 41 – celá strana, cv. 5 budeme ještě zítra dodělávat. Za DÚ v PS str. 39 cv. 4, 5. 


Pondělí 4. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 5 – celá strana. Za DÚ PS ke slabikáři str. 2. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 6 (dokončení). Fialový PS mám u sebe. PS str. 40 cv. 1 – dokončení. Za DÚ v PS str. 39 cv. 3. 

PRV – pozorování zimního počasí – povídání si o tom, jak se mění příroda v zimě. PS str. 20 – celá strana.


Pátek 1. 12. 2023

ČJ – ŽA str. 49 – dokončení. Slabikář str. 4 – celá strana. PS ke slabikáři str. 1 – celá strana. Písanka str. 3 – 4 řádky (písanky mám u sebe). Za DÚ SLABIKÁŘ str. 4 – čtení vět. 

ŽA nechat doma, máme vše hotovo. Nechat doma i desky s písmeny a slabiky. 

M – pracovní list (rozklad čísla). PS str. 40 – zelenou pastelkou zakroužkovat správně napsané číslo 0, ostatní škrtnout červenou pastelkou. Psaní číslic – fialový PS str. 6 (3 řádky), PS mám u sebe. Za DÚ v PS na str. 40 cv. 2. Někteří mají za DÚ dokončit pracovní list. 

Každý má u sebe omalovánkový adventní kalendář – budou vybarvovat. Na pondělí prosím přinést. Chybějícím žákům v pondělí předám a dodělají si. 


Čtvrtek 30. 11. 2023

ČJ –  předávání slabikářů (předávali žáci 9. ročníku).

Za DÚ pracovní list (vložený v PS ke slabikáři) – čtení slov a vyznačit obloučky. 

Prosím obalit SLABIKÁŘ a PS ke slabikáři. 

AJ – barvy (opakování a procvičování). Školní potřeby – pracovní list. Další slovní zásoba: book, pencil case, ruler, pen, chair, pencil, notebook, bag, rubber.

PRV – hračky, školní potřeby. PS str. 19 – celá strana. PS mám u sebe.


Středa 29. 11. 2023

ČJ – psaní slabik a slov. ŽA str. 49 cv. otazník, str. 49 budeme dokončovat. ŽA mám u sebe. Písanka str. 2 – celá strana. 

M – rozklad čísla (procvičování). PS str. 38 – celá strana. Za DÚ PS str. 39 cv. 1, 2. 


Úterý 28. 11. 2023

ČJ – skládání slabik a slov. ŽA str. 48 cv. červená pastelka. Za DÚ na str. 48 zelená pastelka. Písanka 1 – str. 1 (celá strana). Písanky mám u sebe.

M – PS str. 37 – celá strana. PS mám u sebe.


Pátek 24. 11. 2023

ČJ – opakování a procvičování všech písmen a slabik. Skládání slabik, slov. ŽA str. 47 cv. kytka. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 29 (celá strana), PS mám u sebe. 

Na úterý 28. 11. přinést Písanku 1. 

M – PS str. 36 cv. 2, 3, 4, 5, 6, cv. 7 za DÚ. PS str. 37 cv. 1 (nestihli jsme kontrolu, uděláme v další hodině). 


Čtvrtek 23. 11. 2023

ČJ – opakování slabik, skládání slabik a slov. ŽA str. 47 cv. srdíčko. Zítra budeme str. 47 dodělávat.

Prosím do desek připravit písmeno I, i, í + slabiky Mi, mi, Mí, mí, Li, Lí, li, lí, si, sí, pi, pí. 

AJ – opakování barvy, čísla 0-5. Školní potřeby – dokončení pracovního listu. Další slovní zásoba: book, pencil case, ruler, pen, chair, pencil, notebook, bag, rubber. Sešity mám u sebe.

PRV – PS str. 18 cv. 1 (v příští hodině si ještě budeme o pokojíčku povídat). Za DÚ v PS na str. 18. cv. 2 (na čtvrtek 30. 11. 2023). 


Středa 22. 11. 2023

ČJ – slabiky (opakování), ŽA str. 46 – celá strana. ŽA mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 27 – dokončení, str. 28 – 3 řádky, za DÚ dokončit str. 28.

M – sčítání do pěti (procvičování). PS str. 34 – cv. 2, 3, 4. PS str. 35 cv. 1, 2. Za DÚ PS str. 35 cv. 2 (dokončit poslední domeček), str. 36 cv. 1. 


Úterý 21. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 45 – celá strana. Opakování slabik. Pracovní list, mám u sebe. 

M – PS str. 31 cv. 3. PS str. 34 cv. 1, 5.  Za DÚ v PS na str. 31 cv. 4. 

Prosím na čtvrtek do VV přinést houbičku na nádobí, psala jsem do úkolníčku. 


Pondělí 20. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 44, za DÚ cv. kytka a červená pastelka. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 5 – dokončení, PS mám u sebe. PS str. 33  – celá strana. Za DÚ v PS na str. 31 cv. 2. 

PRV – PS str. 17 – dokončení. 


Čtvrtek 16. 11. 2023

ČJ – čtení slabik. ŽA str. 43, za DÚ na str. 43 cv. sova a červená pastelka. Za DÚ procvičovat čtení slabik. 

AJ – opakování Halloween. Školní potřeby (pracovní list nalepený v sešitu), další slovní zásoba: book, pencil case, ruler, pen, chair, pencil, notebook, bag, rubber. Sešity mám u sebe.

PRV – povídání si o rodině (svátky, narozeniny). PS str. 16 cv. 4 –  dokončení. PS str. 17 cv.1 (vybarvování kuchyňských potřeb), v příští hodině budeme dodělávat. PS mám u sebe.


Středa 15. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 41 – dokončení, str. 42. Za DÚ v ŽA na str. 42 – otazník, tužka. Pracovní list – celá strana, mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 27 – 4 řádky.

M – Psaní číslic – fialový PS str. 5 – 3 řádky. PS str. 32 cv. 1. Za DÚ PS str. 31 cv. 1, str. 32 cv. 2 (na pondělí 20.11. 2023).

Fialový PS mám u sebe.


Úterý 14. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 40 – dokončení, str. 41 cv. pusa, sova, srdíčko – zbytek budeme dodělávat. ŽA mám u sebe. Pracovní list – horní zátrhy, pracovní list mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 26 – celá strana.

Do desek připravit písmeno U,u a slabiky: Mu, mu, Mů, mů, Lu, lu, lů. Su, su, sů, Pu, pu, pů.

M – PS str. 32 cv. 1 (první řádek) – budeme dodělávat. Pracovní list (psaní číslic 5) – 3 řádky. Za DÚ pracovní list – 3 řádky. 


Pondělí 13. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 40 cv. budík, papoušek, červená pastelka (cv. pusa budeme dělat zítra). Za DÚ cv. tužka – spojování. 

M – PS str. 30 – celá strana. PS mám u sebe.

PRV – povídání si o rodině, PS str. 16 cv. 1, 2, 3.


Pátek 10. 11. 2023

ČJ – opakování všech probraných slabik. Pracovní list – dokončení (mám u sebe). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 25 – celá strana, PS mám u sebe. 

M – porovnávání (opakování). PS str. 29 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 29 cv. 6. 


Čtvrtek 9. 11. 2023

ČJ – opakování (čtení slabik), ŽA str. 39 – celá strana.

AJ – opakování – barvy, čísla, Halloween. 


Středa 8. 11. 2023

ČJ – čtení slabik (procvičování). ŽA str. 37 cv. tužka – dokončení. ŽA str. 38 – celá strana. uvolňovací cviky – fialový PS str. 24 – celá strana. Pracovní list (okopírované z fialového PS) str. 25 – 5 řádků. Pracovní list mám u sebe, budeme dodělávat.  Za DÚ ŽA str. 38 – kytka. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 4 – dokončení psaní číslic 4. PS str. 28 cv. 1 – dokončení. Za DÚ v PS na str. 28 cv. + prázdný rámeček (do prázdného okénka namalovat obrázek odpovídající probranému číslu). 

Fialový PS mám u sebe. 

Do desek s písmeny připravit slabiky Pa, pa, pá, Pe,pe, pé, po. 


Úterý 7.11.2023

ČJ – čtení slabik. ŽA str. 37 – pohádka O Popelce, červená a zelená pastelka. Pracovní list – dokončení (mám u sebe). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 23 – 4 řádky. Za DÚ v ŽA na str. 37 – čtení slabik. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 4 (3. a 4. řádek). PS str. 28 cv.1 – 2 řádky. 


Pondělí 6.11.2023

ČJ – ŽA str. 36 – celá strana. Za DÚ na str. 36 červená a zelená pastelka.

M – pracovní list (psaní čísla 3 – procvičování), pracovní list mám u sebe. PS str. 27 cv. 7. Psaní číslic – fialový PS str. 4 – 2 řádky.

PRV – pracovní list (opakování – Podzim). PS str. 15 cv. 1,2. Cvičení 3 za DÚ (na pondělí 13.11).


Pátek 3. 11. 2023

ČJ – Uvolňovací cviky – fialový PS str. 23 –  3 řádky. Skládání a čtení slabik. Za DÚ v ŽA str. 35 – hvězda (vyznačit obloučky a přečíst si věty). 

AJ – téma Halloween – povídání si, pracovní list (nalepený v sešitu). Další slovní zásoba: pumpkin, cat, candle, bat, witch, candy, hat, zombie, monster, ghost. Za DÚ vybarvit obrázek. 


Čtvrtek 2. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 35, čtení vět budeme dělat v další hodině. Za DÚ v ŽA str. 35 – bílý dům (hledat slova).  Za DÚ opakovat čtení slabik.

M – PS str. 27 cv. 4 (dokončení), 5, 6. Cvičení 7 budeme dělat v další hodině. Pracovní list – psaní číslic 3 (pořád procvičujeme).

PRV – opakování z minulé hodiny (zelenina v sadu, na zahradě). PS str. 14 – celá strana.


Středa 1. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 34, za DÚ červená pastelka. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 21 – dokončení, str. 22 – celá strana, str. 23 – 2  řádky. Za DÚ fialový PS str. 23 – 3. a 4. řádek. 

M – pracovní list (psaní čísla 3), pracovní list mám u sebe. PS str. 27 cv. 1, 3, 4 (cvičení 4 budeme dokončovat zítra). PS mám u sebe.

Prosím o každodenní sledování nástěnky, ale i úkolníčku. 


Úterý 31. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 33 – celá strana (PS mám u sebe). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 21 – dva řádky, za DÚ str. 21 (pouze 3 řádky).

M – PS str. 26 cv. 1 – dokončení. Psaní číslic – fialový PS str. 3 (třetí řádek), zbytek za DÚ. 

Do desek s písmeny připravit písmeno O, o, Ó, ó. Připravit i slabiky Mo, mé, Lo, ló, So, só. 


Pondělí 30. 10. 2023

ČJ – písmeno O, o. Pohádka Jak se kolečka vytahovala. ŽA str. 32 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 32 – červená pastelka. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 3 – 3 řádky. PS str. 26 cv. 1 – pouze obtahování (první řádek). Za DÚ PS str. 26. cv. 2 + prázdný rámeček (do prázdného okénka namalovat obrázek odpovídající probranému číslu). 

PRV – povídání si (opakování minulé hodiny). PS str. 13 – celá strana. PS mám u sebe.


Středa 25. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 30 –  dokončení žebříků. Uvolňovací cviky – okopírovaný PS – dokončení. Okopírovaný pracovní list mám u sebe. Za DÚ přes prázdniny číst slabiky, pracovní list – mají vložen v ŽA. 

M – procvičování psaní číslic 2. Pracovní list – porovnávání, mám u sebe. PS str. 21 cv. 5.

Za DÚ v sešitě do AJ je nalepený pracovní sešit. Zadání je v sešitu napsané. Děti, které jsou nemocné a mají sešity u sebe, pracovní listy nalepím po prázdninách. Proto prosím, aby si na pondělí sešit přinesli.

Vám i dětem přeji hezké prázdniny. 


Úterý 24. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 31 cv. sova – slova jsme zakroužkovali, cv. hvězda – vyznačování slabik obloučkem. Za DÚ cv. modrý otazník. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 20 – celá strana, str. 21 je okopírovaná, 2 řádky jsme udělali společně, 3. a 4. řádek za DÚ. 

M – PS str. 25 cv. 5, 6. Cvičení 7 a 8 jsme dělali společně u tabule.


Pondělí 23. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 29 cv. tužka, str. 30. Čtení žebříků – každý má vybarvený pouze jeden žebřík, v další hodině budeme dodělávat. Za DÚ na str. 30 – červená pastelka. 

M – porovnávání (práce s kartičkami). PS str. 24 cv. 4, 5. PS str. 25 cv. 1, 2, 3 (opakování rovinných útvarů). Za DÚ str. 25 cv. 4.

PRV – opakování minulé hodiny – jehličnaté a listnaté stromy, plody stromů. PS str. 12 – ovocné stromy, přiřadit ovoce ke stromu, ovoce jsme si vybarvili. cv. 2 celé hotové. Za DÚ cv. 3.

Prosím do desek z písmeny připravit S, s a slabiky Sa, sa, Sá, sá, Se, se, Sé, sé. 


Pátek 20. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 29 – nestihli jsme cv. tužka – budeme dodělávat. Pracovní list – okopírováno z fialového PS str. 19.

M – PS str. 24 cv. 1, 2, 3. Pracovní list – psaní číslic 2, pracovní list mám u sebe.

Pracovní listy  (psaní číslic 2 a okopírovaný fialový PS – str. 19) mají vložené ve fialovém PS, vyznačené řádky udělat za DÚ. 

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček.


Čtvrtek 19. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen a slabik. Pohádka – Jak sysel Sváťa cvičil hady. ŽA str. 28, za DÚ cv. kytka a červená pastelka. 

AJ – Barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange). Další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train…. Čísla 0-5. 

PRV – podzim – opakování z minulé hodiny. PS str. 11 – celá strana. Kdo nestihl cv. 2, dokončit za DÚ. 

Dnes jsem dětem předala fotografie – Můj první školní rok. 


Středa 18. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen a slabik. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 19 – dokončení. Opakování všech písmen, slabik a slov, které umíme.  Za DÚ procvičovat čtení písmen a slabik. 

M – porovnávání (práce s kartičkami). PS str. 23 – dokončení. Za DÚ pracovní list – psaní čísla 2. 

Fialový PS a PS do matematiky mám u sebe. 


Úterý 17. 10. 2023

ČJ – čtení slabik Ma, má, La, lá, Me, me, Mé, mé, Le, le, Lé, lé. ŽA str. 27 – celá strana, za DÚ na str. 27 cv. kytka – čtení slabik (zkoušet, aby četli celé slabiky, dnes jsme zkoušeli). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 18 – celá strana, str. 19 – dva řádky, za DÚ třetí a čtvrtý řádek. 

M – porovnávání (opakování) – pracovní list, mám u sebe. Psaní číslic – fialový PS str. 2 – psaní čísla 2 (třetí a čtvrtý řádek), za DÚ dokončit str. 2.  Aktivita na koberci – tvoření skupin o daném počtu. PS str. 23  cv. 1 – pouze jeden řádek, budeme dokončovat v další hodině. 

Stále někdo nemá v deskách s písmeny slabiky Me, me, Mé, mé, Le, le, Lé, lé. Kdo v deskách nemá písmeno E,e tak prosím dát do desek. 

Někdo z dětí nemá v deskách ani tyto slabiky La, la, Lá, lá, Ma, ma, Má. 

Prosím doplnit do desek.


Pondělí 16. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen a slabik. ŽA str. 26, za DÚ cv. zelená pastelka. Prosím do desek vložit podepsané písmeno E,e,É,é a slabiky Me, mé, Le, lé. 

M – Psaní číslic – fialový PS str.2 – dva řádky, PS mám u sebe. PS str. 23. cv. 1 – psaní čísla 2 (pouze dva řádky). Za DÚ v PS na str. 23 cv. 2. 

PRV – opakování z minulé hodiny – Podzim. PS str. 10 – celá strana. Kdo nestihl cvičení 2, dodělat za DÚ. 


Pátek 13. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen L, á, M, A, l, a, m, Á, diktát ze slabik má, ma, lá,la, slovo – máma. ŽA str. 25 – dokončení. Za DÚ cv. kytka. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 17, dokončit za DÚ. Pracovní list – psaní čísla 1 – dokončení. 

M – geometrické útvary – opakování. PS str. 22 cv. 4 – kartičky geometrických tvarů mám u sebe. 

Doma můžete vyzkoušet diktát z písmen, ale i slabik + pravidelně číst (můžete opakovat i to, co umí).

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček.


Čtvrtek 12. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen L, á, M, A, l, a, m, Á, diktát ze slabik má, ma, lá,la. ŽA str. 24 – dokončení, za DÚ cv. zelená pastelka. ŽA str. 25  cv. srdce, pusa. Za DÚ cv. pusa – čtení slabik. 

AJ – Barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange). Další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train…. Čísla 0-5. 

PRV  – povídaní o podzimu, opakování z minulé hodiny, dokončení PS na str. 9. PS mám u sebe.

Doma můžete vyzkoušet diktát z písmen, ale i slabik + pravidelně číst (můžete opakovat i to, co umí).


Středa 11. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen L, á, M, A, l, a, m, Á. Pohádka Jak se lev česal – čtení, převyprávění pohádky. ŽA str. 24 cv. budík, papoušek, oranžová pastelka. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 16 – celá strana, str. 17 – první řádek, za DÚ 2. a 3. řádek

M – porovnávání (opakování). Geometrické útvary – hledání tvarů ve třídě. PS str. 22 cv. 1, 3 (v příští hodině budeme pokračovat). Za DÚ v PS na str. 21 cv. 1, 2. 

Průběžně doma dávat diktát z písmen – velké M, malé m atd… Zkusit si říkat, co začíná na písmeno m… – je potřeba doma procvičovat.

Do desek s písmeny připravit E, e, É, é – podepsané. 

Prosím o každodenní sledování nástěnky, ale i úkolníčku. k. 

Dbát na správné sezení a držení tužky.


Úterý 10. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 23 – celá strana. Za DÚ na cv. hvězda – čtení vět. Psaní číslic – fialový PS str. 1 – dokončení (PS mám u sebe).

M – porovnávání. PS str. 20 cv. 3, 4, 5 . V PS je vložený pracovní list, psaní číslic 1, udělat za DÚ.

Dnes někteří neměli připravená písmena M, A, L. Někteří měli pouze velká tiskací písmena. Všechna písmena mít v deskách M, m, A, a, Á, á, L, l + dát do složky La, la, Lá, lá, Ma, ma, Má. Prosím, aby v deskách byly pouze ta písmenka, která probíráme. Ti kteří ještě neučinili, tak podepsat. 

Prosím o každodenní sledování nástěnky, ale i úkolníčku. 


Pondělí 9. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 21 – čtení slabik (opakování), str. 22 – celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 15 dokončení. Prosím do desek nachystat písmena M, m, A, a, L, l – podepsat.

M – porovnávání (opakování). Psaní číslic – fialový PS str. 1 , třetí a čtvrtý řádek za DÚ. PS str. 20 cv. 1, 2 (PS mám u sebe).

PRV – povídání si o podzimu. PS str. 9 cv. 1 – v příští hodině budeme pokračovat.


Pátek 6. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 21 – celá strana, poslední cvičení budeme dokončovat příští týden. Za DÚ cv. kytka – čtení slabik. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 15 – příští hodinu budeme pokračovat, za DÚ udělat dva řádky (mají nakreslené červené puntíky). Pro chybějící žáky: Udělat 4 řádky. 

M – práce s kartičkami, porovnávání <, >, =. PS str. 19 – číslo 1. Za DÚ udělat cv. 2, 3. 

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček.


Čtvrtek 5. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 20 – celá strana (písmeno L, l). ŽA mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS – vložený okopírovaný pracovní list, udělat za DÚ. Zkusit si nejdříve ve vzduchu, pak mohou na papír. Dbát na správné sezení a držení tužky. Zkoušet si, aby na tužku příliš netlačili – řešíme každý den.

AJ – Barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange). Další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train…

Sešit – nalepený pracovní list – opakování barev. Sešity mám u sebe. Na příští hodinu přinesu.

PRV – PS str. 8 cv. 2 – dokončení. Povídání si o vhodném a nevhodném chování ve škole, v blízkém okolí školy. Povídání si o tom, jak se chovat, když mě osloví cizí osoba. 


Středa 4. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 19 – celá strana. Str.18 – čtení slabik, opakování čtení, které bylo za DÚ. Uvolňovací cviky – fialový PS str.14.

M- kartičky s čísly. PS str. 18 cv. 1, 2, 3.  Za DÚ cv. 4, 5.

Připomínám, že zítra je AJ – byl zadaný domácí úkol. Některé sešity už mám u sebe. 


Úterý 3. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 18. Za DÚ cvičení – kytka, hvězda (dnes jsme trénovali). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 13, dokončit za DÚ – dbát na správné sezení, držení tužky. 

M – práce s kartičkami. Znaménka <, >, =. PS str. 17 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, za DÚ cv. 7. 


Pondělí 2. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 17, za DÚ dokončit cvičení (žlutá a červená pastelka). Uvolňovací  cviky – fialový PS str. 12 – PS mám u sebe.

M – PS str. 16 cv. 1, 2, 3. Seznámení se znaménky < , > , = . Za DÚ PS str. 16 cv. 4.

PRV – povídání si o vhodném a nevhodném chování. PS str. 8 – celá strana. Kdo nestihl vybarvit oblečení v cv. 2, dodělá příští hodinu. 


Pátek 29. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 16 – celá strana. Cvičení papoušek – Á, á podtrhnout červenou pastelkou, A, a – podtrhnout zelenou pastelkou. Cvičení červená pastelka – obrázky: ananas, auto. Str. 17 – zelená pastelka, za DÚ. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 11, dokončit za DÚ.

M – Opakování pojmů – vlevo, vpravo, uprostřed, první, poslední, před, za, hned před, hned za, nahoře, dole, nad, pod. Dokončení v PS na str. 15 cv. 7, 8. U cvičení jsme vybarvili i další čísla – horní řádek: 0 – zelená, 1 – červená, 2 – bílá, 4 – černá, 5 – růžová, dolní řádek: 5 – modrá, 4 – tělová, 3 – fialová, 2 – hnědá, 1 – oranžová, 0 – šedá. Zadání bylo např. horní řádek číslo 4, dolní řádek číslo 1…

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček.


Středa 27. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 15 – celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 10.

M – práce s kartičkami. PS str. 15 cv. 1, 2, 3, 4. Cvičení 5, 6 udělat za DÚ. Prosím nachystat kartičky <, >, =. 


Úterý 26. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 12 – červená pastelka (dokončení), str. 13 – pusa (procvičování), str. 14 – celá strana. PS mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 9, dokončit za DÚ. 

M – práce s kartičkami. PS str. 14, cvičení 3, 4 dokončit za DÚ. 


Pondělí 25. 9. 202

ČJ – ŽA str. 13 – celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 8, dokončit za DÚ. Připravit do složky písmena m, a – prosím, aby písmena byla podepsaná.  

M – PS str. 13 – celá strana. Aktivita – tvoření skupin o daném počtu.

PRV – PS str. 7 – pouze jsme opakovali. Vycházka v okolí školy – poznávání dopravních značek. 


Pátek 22. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 12. Nestihli jsme cvičení – červená pastelka a zelená pastelka. Zelená pastelka je za DÚ. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 7 – dokončení.

M – Kartičky s puntíky (řeklo se číslo, žáci zvedali kartičku). PS str. 12 cv. 1, 2, 3, 4. Za DÚ na str. 12 cv. 5, 6. 

Dnes jsem rozdala sešity do AJ – sešit obalit.

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček. Prosím i o každodenní kontrolu pouzdra, ve vyučovací se nám stává, že nemají ostrouhané pastelky. 


Čtvrtek 21. 9. 2023

ČJ- ŽA str. 11 – celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 7 – pouze dva stromy, v příští hodině budeme dokončovat (fialový PS mám u sebe). 

AJ- Pozdravy, základní pokyny (opakovali jsme). Barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange). Další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train…(pracovní list v sešitě). Na příští hodinu (5. 10. 2023) za DÚ nakreslit postavu (chlapec nebo dívka). Každý si na úvodní stranu napíše své jméno.  Sešity mám u sebe, zítra rozdám. 

PRV- PS str. 7 – celá strana. Video na dopravní značky – povídání si o tom, které může vidět v okolí školy nebo svého bydliště. 


Středa 20. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 10 celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 6 – cvičili jsme ve vzduchu, za DÚ udělat str. 6. 

M – PS str. 11 – celá strana (PS mám u sebe). Kartičky s čísly (řeklo se číslo, žáci zvedali kartičku). Aktivita na koberci – tvoření skupin o daném počtu žáků. 


Úterý 19. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 9 – celá strana (mám u sebe). Uvolňovací cviky – Fialový PS str. 5 – udělali jsme část, zbytek dokončit za DÚ (dbát na správné sezení a držení tužky). 

M – PS str. 10 – celá strana. Prosím připravit do složky čísla 0-5, puntíky 1-5. Kartičky prosím podepsat. 


Pondělí 18. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 8 celá strana.

M – PS str. 8 celá strana. Za DÚ str. 9 cv. 2, 3, 4 (pouze vybarvování). Pohádky budeme dělat následující den. 

PRV – str. 6 celá strana. Povídání si o tom, co do aktovky patří / nepatří. PS mám u sebe.


Pátek 15. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 7 – celá strana. Mají vložený i malý pracovní list – za DÚ mají povídat podle obrázků pohádku O řepě. 

M –  PS str. 7 cv. 1. Za DÚ na str. 7 cv. 2, 3. 

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček. 


Čtvrtek 14. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 6 celá strana (mám u sebe). Uvolňovací cviky – str. 4 – vdolky. 

AJ – pozdravy (Hello, Good morning), představení se (I´m …), barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange), čísla do 10. Základní pokyny (stand up, sit down). 

PRV – str. 5 – třídě o přestávce. Za DÚ dokončit cvičení 2.


Středa 13. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 5 – celá strana. Uvolňovací cviky (fialový PS) str. 4 – hrnce dokončit za DÚ. 

Fotografování Můj první školní rok.

PS do M a PRV mám u sebe.


Úterý 12. 9. 2023

ČJ – ŽA str. str. 4 – celá strana. Uvolňovací cviky – str. 4 (dva hrnce).

M – PS str. 6 – celá strana.

Připomínám focení (13. 9.2023) – prosím, kdo neodevzdal nabídku na fotografie, vložte do úkolníčku.


Pondělí 11. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 3 – celá. 

M – PS str. 5 (za DÚ cv. 4)

PRV – PS str. 3 – bludistě. PS str. 4 – celá strana 


Pátek 8. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 2 – celá. Uvolňovací cviky (fialový PS)- str. 3 (dokončit za DÚ). 

M – PS str. 4 – celá strana. 


Čtvrtek 7. 9. 2023

ČJ – Uvolňovací cviky (PS mám u sebe)

AJ – pozdravy (Hello, Good morning), představení se (I´m …), barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange), čísla do 10. Základní pokyny (stand up, sit down).

PRV – PS str. 3 – Škola – povídání si o škole, obrázek školy a okolí. 


Středa 6. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 1, pohádka „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“, UVOLŇOVACÍ CVIKY

M pohádka „O TŘECH MEDVĚDECH“  PS str. 4 (první obrázek – každému medvědovi nakreslit na stůl).  Orientace v ploše (vpravo, vlevo, před, za,…)