Prospěchové konzultace – přihlášení

Středa 29. 5. 2024

ČJ – Písanka str. 14, 15 – celé strany. Písanky mám u sebe. Sešit – čtyřsměrka (písmeno G), sešity mám u sebe. PS str. 47 cv. modrý trojúhelník.

M – PS str. 64 cv. 7, 8, str. 65 cv. 5, 6, 7, str. 66 cv. 1, 2. Za DÚ v PS str. 66 – dokončit (na pondělí 3. 6. 2024). Malé sešity jsem si vzala na kontrolu DÚ.


Úterý 28. 5. 2024

ČJ – sešit (diktát slov), sešity mám u sebe. Písanka str. 12 – celá strana. SLABIKÁŘ str. 81 (čtení pohádky Hrnečku, vař). PS mám u sebe (kontrola včerejšího DÚ). Za DÚ Písanka str. 13 – celá strana.

M – PS str. 64 cv. 3, 4, 5, 6 (kdo nestihl cv. 5, 6 – má dodělat za DÚ), str. 65 cv. 1, 2, 3, 4. Za DÚ sešit (tvoření příkladů).


Pondělí 27. 5. 2024

ČJ – pohádka (Jak chtěl Gertík poznat druhý břeh). SLABIKÁŘ str. 82 – celá strana. PS str. 47 cv. pero. Písanka str. 11 – celá strana, písanky mám u sebe na kontrolu. Za DÚ v PS na str. 47 cv. tulipán (čtení a obloučky) a tenisový míč. 

M – PS str. 63 cv. 1, 2, 3, 5, str. 64 cv. 1, 2. Za DÚ v PS na str. 63 cv. 4.

PRV – opakování hodin. PS str. 47 cv. 2, str. 48 – celá strana. Za DÚ v PS str. 49 cv. 1 + stále opakovat hodiny. 


Pátek 24. 5. 2024

ČJ – sešit (diktát slabik), SLABIKÁŘ str. 81 (čtení pohádky Hrnečku, vař) a cv. tužka. Písanka str. 8, 9 – celé strany. Za DÚ Písanka str. 10 – celá strana. 

M – PS str. 61 cv. 6 (1. a 2. sloupec) – přepis do sešitu, cv. 7, str. 62 – celá strana. Za DÚ PS str. 61 cv. 6 (3. a 4. sloupec) – přepis do sešitu. 


Čtvrtek 23. 5. 2024 

ČJ – diktát slabik, SLABIKÁŘ str. 80 cv. sova a tulipán. Písanka str. 5 – dokončení, str. 7 – celá strana. Za DÚ Písanka str. 6 – celá strana, SLABIKÁŘ str. 81 cv. 15 (zítra budeme číst společně). 

AJ – jídlo, slovíčka: chocolate, apple/apples, pear/pears, orange/oranges, milk, banana/bananas,cake/cakes, peach/peaches, melon/melons, sausages, tomato/tomatoes. Další slovíčka: ice cream, cucumber, raspberries, potatoes, pineapple, blueberries, grapes, pizza, cookies, pepper, mango, strawberries. Fráze: Do you like… ? Yes, I do. No, I don´t. Sešit – pracovní list, sešity mám u sebe. 

PRV – hodiny (10:00, 16:00, 23:00, 12:00, 17:00, 21:00) -rozlišování času ráno, dopoledne, odpoledne, večer. PS str. 46 cv. 3 (kontrola DÚ), PS str. 47 cv. 1, 3, 4, (cvičení 2 budeme dělat v pondělí 27. 5.). PS mám u sebe. Za DÚ procvičovat na hodinách časy (celé hodiny, den, noc).


Středa 22. 5. 2024

ČJ – Písanka str. 3, 4 – celé strany, str. 5 (5 řádků). Sešit – křížovka. Písanky a sešity mám u sebe. Za DÚ ve SLABIKÁŘI na str. 79 cv. otazníky. 

M – PS str. 60 cv. 3, 6, 7, str. 61 cv. 1, 2, 3, 4, 5. Za DÚ sešit – zadání je zapsané v sešitu. 


Úterý 21. 5. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 77 cv. tužka, str. 78 – celá strana, str. 79 cv. modrý trojúhelník, tulipán, pusa a domeček (hra BINGO). PS str. 46 – celá strana. Písanka str. 2 – celá strana.vPísanky 3 mám u sebe. Za DÚ Písanka str. 1 – celá strana.

M – sešit (psaní číslic 16 – 20), sešity mám u sebe. PS str. 59 cv. 5, 6, 7, str. 60 cv. 1, 2. Za DÚ v PS na str. 60 cv. 4, 5. 


Pondělí 20. 5. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 77 cv. puzzle, tulipán a sova. Písanka str. 39 – celá strana. Za DÚ Písanka str. 40 – celá strana. 

M – PS str. 56 cv. 11, str. 58 – celá strana (samostatná práce), str. 59 cv. 1, 2, 3, 4. PS mám u sebe. Za DÚ sešit (tvoření příkladů). 

PRV – dny v týdnu, měsíce. PS str. 45 cv. 2 (10:00, 12:00, 3:00, 15:00, 18:00), str. 46 cv. 1, 2. Za DÚ v PS na str. 46 cv. 3. 


Čtvrtek 16. 5. 2024

ČJ – Písanka str. 38 – celá strana. Sešit (křížovka – písmeno ch), sešity mám u sebe. SLABIKÁŘ str. 76 – hra se slovy. Za DÚ  Písanka str. 37 – celá strana, SLABIKÁŘ str. 76 cv. kašpárek, modrý trojúhelník, otazník. 

AJ – jídlo, slovíčka: chocolate, apple/apples, pear/pears, orange/oranges, milk, banana/bananas,cake/cakes, peach/peaches, melon/melons, sausages, tomato/tomatoes. Další slovíčka: ice cream, cucumber, raspberries, potatoes, pineapple, blueberries, grapes, pizza, cookies, pepper, mango, strawberries. Fráze: Do you like… ? Yes, I do. No, I don´t. Sešit – pracovní list, sešity mám u sebe. 

PRV – opakování (dny v týdnu, měsíce). PS str. 44 cv. 3, str. 45 (pouze stříhání hodinových ručiček). Na pondělí 20. 5. 2024  zopakovat dny v týdnu, měsíce a roční období. 


Středa 15. 5. 2024

ČJ – sešit (diktát slabik). SLABIKÁŘ str. 74 cv. tulipán, pusa, tužka a růžová pastelka, str. 75 cv. srdce (křížovka) a tužka. Písanka str. 35, 36 – celé strany. Písanky, sešity a PS mám u sebe.

M – PS str. 56 cv. 1 – 10, cv. 11 budeme příští týden. Za DÚ v PS na str. 57 – celá strana (na pondělí 20. 5. 2024).


Úterý 14. 5. 2024

ČJ – Sešit (diktát písmen). SLABIKÁŘ str. 73 – celá strana, SLABIKÁŘE mám u sebe. Písanka str. 33, 34 – celé strany. Za DÚ v PS na str. 42 cv. pero, tulipán (čtení) a tenisový míč.

M – sešit (sčítání a odčítání do 15). PS str. 54, 55 – celé strany. PS mám u sebe.


Pondělí 13. 5. 2024

ČJ – pohádka (Jak Chlapík a Chlupík jeli pro šišku). SLABIKÁŘ str. 72 – celá strana. Sešit (diktát písmen), sešity mám u sebe. Písanky mám u sebe na kontrolu.

M – PS str. 51 cv. 7, 8, 9, 10, 11, str. 53 cv. 3, 4, 5, 7. Za DÚ v PS na str. 53 cv. 6. 

PRV – PS str. 43 – celá strana (samostatná práce), str. 44 cv. 1, 2. PS mám u sebe.


Pátek 10. 5. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 69 – sloupec (obloučky), str. 70 – hádanka. Písanka str. 30, 31 – celé strany. Za DÚ Písanka str. 32 – celá strana, SLABIKÁŘ str. 71 cv. telefon a růžová pastelka.

M – PS str. 51 cv. 4, 5, 6, str. 52 – celá strana, str. 53 cv. 1, 2. PS mám u sebe na kontrolu.


Čtvrtek 9. 5. 2024

ČJ – PS str. 40 cv. puzzle, str. 41 – celá strana. Sešit – kdo nestihl dodělá za DÚ. Za DÚ ve SLABIKÁŘI na str. 70 cv. modrý trojúhelník, sova. 

AJ – jídlo, slovíčka: chocolate, apple/apples, pear/pears, orange/oranges, milk, banana/bananas,cake/cakes, peach/peaches, melon/melons, sausages, tomato/tomatoes. Fráze: Do you like… ? Yes, I do. No, I don´t. Sešit (poslech).

PRV – pracovní list (roční období, měsíce), pracovní listy mám u sebe. PS mám u sebe na kontrolu.


Úterý 7. 5. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 69 – celá strana. PS str. 40 cv. balónek. Písanka str. 28, 29 – celé strany. Za DÚ v PS na str. 39 cv. balónek, A/N, modrý trojúhelník. 

M – PS str. 50 cv. 1, 2, 3. Za DÚ v PS na str. 50 cv. 4.


Pondělí 6. 5. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 67 – dokončení, str. 68 – celá strana. Písanky mám u sebe na kontrolu.

M – sešit (domečky). PS str. 49 – celá strana, str. 50 cv. 5. Za DÚ PS str. 48 cv. 6 (napsat do sešitu). 

PRV – pracovní list (opakování – dny v týdnu), pracovní list mám u sebe. PS str. 42 cv. 2, 4. Za DÚ v PS na str. 42 cv. 3. 


Pátek 3. 5. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 66 – dokončení, str. 67 – kuličky a básnička. Písanka str. 25, 27 – celé strany. Za DÚ Písanka str. 26 – celá strana. 

M – PS str. 48 cv. 2 (dokončení z minulé hodiny), 3, 4, 5, 6 (2 sloupce – přepsáno v sešitu), 7. Za DÚ v PS na str. 47 cv. 7 (dokončit), str. 51 cv. 3. 


Čtvrtek 2. 5. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 65 – dokončení, str. 66 cv. tulipán, pusa. Písanka str. 24 – celá strana, písanky mám u sebe. Za DÚ v PS na str. 40 cv. tulipán (čtení i obloučky) a tenisový míč.

AJ – zvířata (opakování) slovíčka: dog, dogs, cat, cats, spider, spiders, bird, birds, rabbit, rabbits, frog, frogs, fráze: Do you like …? Yes, I do. No, I don´t. Sešit – pracovní list.

PRV – Pojmy: včera, dnes, zítra, dny v týdnu, pracovní dny, volné dny. PS str. 41 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 42 cv. 1. 


Úterý 30. 4. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 65 cv. smajlík, tulipány, modrý trojúhelník. Sešit (čtyřsměrka – písmeno Ž), sešity mám u sebe. PS str. 39 cv. pero, PS mám u sebe. Písanka str. 21, 22 – celé strany. Za DÚ Písanka str. 23 – celá strana. 

M – sešit (matematický diktát, sčítání a odčítání do 10, pyramidy do 10), sešity mám u sebe. PS str. 47 cv. 7 (pouze 12 příkladů), str. 48 cv. 1, 2 (pouze doplněné pyramidy a pyramida s čísly 14, 10, 4- napsané příklady), v příští hodině budeme dodělávat. Za DÚ v PS na str. 51 cv. 1, 2. 


Pondělí 29. 4. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 64 – celá strana. PS str. 38 cv. tulipán (čtení a obloučky). Písanky mám u sebe na kontrolu. Za DÚ v PS str. 38 cv. balónek, A/N.

M – sešit (o kolik se čísla liší, matematický diktát), sešity mám u sebe. PS str. 47 cv. 1, 2, 3, 4, 5. Za DÚ v PS na str. 47 cv. 6.

PRV – pracovní list (opakování Jaro – rostliny, hospodářská a domácí zvířata, ptáci), pracovní listy mám u sebe.


Pátek 26. 4. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 63 – dokončení. PS str. 37 – celá strana. Písanka str. 18, 20 – celé strany. Za DÚ Písanka str. 19 – celá strana. 

M – sčítání a odčítání 10 (matematický diktát, pracovní list – pyramidy), pracovní list (počítání prvků do 20).


Čtvrtek 25. 4. 2024

ČJ – Písanka str. 17 – celá strana. SLABIKÁŘ str. 63 cv. hvězdička, modrý trojúhelník, smajlík, otazník. Za DÚ v PS str. 36 – celá strana, u cv. tulipán pouze čtení.

AJ – slovíčka: mum, dad, sister, brother, grandad, granny, nová slovíčka: happy, angry, sad, tired. Pracovní list (na známky), sešity mám u sebe.

PRV – PS str. 40 cv. 3 – dokončení. Pracovní list (mám u sebe).


Středa 24. 4. 2024

ČJ – PS str. 35 – dokončení. Písanka str. 15, 16 – celé strany. Písanky mám u sebe.

M – PS str. 46 cv. 6 (přepis do sešitu), cv. 8, str. 39 – dokončení. PS mám u sebe.


Úterý 23. 4. 2024

ČJ – Křížovka (sešit). PS str. 34 – dokončení, str. 35 cv. pero, tulipán (čtení a obloučky). Písanka str. 12, 14- celé strany. Za DÚ Písanka str. 13 – celá strana. 

M – PS str. 45 cv. 2, 3, 4, str. 46 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Za DÚ v PS na str. 39 cv. 6, 7. 


Pondělí 22. 4. 2024

ČJ – Písanka str. 11 – celá strana. Písanky mám u sebe. SLABIKÁŘ str. 62 – ceká strana.

M – Početní had + – do 10 (na známky). Sešit – psaní číslic 11 – 15, sešity mám u sebe.  PS str.39 cv. 5, 44 cv. 1, 2, 3, str. 45 cv. 1. Za DÚ v PS na str. 44 cv. 4. 

PRV – hospodářská a domácí zvířata (pracovní list na známky). PS str. 40 – celá strana, cv. 3 budeme dodělávat další hodinu.


Pátek 19. 4. 2024

ČJ – Písanka 9, 10 – celé strany. SLABIKÁŘ str. 61 – celá strana. PS str. 34 cv. tulipán (pouze čtení a vytleskávání), modrý trojúhelník. Za DÚ Písanka str. 8 – celá strana. 

M – PS str. 40 cv. 2 a), str. 42, 43 – celé strany. Za DÚ v PS na str. 39 cv. 3, 4.


Čtvrtek 18. 4. 2024

ČJ – Písanka str. 7 -celá strana. SLABIKÁŘ str. 60 – celá strana. Za DÚ  v PS na str. 33 cv. balonek (doplnit do políček písmena z cv. tulipán).

AJ slovíčka: mum, dad, sister, brother, grandad, granny, nová slovíčka: happy, angry, sad, tired. Pracovní list, sešit mám u sebe.

PRV – opakování domácích a hospodářských zvířat. PS str. 39 – celá strana (vše dopsáno psacím písmen).


Středa 17. 4. 2024

ČJ – Písanka str. 4, 6 – celé strany. PS str. 33 cv. pero, tulipán (pouze čtení), tenisový míč. Za DÚ Písanka str. 5 – celá strana. 

M – PS str. 40 cv. 1, 2 (pouze cvičení b), 3, str. 41 – celá strana. Za DÚ v PS str. 39 cv. 1, 2. 


Úterý 16. 4. 2024

ČJ – Písanka str. 2, 3 – celé strany. PS str. 30,31 – dokončení. SLABIKÁŘ str. 59 – celá strana. Písanky mám u sebe.

M – PS str. 38 – celá strana.


Pondělí 15. 4. 2024

ČJ – pohádka (Jak chtěl být bič tlustý). SLABIKÁŘ str. 58 – celá strana. Za DÚ Písanka 3 str. 1 – celá strana.

M – PS str. 36 cv. 6, str. 37 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 36 cv. 5.

PRV – pták (stavba těla a jeho popis – na známky), PS str. 38 – celá strana.


Pátek 12. 4. 2024

ČJ – PS str. 31 cv. 1. a 2. úkol, str. 30 – vybarvování podle zadání na str. 31. Písanka str. 38, 39 – celé strany. Písanky mám u sebe. Dnes jsem dětem rozdala Písanky 3. Chybějící děti dostanou písanky v pondělí 15. 4. 2024. Za DÚ v PS str. 31 cv. 3. úkol. 

M – PS str. 34. cv. 5, 6, 7, str. 35 cv. 1 (ústně), 2, 3, str. 36 cv. 1, 2, 3, 4. Za DÚ v PS na str. 35 cv. 4, 5. 


Čtvrtek 11. 4. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 57 – celá strana. Písanka str. 36, 37 – celé strany, na str. 36 – poslední řádek přepis slova šiška, str. 40 – první řádek – věta Saša píše úkol. Písanky mám u sebe.

AJ – nová slovíčka: mum, dad, sister, brother, grandad, granny. Pracovní list, sešit mám u sebe.

PRV – opakování minulé hodiny, PS str. 37 – celá strana.


Středa 10. 4. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 56 – celá strana. PS str. 29 – dokončení. Písanka str. 33, 34 – celé strany. Za DÚ Písanka str. 35 – celá strana. 

M – PS str. 32 cv. 7, 8, str. 33 – celá strana, str. 34 cv. 1, 2 (ústně), 3, 4. PS mám u sebe.


Úterý 9. 4. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 55 – celá strana. PS str. 29 cv. růžové pero. Písanka str. 31, 32 – celé strany. Za DÚ v PS str. 29 cv. tulipán (pouze čtení) a cv. tenisový míč.

M – PS str. 30 cv. 4, 5, str. 31 cv.  1 (napsáno v sešitu), 2, 4, 5, 6. Za DÚ v PS str. 32 cv. 3.


Pondělí 8. 4. 2024

ČJ – pohádka Jak Hanka skákala o tyči. SLABIKÁŘ str. 54 – celá strana. Písanka str. 30 – celá strana, písanky mám u sebe.

M – PS str. 30 cv. 4, str. 31 cv. 1, 2. Za DÚ v PS str. 30 cv. 5 (2 sloupce) – napsat do malého sešitu.

PRV – sázení řeřichy. PS str. 36 – celá strana.


Pátek 5. 4. 2024

ČJ – sešit – dvousměrka (na známky). Písanka str. 27, 28. Za DÚ Písanka str. 29 – celá strana.

M – sešit – početní had + – do 10 (na známky). PS str. 27 cv. 8, 9, 10, str. 28 cv. 3, 4, str. 30 cv. 1, 2.


Čtvrtek 4. 4. 2024

ČJ – PS str. 27 – dokončení, str. 28 – celá strana. Písanka str. 25 – dokončení, str. 26 – celá strana, str. 27 (1 řádek).

AJ – nová slovíčka: mum, dad, sister, brother, grandad, granny. Pracovní list, sešit mám u sebe.

PRV – PS str. 34, 35. Za DÚ (na pondělí 15. 4. 2024) v PS str. 35 cv. 3. 


Středa 3. 4. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 53 – celá strana. PS str. 27 cv. tulipán (čtení a obloučky). Písanka str. 23 – 2 řádky, poslední řádek – psaní ov, ol (stejné jako v prvním řádku), str. 24 – celá strana, str. 25 – 3 řádky. Za DÚ v PS str. 27 cv. balónek, Písanka str.23 – 5 řádků. 

M – PS str. 27 cv. 4, 5, 6, 7, str. 28 cv. 1, 2, str. 29 – celá strana. PS mám u sebe.


Úterý 2. 4. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str.52 – celá strana, cv. hvězda budeme dělat zítra. PS str. 26 – dokončení. Písanka str. 22 – celá strana, poslední řádek přepis slova vana, písanky mám u sebe.

M – PS str. 26 – dokončení (cv. 7 bylo na známky), str. 27 cv. 3. Sešity mám u sebe (kontrola DÚ).  Za DÚ v PS str. 27 cv. 1, 2. 


Středa 27. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 50 – celá strana (cv. zelená pastelka máme udělané v sešitu z 6. 3. 2024). Sešit – křížovka, sešity mám u sebe. Písanka str. 21 – dokončení.

MPS str. 25 cv. 2, 3, 4, 5, cv. 6 budeme dělat po prázdninách, str. 26 cv. 1, 2.

DÚ na prázdniny: 

  • ČJ – SLABIKÁŘ str. 51 – celá strana. 
  • M – sešit (početní had).
  • AJ – velikonoční omalovánka (na čvtrtek 4. 4. 2024)
  • Na čtvrtek 4. 4. 2024 do PRV přinést kelímek od jogurtu.

VÁM I DĚTEM PŘEJI HEZKÉ VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY. 


Úterý 26. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 49 – celá strana. PS str. 26 cv. pero. Písanka str. 20 – celá strana, str. 21 – dva řádky. Písanky mám u sebe. Za DÚ v PS str. 26 cv. tulipán (obloučky) a tenisový míč. 

M – sešit (rozklad čísla 10), sešity mám u sebe. PS str. 24 cv. 2, 3, 4, 5, str. 25 cv. 1.


Pondělí 25. 3. 2024

ČJ – pohádka (Jak se žába Cecilka učila zpívat), SLABIKÁŘ str. 48 – celá strana. DÚ sešit (čtení a vyznačování obloučků).

M – PS str. 23 – celá strana, str. 24 cv. 1.

PRV – opakování na známky (stavba rostlin), pracovní list – velikonoce, pracovní list mám u sebe. Povídání si o Velikonocích.


Pátek 22. 3. 2024

ČJ – PS str. 25  cv. smajlík. SLABIKÁŘ str. 47 – dokončení, sloupec se slovy (obloučky). Písanka str. 18 – celá strana, poslední řádek – přepis slabik na, no, str. 19 – celá strana. Za DÚ v PÍSANCE na str. 19 – dva řádky. 

M – PS str. 21 cv. 2, 3, str. 22 – celá strana.


Čtvrtek 21. 3. 2024

ČJ – sešit (dvousměrka), PS str. 25 cv. tulipán (čtení a obloučky) a pero.

AJ – písnička Super pets. Nová slovní zásoba: fish, god, bird, rabbit, cat, spider. Sešit pracovní list – vybarvování zvířat podle pokynů a číslování podle písničky. Velikonoční omalovánka – dokončit za DÚ (v pátek 22. 3. 2024 dopíšeme do úkolníčku).

PRV – opakování minulé hodiny (stavba rostlin), pracovní list (mám u sebe). PS str. 31 cv. 3.


Středa 20. 3. 2024

ČJ – sešit (křížovka), sešity mám u sebe. SLABIKÁŘ str. 47 (hra s písmeny – jedou/vedou, kouká/kousá, vezou/lezou, louka/mouka), domeček (hra BINGO). PS str. 24 c. tulipán (čtení a obloučky). Písanka str. 17 – dokončení, písanky mám u sebe. Za DÚ v PS na str. 24 cv. balónek, pero. 

M – PS str. 20 – celá strana, str. 21 cv. 1 a 4. Za DÚ v sešitu – psaní číslic 1-9. 


Úterý 19. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 44 – dokončení (pouze ústně), str. 46 – celá strana. PS str. 23 – dokončení. Písanka str. 16 – celá strana, str. 17 (opis věty). SLABIKÁŘE a PÍSANKY mám u sebe.

M – PS str. 17 cv. 6, 7, 8, 9, 10, str. 19 cv. 1. Za DÚ v PS str. 19 cv. 2.


Pondělí 18. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 45 – celá strana, str. 44 jsme nestihli, budeme dodělávat zítra. Sešit – křížovka (na známky), sešity mám u sebe. Za DÚ v PS str. 23 cv. tulipán (obloučky nedělat) a cv. tenisový míč. 

M – PS str. 16 cv. 4, 5, 6, 7, 8 (cv. 8 bylo na známky), str. 17 cv. 3, 4, 5, str. 18 – celá strana.

PRV – opakování z minulé hodiny, PS str. 33 – celá strana.


Pátek 15. 3. 2024

ČJ – PS str. 21  – dokončení, str. 22 – celá strana (u cv. tulipán – obloučky). Písanka str. 14 – celá strana, poslední řádek přepis slabik: ty, my, str. 15 – 4 řádky. Za DÚ v Písance dokončit str. 15 

M – PS str. 15 – dokončení, str. 16 cv. 1, 2, 3, str. 17 cv. 11. Za DÚ v PS na str. 17 cv. 1, 2.


Čtvrtek 14. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 43 – dokončení, str. 44 cv. srdce (tabulka – udělat 4 řádky) – diktování slov: stopy, vlasy, sláva, tráva. PS str. 20 cv. cv. modrý trojúhelník a puzzle, str. 21 cv. tulipán (čtení a obloučky). Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 44 cv. modrý trojúhelník. 

AJ – písnička Super pets. Nová slovní zásoba: fish, god, bird, rabbit, cat, spider. Sešit pracovní list – vybarvování zvířat podle pokynů. Sešity mám u sebe.

PRV – PS str. 31 cv. 2, str. 32 – celá strana. PS mám u sebe.


Úterý 12. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 42 – dokončení, str. 43 cv. 18, růžová pastelka a pero (psát psacím). PS str. 20 cv. růžové pero, tulipán (obloučky), tenisový míč. Písanka str. 13 – 5 řádků. Za DÚ ve SLABIKÁŘI na str. 43 cv. 18 a cv. A/N (na čtvrtek 14. 3. 2024), písanka str. 13 – 3 řádky (na pátek 15. 3. 2024).

M – PS str. 14 – celá strana, str. 15 cv. 1. Sčítání a odčítání do 9 (sešit).


Pondělí 11. 3. 2024

ČJ – pohádka Jak chtěl mít hrabě Er stromy nestromy. SLABIKÁŘ str. 42 – vybarvování obrázku a hledání písmena R,r a čtení slabik (hledání slov), cv. modrý trojúhelník. PS str. 19 – celá strana.

M – pracovní list (sčítání a odčítání do 9), pracovní listy mám u sebe. PS str. 13 cv. 1, 3, 4, 5. Za DÚ v PS str. 13 cv. 6, 7. 

PRV – pracovní list (Jaro je tady), pracovní listy mám u sebe. PS str. 31 cv. 1, 2. V příští hodině budeme ještě dodělávat cv. 2.


Pátek 8. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 40 cv. zelená pastelka, str.41 . Básničku a písničku si necháme na HV (pondělí 11. 3. 2024). Písanka str. 12 – celá strana, písanky mám u sebe. Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 41 cv. telefon. 


Čtvrtek 7. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 39 – dokončení, str. 40 cv. růžová pastelka. Sešit – dvousměrka, sešity mám u sebe.  PS mám u sebe.  Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 40 cv. černé srdce.

AJ – písnička Super pets. Nová slovní zásoba: fish, god, bird, rabbit, cat, spider. Sešit pracovní list – vybarvování zvířat. Sešity mám u sebe.

PRV – jarní výzdoba třídy.


Středa 6. 3. 2024

ČJ – PS str. 18 cv. balónek, A/N. SLABIKÁŘ str. 39 cv. pero a domeček (hra BINGO – dohrajeme zítra). Sešit – křížovka, sešity mám u sebe. Písanka str. 11 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 18 cv. balónek.

M – PS str. 11 – dokončení, str. 12 cv. 1, 3. Za DÚ v PS na str. 12. cv. 2 (na pondělí 11. 3. 2024).


Úterý 5. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 38 – dokončení. PS str. 18 – slabiky. Sešit – dvousměrka. Písanka str. 10 – celá strana. Písanky a Slabikáře mám u sebe. Za DÚ v PS str. 18 cv. tulipán (čtení a vyznačit obloučky), cv. tenisový míč.

M – PS str. 10 – dokončení, str. 11 cv. 1, 2, 3, 4. Za DÚ Psaní číslic – fialový PS str. 11 – celá strana.

Sešity do M a ČJ mám u sebe.


Pondělí 4. 3. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 38 – vybarvování obrázku a hledání písmena Š,š  a čtení slabik (hledání slov).

M – PS str. 9 – celá strana, str. 10 cv. 1. PS mám u sebe.

PRV – pracovní list (opakování celku LIDSKÉ TĚLO), PS str. 30 cv. 3.


Pátek 1. 3. 2024

ČJ – sešit (dvousměrka), opakování slabik. Písanka str. 9 – 3 řádky. Za DÚ Písanka str. 9 – 4 řádky. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 10 – dokončení, PS mám u sebe. PS str. 7 cv. 1 – dokončení, str. 8 – celá strana.

Prosím obalit sešit do ČJ, sešity do M mám u sebe. 


Čtvrtek 29. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 37 cv. 15. Sešit – křížovka, sešit mám u sebe. PS str. 17 cv. tulipán (čtení a vyznačování obloučků), cv. tenisový míč a puzzle. Za DÚ v PS str. 17 cv. A/N, cv. tužka. 

AJ – básnička, pracovní list, sešity mám u sebe. Další slovní zásoba: monkey, elephant, mouse, giraffe, big elephant, small mouse, fakt monkey, tall giraffe.

PRV – lidské tělo (opakování). Moje strava – na papír nakreslit co snídá, svačí, obědvá, svačí a večeří. PS str. 30 cv. 1, 2.


Středa 28. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 37 – celá strana. PS str. 16 cv. růžová pastelka. Sešit – křížovka, sešit mám u sebe. Písanka str. 8 – dokončení. Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 37 cv. 15. 

M – PS str. 7 cv. 1 – 3 řádky. Psaní číslic – fialový PS str. 10 – 4 řádky, PS mám u sebe. Za DÚ v PS str. 7 cv. 2.

Obalit sešit do M. Připravit ještě jeden obal na sešit do ČJ. 


Úterý 27. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 36 – dokončení. PS str. 16 cv. růžové pero, tulipán (čtení a vyznačování obloučků). Písanka str. 7 – celá strana, str. 8 – 2 řádky. Za DÚ v PS str. 16 cv. balonek.

M – PS str. 5 – dokončení, str. 6 – celá strana.


Pondělí 26. 2. 2024

ČJ – pohádka Jak kachna Kateřina lyžovala. SLABIKÁŘ str. 36 – vybarvování obrázku a hledání písmena K, k a čtení slabik (hledání slov).

M – práce s čísly (opakování – sčítání a dočítání do 8). PS (2. díl) str. 4 – celá strana. Za DÚ v PS str. 5 cv. 1.

PRV – zdravá a nezdravá výživa (pracovní list). PS str. 29 cv. 2, 3.


Pátek 16. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 35 – celá strana. Přepsání adresy jsme zkusili psacím písmen. Opakování a procvičování všech probraných písmen, slabik a slov (které umíme psát psacím písmen).

M – pracovní listy (odčítání do 8, sčítání a odčítání do 8).

DÚ na jarní prázdniny: 

ČJ – Procvičovat čtení,

M – dokončit v PS str. 80 – po prázdninách PS přinést do školy

Umýt tabulku a v pondělí 26. 2. 2024 zase přinést do školy.

PŘEJI VÁM I DĚTEM HEZKÉ JARNÍ PRÁZDNINY. 


Čtvrtek 15. 2. 2024

ČJ – opakování a procvičování všech probraných písmen, slabik a slov (které umíme psát psacím písmen – psaní na tabulku).

AJ – básnička, pracovní list, sešity mám u sebe. Zítra sešity budu rozdávat. Další slovní zásoba: monkey, elephant, mouse, giraffe, big elephant, small mouse, fakt monkey, tall giraffe.

PRV – opakování z minulé hodiny (zdravá a nezdravá výživa). PS str. 29 cv. 1.


Středa 14. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 35 cv. 14 (pouze čtení). PS str. 15 – dokončení. Písanka str. 6 – dokončení, v poslední řádek (přepis slova Ila). Písanky mám u sebe.

M – PS str. 78 – dokončení, str. 79 – celá strana, cv. 4 budeme dělat po jarních prázdninách v rámci opakování, str. 80 cv. 3, 4. Zítra přinést podepsaný pracovní list. 


Úterý 13. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 34 – celá strana. PS str. 15 cv. tulipán (čtení slov). Písanka str. 5 (tužka) – přepis slov z tabule: teta, táta, str. 6 – 3 řádky. Za DÚ v PS str. 15 cv. tulipán (čtení a vyznačení obloučků). 

M – samostatná práce (sčítání do 8). PS 77 – celá strana. Za DÚ v PS str. 78 cv. 1.


Pondělí 12. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 33 – dokončení. PS str. 14 – dokončení. Písanka str. 5 – 3 řádky.

M – PS str. 76 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 80 cv. 1, 2. 

PRV – opakování (osobní hygiena) pracovní list, pracovní lit mám u sebe. Zdravá výživa – kartičky (přiřazování co je zdravé/ nezdravé).

5 KLÍČŮ K BEZPEČNÉMU STRAVOVÁNÍ

       1. KLÍČ: Udržujeme čistotu

       2. KLÍČ: Oddělujeme od sebe syrové a uvařené pokrmy

       3. KLÍČ: Pokrmy vždy důkladně uzavíráme

       4. KLÍČ: Uchováváme pokrmy při bezpečných teplotách

        5. KLÍČ: Používáme pouze nezávadnou vodu a suroviny


Pátek 9. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 32 – dokončení, str. 33 – domeček (hra bingo) a čtení vět (Dana dává…). Ps str. 14 cv. tenisový míč a tužka. Písanka str. 4 – celá strana, str. 5 – dva řádky, písanky mám u sebe.

M – PS str. 75 – celá strana. Pracovní list – rozklad čísla 8, pracovní listy mám u sebe. Za DÚ pracovní list (sčítání a odčítání do 7), pracovní list je vložen v úkolníčku. 

Nemocným dětem všechny pracovní listy předám v pondělí 12. 2. 2024. 


Čtvrtek 8. 2. 2024

ČJ – pohádka Jak myška Dáda jela pro sýr. SLABIKÁŘ str. 32 – vybarvování obrázku a hledání písmena D, d, čtení slabik. PS str. 14 cv. pero. Za DÚ v PS str. 14 cv. tulipán – čtení slov a vyznačování obloučků.

AJ – barvy – procvičování. Další slovní zásoba:monkey, elephant, mouse, giraffe, big elephant, small mouse, fakt monkey, tall giraffe. Pracovní list, sešity mám u sebe.

PRV – pojmy: mytí, sprchování, koupání, čištění zubů, česání, stříhání vlasů a nehtů, osuška, ručník, zubní kartáček, zubní pasta, mýdlo, šampon.  PS str. 28 – celá strana. PS mám u sebe.


Středa 7. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 30 cv. růžová pastelka (nakreslit medvídka), str. 31 – celá strana. Písanka str. 3 – celá strana. Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 31 – sloupec se slovy (přečíst). Na příští týden (středa 14. 2. 2024) umět básničku – vložena v úkolníčku. 

M – PS str. 74 – celá strana. PS mám u sebe. 


Úterý 6. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 30 – celá strana, cv. papoušek budu zadávat příští týden. PS str. 13 – dokončení, PS mám u sebe. Písanka str. 2 – celá strana, písanky mám u sebe.

M – PS str. 71 cv. 7, 8, 9, 10, str. 73 cv. 1, str. 74 cv. 1. Psaní číslic – fialový PS str. 9 – dokončení, PS mám u sebe. Za DÚ v PS str. 73 cv. 2. 


Pondělí 5. 2. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 29 – celá strana. Za DÚ v PS str. 13 cv. tulipán, tenisový míč.

M – PS str. 71 cv. 5, 6, str. 72 – celá strana, str. 73 cv. 1 (pouze jsme si ukázali, které číslo 8 je napsané správně – zakroužkované zelenou pastelkou). Psaní číslic – fialový PS str. 9 – 3 řádky, PS mám u sebe. Za DÚ v PS str. 71 cv. 3, 4.  

PRV – PS str. 27 cv. 2 – dokončení. Pracovní list – opakování (lidské tělo), pracovní list mám u sebe.


Čtvrtek 1. 2. 2024

ČJ – PS str. 12 – prostřední sloupec – čtení slov a tvoření vět na tyto slova: sype, sypeme, nasype, vysype, volá, voláme, vyvolá, zavolá, vítá, vítáme. Písanka str. 24 – celá strana, písanky mám u sebe. Za DÚ Písanka 2 str. 1 – celá strana. 

AJ – barvy – procvičování. Hračky a dopravní prostředky a hudební nástroje – pracovní list. Další slovní zásoba: ball, bike, car, doll, guitar, scooter, drum, violin, flute, trumpet. Nová slova: monkey, elephant, mouse, giraffe.

PRV – opakování z minulé hodiny. Seznámení se s pojmy: lékař, zdravotní sestra, ordinace, čekárna, nemoc. Příště si budeme pokračovat. PS str. 27 cv. 1 (opakování z minulé hodiny), cv. 2 budeme dodělávat v příští hodině.


Středa 31. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 28 cv. srdce, tužka a tenisový míč. Písanka str. 22 – celá strana, písanky mám u sebe. Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 28 cv. 9. 

M – PS str. 69 cv. 4, 5, 6, 7, str. 70 cv. 1, 2, 3, str. 71 cv. 1, 2. Za DÚ v PS str. 70 cv. 4, 5.


Úterý 30. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 27 – dokončení. PS str. 11 – dokončení. Písanka str. 22 – 4 řádky. Za DÚ v PS str. 12 – pouze modrý sloupec, přečíst si slova a vymyslet krátké věty. Tento DÚ pouze ústně (nikam věty nepsat nebo nekreslit). Za DÚ Písanka str. 22 – 3 řádky.

M – PS str. 68 cv. 4, str. 69 cv. 1, 2, 3, 8. PS mám u sebe.


Pondělí 29. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 26 – dokončení, str. 27 (domeček, hra bingo). PS str. 11 cv. růžové pero a tulipán (vyznačování obloučků).

M – PS str. 67 cv. 3, 4, str. 68 cv. 1, 2. Za DÚ v PS str. 68 cv. 3.

PRV – lidské tělo (opakování), hra Já mám…, PS str. 27 cv. 1 (pouze povídání o tom, co vidíme na obrázku), příští hodinu budeme pokračovat.


Pátek 26. 1. 2024

ČJ – SKABIKÁŘ str. 26 – vybarvování obrázku a hledání písmena Z, z, čtení slabik a cv. růžové pero. Písanka str. 21 – celá strana. Písanky mám u sebe.

M – PS str. 66 – celá strana, str. 67 cv. 1. Za DÚ v PS str. 67 cv. 2. 


Čtvrtek 25. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 25 – dokončení, SLABIKÁŘ mám u sebe. Písanka str. 20 – dokončení. Za DÚ v PS na str. 10 cv. balónek, A/N.

AJ – barvy – procvičování. Hračky a dopravní prostředky a hudební nástroje – pracovní list. Další slovní zásoba: ball, bike, car, doll, guitar, scooter, drum, violin, flute, trumpet. Sešity mám u sebe.

PRV – PS str. 26. Hádanky – lidské tělo (příště budeme pokračovat). Popis lidského těla.


Středa 24. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 24 – celá strana. Písanka str. 20 – 4 řádky. Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 25 cv. trojúhelník, růžové pero.

M – Psaní číslic – fialový PS str. 8 – dokončení, PS mám u sebe. PS str. 65 – celá strana, PS mám u sebe.


Úterý 23. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 23 – celá strana. PS str. 10 cv. puzzle. Písanka str. 18 – dokončení, str. 19 – 4 řádky. Písanky mám u sebe.

M – Psaní číslic – fialový PS str. 8 – 3 řádky, PS mám u sebe. PS str. 64 cv. 1. Pracovní list (procvičování sčítání a odčítání do 6), pracovní listy mám u sebe. Za DÚ v PS str. 64 cv. 2.


Pondělí 22. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 22 – dokončení. PS str. 10. cv. tulipán (čtení a vyznačování obloučků). Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 23 cv. 6.

M – PS str. 62 cv. 10, str. 63 – celá strana, str. 64 cv. 1  (pouze jsme si ukázali, které číslo 7 je napsané správně – zakroužkované zelenou pastelkou) a první řádek. Za DÚ v PS str. 62 cv. 8, 9.

PRV – opakování zvířat a stop zvířat. Povídání si o zvířatech (jak vypadají, čím se živí, jak vypadá jejich stopa). Pracovní list – spojování stop se zvířetem, pracovní listy mám u sebe.


Pátek 19. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 21 cv. otazník (dokončení), str. 22 – vybarvování obrázku a hledání písmena Y, y, čtení slabik a cv. tenisový míč. PS str. 10 cv. červené pero. Písanka str. 17 – poslední řádek, str. 18 – 4 řádky.

M – PS str. 61 – celá strana. Pracovní list – dominové karty (kdo nestihl, dodělá za DÚ). Za DÚ v PS str. 62 cv. 6, 7. 


Čtvrtek 18. 1. 2024

ČJ – opakování probraných slabik. SLABIKÁŘ str. 21 – dokončení (zítra budeme dodělávat poslední cvičení, někteří nestihli). Písanky mám u sebe.

AJ – barvy – procvičování. Hračky a dopravní prostředky – pracovní list. Další slovní zásoba: ball, bike, car, doll, guitar, scooter.

PRV – opakování zvířat a stop zvířat. Povídání si o zvířatech (jak vypadají, čím se živí, jak vypadá jejich stopa). Pracovní list – spojování stop se zvířetem, pracovní listy mám u sebe.

Na pondělí 22. 1. 2024 přinést sešit do AJ.


Středa 17. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 20 cv. červená pastelka (malování balonků na papír – mám u sebe), str. 21 cv. pusa (čtení). PS str. 9 cv. tužka, PS mám u sebe. Písanka str. 17 – 4 řádky. Za DÚ Písanka str. 17 (3 řádky). 

M – sčítání a odčítání do šesti (pyramidy). PS str. 60 cv. 1, 2, 3, str. 62 cv. 3, 4. Za DÚ v PS str. 60 cv. 4, str. 62 cv. 5


Úterý 16. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 20, v příští hodině budeme dělat cv. červená pastelka. PS str. 9 cv. tenisový míč. Písanka str. 16 – dokončení, písanky mám u sebe. Za DÚ v PS str. 9 cv. A/N, ve SLABIKÁŘI str. 20 cv. papoušek (naučit se básničku nazpaměť, umět na úterý 23. 1. 2024).

M – PS str. 59 cv. 2, 3, str. 62 cv. 1, 2. Pracovní list (mám u sebe).


Pondělí 15. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 19 – dokončení. PS str. 9 cv. tulipán. SLABIKÁŘE mám u sebe.

M – PS str. 58 cv. 4, 5, str. 59 cv. 1. Za DÚ pracovní list (vložen v úkolníčku). 

PRV – PS str. 24. cv. 3, str. 25 – celá strana.


Pátek 12. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 19 cv. domeček (hra bingo), čtení slov. Písanka str. 16 – 3 řádky.  Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 19 cv. 4 a cv. tenisový míč. 

M – PS str. 57 cv. 5, 6, str. 58 cv. 1, 2, 3.


Čtvrtek 11. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 18 – dokončení. PS str. 8 – dokončení.

AJ – barvy – procvičování. Hračky a dopravní prostředky – pracovní list. Další slovní zásoba: ball, bike, car, doll, guitar, scooter. Sešity mám u sebe.

PRV – PS str. 24 cv. 1, 2. Povídání si o tom, jak se staráme o zvířata v zimě. V příští hodině budeme pokračovat.


Středa 10. 1. 2024

ČJ – pohádka (Jak se skládací metr nechtěl natáhnout) – písmeno N, n. SLABIKÁŘ str. 18 – vybarvování obrázku a hledání písmena N, n, čtení slabik a jmén. PS str. 8 cv. červené pero. Písanka str. 15 – dokončení. Za DÚ v PS str. 8 cv. tulipán čtení a vyznačování obloučků).

M – PS str. 56 cv. 1 – dokončení, str. 57 cv. 1, 2, 3, 4. PS mám u sebe.


Úterý 9. 1. 2024

ČJ – opakování a procvičování všech slabik a slov, která umíme. Písanka str. 15 – 4 řádky. Písanky mám u sebe.

M – Psaní číslic – fialový PS str. 7 – dokončení. Fialový PS mám u sebe. Pracovní list (sčítání a odčítání do 5), pracovní list mám u sebe. PS str. 56 cv. 1 – 3 řádky. Za DÚ v PS na str. 56 cv. 2. 


Pondělí 8. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 17 – dokončení. PS str. 7 cv. modrý trojúhelník. PS mám u sebe.

M – PS str. 55 cv. 5, str. 56 cv. 1 (pouze jsme si ukázali, které číslo 6 je napsané správně). Psaní číslic – fialový PS str. 7 – 3 řádky. Fialový PS mám u sebe. Za DÚ v PS str. 55 cv. 6. 

PRV – pracovní list (opakování zimních sportů), pracovní list mám u sebe. Tři králové – povídání si, ke komu o víkendu přišli.


Pátek 5. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 17 cv. červené pero (napsané malým tiskacím) a domeček. PS str. 6 – dokončení. Písanka str. 14 – 4 řádky (někdo stihl pouze 3 řádky). Za DÚ v PS str. 7 cv. červená pastelka, Písanka str. 14 – 4 řádky. 

M – pracovní list (sčítání a odčítání do pěti), PS str. 54 cv. 6, str. 55 cv. 1, 2, 3, 4. Do desek s čísly doplnit čísla 6, 7, 8, 9, 10. 

Na pondělí 8. 1. 2024 přinést sešit do AJ. Prosím průběžně kontrolovat pastelky a tužky. 


Čtvrtek 4. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 16 – dokončení. PS str. 6 cv. červené pero. Písanka str. 13 – dokončení. Písanky mám u sebe. Za DÚ v PS na str. 6 cv. tulipán – čtení a vyznačování obloučků. 

AJ – barvy – procvičování. Hračky a dopravní prostředky – pracovní list. Další slovní zásoba: ball, bike, car, doll, guitar, scooter.

PRV – zimní svátky – Tři králové. Pohádka Chaloupka na vršku – 01 Jak to bylo na Tři krále (youtube.com). Opakování zimních sportů (pouze ústně). PS str. 23 – celá strana. PS mám u sebe.


Středa 3. 1. 2024

ČJ – SLABIKÁŘ str. 16 – vybarvování obrázku a hledání písmena Y, y. Písanka str. 13 – 2 řádky. Za DÚ Písanka str. 13 – 3 řádky.  Písmeno a, á budeme ještě procvičovat.

M – PS str. 52 cv. 8, str. 53 (jen číselná osa), str. 54 cv- 1, 2, 3, 4.  Na pátek 5. 1. 2024 připravit do desek čísla 6, 7, 8, 9, 10. 


VŠEM DĚTEM I RODIČŮM PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2024. 

Pátek 22. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 15 – dokončení. Písanka str. 12 – celá strana. Písanky mám u sebe.

Vánoce – zvyky a tradice, zpívání vánočních koled, ochutnávka vánočního cukroví, předávání dárků.

DÚ na prázdniny – opakovat a procvičovat sčítání a odčítání do 5, čtení.


Čtvrtek 21. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 14 cv. sova a pusa, str. 15 cv. kytka č. 1, zelená pastelka, čtení oranžového a zeleného rámečku. Písanka str. 11 – dokončení. Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 15 cv. 2. 

AJ – Vánoce, vánoční omalovánky (opakování barev a čísel), nová slovní zásoba: christmas tree, present/ gift, candle, candle, gingerbread, angel, flake, snowman, jingle bell.

PRV – tvoření vánočního přání. Zvyky a tradice – o tomto tématu si budeme povídat na třídnické hodině. 


Středa 20. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 13 – dokončení (čtení slov a slabik), str. 14 – cv. sova a červená pusa nemáme hotovo, budeme dodělávat v příští hodině. PS str. 5 – dokončení. Písanka str. 11 – 5 řádků. Za DÚ ve SLABIKÁŘI str. 14 cv. 10. 

M – PS str. 51 cv. 6, str. 52 cv. 3, 4, 5, 6, 7, str. 53 – celá strana (po prázdninách se k této straně budeme vracet). PS mám u sebe.


Úterý 19. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 13 – celá strana. PS str. 5 cv. modrý trojúhelník a puzzle. Písanka str. 9 – dokončení, str. 10 –  4 řádky. Za DÚ SLABIKÁŘ str. 13 cv. 9 – čtení, písanka str. 10 – 4 řádky.

M – PS str. 51 cv. 1, 2, 3, 4, 5.  Cvičení 6 budeme dělat v příští hodině. Za DÚ v PS na str. 52 cv. 1, 2. 


Pondělí 18. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ 12 – dokončení, SLABIKÁŘE mám u sebe. PS str. 5 cv. červené pero. Písanka str. 9 – 3 řádky. Za DÚ v PS na str. 5 cv. tulipán – čtení a vyznačování obloučků. 

M – sčítání a odčítání do pěti (procvičování). PS str. 50 cv. 2, 3. Za DÚ v PS na str. 50 cv. 3, 4. 

PRV – pracovní list – RODINA, pracovní list mám u sebe. Pracovní list – zimní oblečení, pracovní list mám u sebe.

Prosím o každodenní kontrolu pouzdra, ve vyučovací se nám stává, že nemají ostrouhané pastelky. 


Pátek 15. 12. 2023

ČJ – Pohádka (Jak Jarka a Jirka pouštěli draka), SLABIKÁŘ str. 12 – vybarvování obrázku a hledání písmena J, j. Písanka str. 8 – celá strana, písanky mám u sebe.

M – PS str. 49 – celá strana, str. 50 cv. 1.

Za DÚ pouze čtení (číst to, co umíme). 


Středa 13. 12. 2023

ČJ – opakování všech slabik. Pracovní list (poznávání slabik), mám u sebe. Písanka str. 7 – dokončení. 

M – PS str. 44 cv. 4, 5, 6, str. 48 – celá strana. 


Úterý 12. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 11 – dokončení. Písanka str. 7 (5 řádků) – v příští hodině budeme dokončovat.

M – PS str. 47 – celá strana. Sčítání a odčítání na číselné ose (procvičování).  Za DÚ v PS na str. 47 cv. 4. Kdo nestihl cv. 5 dodělá za DÚ. 


Pondělí 11. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 9 – dokončení, str. 10 (básničku se budeme učit). Písanka str. 6 – dokončení, písanky mám u sebe. Za DÚ ve SLABIKÁŘI na str. 11 cv. modrý trojúhelník. 

M – PS str.46 – celá strana. Za DÚ v PS str. 44 cv. 3. 

PRV – PS str. 21 cv.2 (povídání si, kdy si zdobí vánoční stromeček). PS str. 22 – celá strana. PS mám u sebe.


Pondělí 8. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 9 (nemáme dokončené poslední cvičení maso, so atd… – budeme dělat v pondělí). PS str. 4 – dokončení. Písanka str. 5 – dokončení, str. 6 (2 řádky). Za DÚ v písance na str. 6 – 3 řádky. 

M – PS str. 43 cv. 4, 5, 6. PS str. 45 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 44 cv. 1, 2. 

Prosím o každodenní kontrolu pouzdra, ve vyučovací se nám stává, že nemají ostrouhané pastelky. 


Čtvrtek 7. 12. 2023

ČJ – Pohádka (Jak tygr Tonda telefonoval). SLABIKÁŘ str. 8 – celá strana. Slabikáře mám u sebe. PS str. 4 cv. pero. Za DÚ v PS na str. 4 cv. tulipán – čtení a vyznačování obloučků. 

AJ – školní potřeby, další slovní zásoba: book, pencil case, ruler, pen, chair, pencil, notebook, bag, rubber. Vánoce, vánoční omalovánka (opakování barev a čísel), nová slovní zásoba: christmas tree, present/ gift, candle, candle, gingerbread, angel, flake, snowman, jingle bell.

PRV – zimní svátky – Mikuláš. Povídání si tom, jaký byl Mikuláš, co dětem přinesl. PS str. 21 cv. 1.

Na zítra přinést vánoční čepice. 


Středa 6. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 7 – celá strana. Písanka str. 4 – dokončení, str. 5 (3 řádky). Pracovní list (opakování všech písmen, spojování obrázků a slabik), pracovní list a písanky mám u sebe.

M – PS str. 41 cv. 5 – dokončení, str. 39 cv. 6, 7, str. 42 – celá strana, str. 43 cv. 1, 2, 3. PS mám u sebe. Za DÚ pracovní list 

Zítra přinést vánoční ozdobu. Budeme zdobit vánoční stromeček.


Úterý 5. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 6 – celá strana. PS ke slabikáři str. 3 cv. červená pastelka. Písanka str. 3 – dokončení, str. 4 (2 řádky). PS ke slabikáři mám u sebe. Za DÚ Písanka str. 4 (3 řádky). 

M – PS str. 41 – celá strana, cv. 5 budeme ještě zítra dodělávat. Za DÚ v PS str. 39 cv. 4, 5. 


Pondělí 4. 12. 2023

ČJ – SLABIKÁŘ str. 5 – celá strana. Za DÚ PS ke slabikáři str. 2. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 6 (dokončení). Fialový PS mám u sebe. PS str. 40 cv. 1 – dokončení. Za DÚ v PS str. 39 cv. 3. 

PRV – pozorování zimního počasí – povídání si o tom, jak se mění příroda v zimě. PS str. 20 – celá strana.


Pátek 1. 12. 2023

ČJ – ŽA str. 49 – dokončení. Slabikář str. 4 – celá strana. PS ke slabikáři str. 1 – celá strana. Písanka str. 3 – 4 řádky (písanky mám u sebe). Za DÚ SLABIKÁŘ str. 4 – čtení vět. 

ŽA nechat doma, máme vše hotovo. Nechat doma i desky s písmeny a slabiky. 

M – pracovní list (rozklad čísla). PS str. 40 – zelenou pastelkou zakroužkovat správně napsané číslo 0, ostatní škrtnout červenou pastelkou. Psaní číslic – fialový PS str. 6 (3 řádky), PS mám u sebe. Za DÚ v PS na str. 40 cv. 2. Někteří mají za DÚ dokončit pracovní list. 

Každý má u sebe omalovánkový adventní kalendář – budou vybarvovat. Na pondělí prosím přinést. Chybějícím žákům v pondělí předám a dodělají si. 


Čtvrtek 30. 11. 2023

ČJ –  předávání slabikářů (předávali žáci 9. ročníku).

Za DÚ pracovní list (vložený v PS ke slabikáři) – čtení slov a vyznačit obloučky. 

Prosím obalit SLABIKÁŘ a PS ke slabikáři. 

AJ – barvy (opakování a procvičování). Školní potřeby – pracovní list. Další slovní zásoba: book, pencil case, ruler, pen, chair, pencil, notebook, bag, rubber.

PRV – hračky, školní potřeby. PS str. 19 – celá strana. PS mám u sebe.


Středa 29. 11. 2023

ČJ – psaní slabik a slov. ŽA str. 49 cv. otazník, str. 49 budeme dokončovat. ŽA mám u sebe. Písanka str. 2 – celá strana. 

M – rozklad čísla (procvičování). PS str. 38 – celá strana. Za DÚ PS str. 39 cv. 1, 2. 


Úterý 28. 11. 2023

ČJ – skládání slabik a slov. ŽA str. 48 cv. červená pastelka. Za DÚ na str. 48 zelená pastelka. Písanka 1 – str. 1 (celá strana). Písanky mám u sebe.

M – PS str. 37 – celá strana. PS mám u sebe.


Pátek 24. 11. 2023

ČJ – opakování a procvičování všech písmen a slabik. Skládání slabik, slov. ŽA str. 47 cv. kytka. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 29 (celá strana), PS mám u sebe. 

Na úterý 28. 11. přinést Písanku 1. 

M – PS str. 36 cv. 2, 3, 4, 5, 6, cv. 7 za DÚ. PS str. 37 cv. 1 (nestihli jsme kontrolu, uděláme v další hodině). 


Čtvrtek 23. 11. 2023

ČJ – opakování slabik, skládání slabik a slov. ŽA str. 47 cv. srdíčko. Zítra budeme str. 47 dodělávat.

Prosím do desek připravit písmeno I, i, í + slabiky Mi, mi, Mí, mí, Li, Lí, li, lí, si, sí, pi, pí. 

AJ – opakování barvy, čísla 0-5. Školní potřeby – dokončení pracovního listu. Další slovní zásoba: book, pencil case, ruler, pen, chair, pencil, notebook, bag, rubber. Sešity mám u sebe.

PRV – PS str. 18 cv. 1 (v příští hodině si ještě budeme o pokojíčku povídat). Za DÚ v PS na str. 18. cv. 2 (na čtvrtek 30. 11. 2023). 


Středa 22. 11. 2023

ČJ – slabiky (opakování), ŽA str. 46 – celá strana. ŽA mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 27 – dokončení, str. 28 – 3 řádky, za DÚ dokončit str. 28.

M – sčítání do pěti (procvičování). PS str. 34 – cv. 2, 3, 4. PS str. 35 cv. 1, 2. Za DÚ PS str. 35 cv. 2 (dokončit poslední domeček), str. 36 cv. 1. 


Úterý 21. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 45 – celá strana. Opakování slabik. Pracovní list, mám u sebe. 

M – PS str. 31 cv. 3. PS str. 34 cv. 1, 5.  Za DÚ v PS na str. 31 cv. 4. 

Prosím na čtvrtek do VV přinést houbičku na nádobí, psala jsem do úkolníčku. 


Pondělí 20. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 44, za DÚ cv. kytka a červená pastelka. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 5 – dokončení, PS mám u sebe. PS str. 33  – celá strana. Za DÚ v PS na str. 31 cv. 2. 

PRV – PS str. 17 – dokončení. 


Čtvrtek 16. 11. 2023

ČJ – čtení slabik. ŽA str. 43, za DÚ na str. 43 cv. sova a červená pastelka. Za DÚ procvičovat čtení slabik. 

AJ – opakování Halloween. Školní potřeby (pracovní list nalepený v sešitu), další slovní zásoba: book, pencil case, ruler, pen, chair, pencil, notebook, bag, rubber. Sešity mám u sebe.

PRV – povídání si o rodině (svátky, narozeniny). PS str. 16 cv. 4 –  dokončení. PS str. 17 cv.1 (vybarvování kuchyňských potřeb), v příští hodině budeme dodělávat. PS mám u sebe.


Středa 15. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 41 – dokončení, str. 42. Za DÚ v ŽA na str. 42 – otazník, tužka. Pracovní list – celá strana, mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 27 – 4 řádky.

M – Psaní číslic – fialový PS str. 5 – 3 řádky. PS str. 32 cv. 1. Za DÚ PS str. 31 cv. 1, str. 32 cv. 2 (na pondělí 20.11. 2023).

Fialový PS mám u sebe.


Úterý 14. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 40 – dokončení, str. 41 cv. pusa, sova, srdíčko – zbytek budeme dodělávat. ŽA mám u sebe. Pracovní list – horní zátrhy, pracovní list mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 26 – celá strana.

Do desek připravit písmeno U,u a slabiky: Mu, mu, Mů, mů, Lu, lu, lů. Su, su, sů, Pu, pu, pů.

M – PS str. 32 cv. 1 (první řádek) – budeme dodělávat. Pracovní list (psaní číslic 5) – 3 řádky. Za DÚ pracovní list – 3 řádky. 


Pondělí 13. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 40 cv. budík, papoušek, červená pastelka (cv. pusa budeme dělat zítra). Za DÚ cv. tužka – spojování. 

M – PS str. 30 – celá strana. PS mám u sebe.

PRV – povídání si o rodině, PS str. 16 cv. 1, 2, 3.


Pátek 10. 11. 2023

ČJ – opakování všech probraných slabik. Pracovní list – dokončení (mám u sebe). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 25 – celá strana, PS mám u sebe. 

M – porovnávání (opakování). PS str. 29 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 29 cv. 6. 


Čtvrtek 9. 11. 2023

ČJ – opakování (čtení slabik), ŽA str. 39 – celá strana.

AJ – opakování – barvy, čísla, Halloween. 


Středa 8. 11. 2023

ČJ – čtení slabik (procvičování). ŽA str. 37 cv. tužka – dokončení. ŽA str. 38 – celá strana. uvolňovací cviky – fialový PS str. 24 – celá strana. Pracovní list (okopírované z fialového PS) str. 25 – 5 řádků. Pracovní list mám u sebe, budeme dodělávat.  Za DÚ ŽA str. 38 – kytka. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 4 – dokončení psaní číslic 4. PS str. 28 cv. 1 – dokončení. Za DÚ v PS na str. 28 cv. + prázdný rámeček (do prázdného okénka namalovat obrázek odpovídající probranému číslu). 

Fialový PS mám u sebe. 

Do desek s písmeny připravit slabiky Pa, pa, pá, Pe,pe, pé, po. 


Úterý 7.11.2023

ČJ – čtení slabik. ŽA str. 37 – pohádka O Popelce, červená a zelená pastelka. Pracovní list – dokončení (mám u sebe). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 23 – 4 řádky. Za DÚ v ŽA na str. 37 – čtení slabik. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 4 (3. a 4. řádek). PS str. 28 cv.1 – 2 řádky. 


Pondělí 6.11.2023

ČJ – ŽA str. 36 – celá strana. Za DÚ na str. 36 červená a zelená pastelka.

M – pracovní list (psaní čísla 3 – procvičování), pracovní list mám u sebe. PS str. 27 cv. 7. Psaní číslic – fialový PS str. 4 – 2 řádky.

PRV – pracovní list (opakování – Podzim). PS str. 15 cv. 1,2. Cvičení 3 za DÚ (na pondělí 13.11).


Pátek 3. 11. 2023

ČJ – Uvolňovací cviky – fialový PS str. 23 –  3 řádky. Skládání a čtení slabik. Za DÚ v ŽA str. 35 – hvězda (vyznačit obloučky a přečíst si věty). 

AJ – téma Halloween – povídání si, pracovní list (nalepený v sešitu). Další slovní zásoba: pumpkin, cat, candle, bat, witch, candy, hat, zombie, monster, ghost. Za DÚ vybarvit obrázek. 


Čtvrtek 2. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 35, čtení vět budeme dělat v další hodině. Za DÚ v ŽA str. 35 – bílý dům (hledat slova).  Za DÚ opakovat čtení slabik.

M – PS str. 27 cv. 4 (dokončení), 5, 6. Cvičení 7 budeme dělat v další hodině. Pracovní list – psaní číslic 3 (pořád procvičujeme).

PRV – opakování z minulé hodiny (zelenina v sadu, na zahradě). PS str. 14 – celá strana.


Středa 1. 11. 2023

ČJ – ŽA str. 34, za DÚ červená pastelka. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 21 – dokončení, str. 22 – celá strana, str. 23 – 2  řádky. Za DÚ fialový PS str. 23 – 3. a 4. řádek. 

M – pracovní list (psaní čísla 3), pracovní list mám u sebe. PS str. 27 cv. 1, 3, 4 (cvičení 4 budeme dokončovat zítra). PS mám u sebe.

Prosím o každodenní sledování nástěnky, ale i úkolníčku. 


Úterý 31. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 33 – celá strana (PS mám u sebe). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 21 – dva řádky, za DÚ str. 21 (pouze 3 řádky).

M – PS str. 26 cv. 1 – dokončení. Psaní číslic – fialový PS str. 3 (třetí řádek), zbytek za DÚ. 

Do desek s písmeny připravit písmeno O, o, Ó, ó. Připravit i slabiky Mo, mé, Lo, ló, So, só. 


Pondělí 30. 10. 2023

ČJ – písmeno O, o. Pohádka Jak se kolečka vytahovala. ŽA str. 32 – celá strana. Za DÚ v PS na str. 32 – červená pastelka. 

M – Psaní číslic – fialový PS str. 3 – 3 řádky. PS str. 26 cv. 1 – pouze obtahování (první řádek). Za DÚ PS str. 26. cv. 2 + prázdný rámeček (do prázdného okénka namalovat obrázek odpovídající probranému číslu). 

PRV – povídání si (opakování minulé hodiny). PS str. 13 – celá strana. PS mám u sebe.


Středa 25. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 30 –  dokončení žebříků. Uvolňovací cviky – okopírovaný PS – dokončení. Okopírovaný pracovní list mám u sebe. Za DÚ přes prázdniny číst slabiky, pracovní list – mají vložen v ŽA. 

M – procvičování psaní číslic 2. Pracovní list – porovnávání, mám u sebe. PS str. 21 cv. 5.

Za DÚ v sešitě do AJ je nalepený pracovní sešit. Zadání je v sešitu napsané. Děti, které jsou nemocné a mají sešity u sebe, pracovní listy nalepím po prázdninách. Proto prosím, aby si na pondělí sešit přinesli.

Vám i dětem přeji hezké prázdniny. 


Úterý 24. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 31 cv. sova – slova jsme zakroužkovali, cv. hvězda – vyznačování slabik obloučkem. Za DÚ cv. modrý otazník. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 20 – celá strana, str. 21 je okopírovaná, 2 řádky jsme udělali společně, 3. a 4. řádek za DÚ. 

M – PS str. 25 cv. 5, 6. Cvičení 7 a 8 jsme dělali společně u tabule.


Pondělí 23. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 29 cv. tužka, str. 30. Čtení žebříků – každý má vybarvený pouze jeden žebřík, v další hodině budeme dodělávat. Za DÚ na str. 30 – červená pastelka. 

M – porovnávání (práce s kartičkami). PS str. 24 cv. 4, 5. PS str. 25 cv. 1, 2, 3 (opakování rovinných útvarů). Za DÚ str. 25 cv. 4.

PRV – opakování minulé hodiny – jehličnaté a listnaté stromy, plody stromů. PS str. 12 – ovocné stromy, přiřadit ovoce ke stromu, ovoce jsme si vybarvili. cv. 2 celé hotové. Za DÚ cv. 3.

Prosím do desek z písmeny připravit S, s a slabiky Sa, sa, Sá, sá, Se, se, Sé, sé. 


Pátek 20. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 29 – nestihli jsme cv. tužka – budeme dodělávat. Pracovní list – okopírováno z fialového PS str. 19.

M – PS str. 24 cv. 1, 2, 3. Pracovní list – psaní číslic 2, pracovní list mám u sebe.

Pracovní listy  (psaní číslic 2 a okopírovaný fialový PS – str. 19) mají vložené ve fialovém PS, vyznačené řádky udělat za DÚ. 

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček.


Čtvrtek 19. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen a slabik. Pohádka – Jak sysel Sváťa cvičil hady. ŽA str. 28, za DÚ cv. kytka a červená pastelka. 

AJ – Barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange). Další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train…. Čísla 0-5. 

PRV – podzim – opakování z minulé hodiny. PS str. 11 – celá strana. Kdo nestihl cv. 2, dokončit za DÚ. 

Dnes jsem dětem předala fotografie – Můj první školní rok. 


Středa 18. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen a slabik. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 19 – dokončení. Opakování všech písmen, slabik a slov, které umíme.  Za DÚ procvičovat čtení písmen a slabik. 

M – porovnávání (práce s kartičkami). PS str. 23 – dokončení. Za DÚ pracovní list – psaní čísla 2. 

Fialový PS a PS do matematiky mám u sebe. 


Úterý 17. 10. 2023

ČJ – čtení slabik Ma, má, La, lá, Me, me, Mé, mé, Le, le, Lé, lé. ŽA str. 27 – celá strana, za DÚ na str. 27 cv. kytka – čtení slabik (zkoušet, aby četli celé slabiky, dnes jsme zkoušeli). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 18 – celá strana, str. 19 – dva řádky, za DÚ třetí a čtvrtý řádek. 

M – porovnávání (opakování) – pracovní list, mám u sebe. Psaní číslic – fialový PS str. 2 – psaní čísla 2 (třetí a čtvrtý řádek), za DÚ dokončit str. 2.  Aktivita na koberci – tvoření skupin o daném počtu. PS str. 23  cv. 1 – pouze jeden řádek, budeme dokončovat v další hodině. 

Stále někdo nemá v deskách s písmeny slabiky Me, me, Mé, mé, Le, le, Lé, lé. Kdo v deskách nemá písmeno E,e tak prosím dát do desek. 

Někdo z dětí nemá v deskách ani tyto slabiky La, la, Lá, lá, Ma, ma, Má. 

Prosím doplnit do desek.


Pondělí 16. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen a slabik. ŽA str. 26, za DÚ cv. zelená pastelka. Prosím do desek vložit podepsané písmeno E,e,É,é a slabiky Me, mé, Le, lé. 

M – Psaní číslic – fialový PS str.2 – dva řádky, PS mám u sebe. PS str. 23. cv. 1 – psaní čísla 2 (pouze dva řádky). Za DÚ v PS na str. 23 cv. 2. 

PRV – opakování z minulé hodiny – Podzim. PS str. 10 – celá strana. Kdo nestihl cvičení 2, dodělat za DÚ. 


Pátek 13. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen L, á, M, A, l, a, m, Á, diktát ze slabik má, ma, lá,la, slovo – máma. ŽA str. 25 – dokončení. Za DÚ cv. kytka. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 17, dokončit za DÚ. Pracovní list – psaní čísla 1 – dokončení. 

M – geometrické útvary – opakování. PS str. 22 cv. 4 – kartičky geometrických tvarů mám u sebe. 

Doma můžete vyzkoušet diktát z písmen, ale i slabik + pravidelně číst (můžete opakovat i to, co umí).

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček.


Čtvrtek 12. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen L, á, M, A, l, a, m, Á, diktát ze slabik má, ma, lá,la. ŽA str. 24 – dokončení, za DÚ cv. zelená pastelka. ŽA str. 25  cv. srdce, pusa. Za DÚ cv. pusa – čtení slabik. 

AJ – Barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange). Další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train…. Čísla 0-5. 

PRV  – povídaní o podzimu, opakování z minulé hodiny, dokončení PS na str. 9. PS mám u sebe.

Doma můžete vyzkoušet diktát z písmen, ale i slabik + pravidelně číst (můžete opakovat i to, co umí).


Středa 11. 10. 2023

ČJ – diktát z písmen L, á, M, A, l, a, m, Á. Pohádka Jak se lev česal – čtení, převyprávění pohádky. ŽA str. 24 cv. budík, papoušek, oranžová pastelka. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 16 – celá strana, str. 17 – první řádek, za DÚ 2. a 3. řádek

M – porovnávání (opakování). Geometrické útvary – hledání tvarů ve třídě. PS str. 22 cv. 1, 3 (v příští hodině budeme pokračovat). Za DÚ v PS na str. 21 cv. 1, 2. 

Průběžně doma dávat diktát z písmen – velké M, malé m atd… Zkusit si říkat, co začíná na písmeno m… – je potřeba doma procvičovat.

Do desek s písmeny připravit E, e, É, é – podepsané. 

Prosím o každodenní sledování nástěnky, ale i úkolníčku. k. 

Dbát na správné sezení a držení tužky.


Úterý 10. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 23 – celá strana. Za DÚ na cv. hvězda – čtení vět. Psaní číslic – fialový PS str. 1 – dokončení (PS mám u sebe).

M – porovnávání. PS str. 20 cv. 3, 4, 5 . V PS je vložený pracovní list, psaní číslic 1, udělat za DÚ.

Dnes někteří neměli připravená písmena M, A, L. Někteří měli pouze velká tiskací písmena. Všechna písmena mít v deskách M, m, A, a, Á, á, L, l + dát do složky La, la, Lá, lá, Ma, ma, Má. Prosím, aby v deskách byly pouze ta písmenka, která probíráme. Ti kteří ještě neučinili, tak podepsat. 

Prosím o každodenní sledování nástěnky, ale i úkolníčku. 


Pondělí 9. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 21 – čtení slabik (opakování), str. 22 – celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 15 dokončení. Prosím do desek nachystat písmena M, m, A, a, L, l – podepsat.

M – porovnávání (opakování). Psaní číslic – fialový PS str. 1 , třetí a čtvrtý řádek za DÚ. PS str. 20 cv. 1, 2 (PS mám u sebe).

PRV – povídání si o podzimu. PS str. 9 cv. 1 – v příští hodině budeme pokračovat.


Pátek 6. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 21 – celá strana, poslední cvičení budeme dokončovat příští týden. Za DÚ cv. kytka – čtení slabik. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 15 – příští hodinu budeme pokračovat, za DÚ udělat dva řádky (mají nakreslené červené puntíky). Pro chybějící žáky: Udělat 4 řádky. 

M – práce s kartičkami, porovnávání <, >, =. PS str. 19 – číslo 1. Za DÚ udělat cv. 2, 3. 

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček.


Čtvrtek 5. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 20 – celá strana (písmeno L, l). ŽA mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS – vložený okopírovaný pracovní list, udělat za DÚ. Zkusit si nejdříve ve vzduchu, pak mohou na papír. Dbát na správné sezení a držení tužky. Zkoušet si, aby na tužku příliš netlačili – řešíme každý den.

AJ – Barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange). Další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, má říkanka My blue train…

Sešit – nalepený pracovní list – opakování barev. Sešity mám u sebe. Na příští hodinu přinesu.

PRV – PS str. 8 cv. 2 – dokončení. Povídání si o vhodném a nevhodném chování ve škole, v blízkém okolí školy. Povídání si o tom, jak se chovat, když mě osloví cizí osoba. 


Středa 4. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 19 – celá strana. Str.18 – čtení slabik, opakování čtení, které bylo za DÚ. Uvolňovací cviky – fialový PS str.14.

M- kartičky s čísly. PS str. 18 cv. 1, 2, 3.  Za DÚ cv. 4, 5.

Připomínám, že zítra je AJ – byl zadaný domácí úkol. Některé sešity už mám u sebe. 


Úterý 3. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 18. Za DÚ cvičení – kytka, hvězda (dnes jsme trénovali). Uvolňovací cviky – fialový PS str. 13, dokončit za DÚ – dbát na správné sezení, držení tužky. 

M – práce s kartičkami. Znaménka <, >, =. PS str. 17 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, za DÚ cv. 7. 


Pondělí 2. 10. 2023

ČJ – ŽA str. 17, za DÚ dokončit cvičení (žlutá a červená pastelka). Uvolňovací  c viky – fialový PS str. 12 – PS mám u sebe.

M – PS str. 16 cv. 1, 2, 3. Seznámení se znaménky < , > , = . Za DÚ PS str. 16 cv. 4.

PRV – povídání si o vhodném a nevhodném chování. PS str. 8 – celá strana. Kdo nestihl vybarvit oblečení v cv. 2, dodělá příští hodinu. 


Pátek 29. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 16 – celá strana. Cvičení papoušek – Á, á podtrhnout červenou pastelkou, A, a – podtrhnout zelenou pastelkou. Cvičení červená pastelka – obrázky: ananas, auto. Str. 17 – zelená pastelka, za DÚ. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 11, dokončit za DÚ.

M – Opakování pojmů – vlevo, vpravo, uprostřed, první, poslední, před, za, hned před, hned za, nahoře, dole, nad, pod. Dokončení v PS na str. 15 cv. 7, 8. U cvičení jsme vybarvili i další čísla – horní řádek: 0 – zelená, 1 – červená, 2 – bílá, 4 – černá, 5 – růžová, dolní řádek: 5 – modrá, 4 – tělová, 3 – fialová, 2 – hnědá, 1 – oranžová, 0 – šedá. Zadání bylo např. horní řádek číslo 4, dolní řádek číslo 1…

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček.


Středa 27. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 15 – celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 10.

M – práce s kartičkami. PS str. 15 cv. 1, 2, 3, 4. Cvičení 5, 6 udělat za DÚ. Prosím nachystat kartičky <, >, =. 


Úterý 26. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 12 – červená pastelka (dokončení), str. 13 – pusa (procvičování), str. 14 – celá strana. PS mám u sebe. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 9, dokončit za DÚ. 

M – práce s kartičkami. PS str. 14, cvičení 3, 4 dokončit za DÚ. 


Pondělí 25. 9. 202

ČJ – ŽA str. 13 – celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 8, dokončit za DÚ. Připravit do složky písmena m, a – prosím, aby písmena byla podepsaná.  

M – PS str. 13 – celá strana. Aktivita – tvoření skupin o daném počtu.

PRV – PS str. 7 – pouze jsme opakovali. Vycházka v okolí školy – poznávání dopravních značek. 


Pátek 22. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 12. Nestihli jsme cvičení – červená pastelka a zelená pastelka. Zelená pastelka je za DÚ. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 7 – dokončení.

M – Kartičky s puntíky (řeklo se číslo, žáci zvedali kartičku). PS str. 12 cv. 1, 2, 3, 4. Za DÚ na str. 12 cv. 5, 6. 

Dnes jsem rozdala sešity do AJ – sešit obalit.

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček. Prosím i o každodenní kontrolu pouzdra, ve vyučovací se nám stává, že nemají ostrouhané pastelky. 


Čtvrtek 21. 9. 2023

ČJ- ŽA str. 11 – celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 7 – pouze dva stromy, v příští hodině budeme dokončovat (fialový PS mám u sebe). 

AJ- Pozdravy, základní pokyny (opakovali jsme). Barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange). Další slovní zásoba: train, plane, ball, car, star, říkanka My blue train…(pracovní list v sešitě). Na příští hodinu (5. 10. 2023) za DÚ nakreslit postavu (chlapec nebo dívka). Každý si na úvodní stranu napíše své jméno.  Sešity mám u sebe, zítra rozdám. 

PRV- PS str. 7 – celá strana. Video na dopravní značky – povídání si o tom, které může vidět v okolí školy nebo svého bydliště. 


Středa 20. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 10 celá strana. Uvolňovací cviky – fialový PS str. 6 – cvičili jsme ve vzduchu, za DÚ udělat str. 6. 

M – PS str. 11 – celá strana (PS mám u sebe). Kartičky s čísly (řeklo se číslo, žáci zvedali kartičku). Aktivita na koberci – tvoření skupin o daném počtu žáků. 


Úterý 19. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 9 – celá strana (mám u sebe). Uvolňovací cviky – Fialový PS str. 5 – udělali jsme část, zbytek dokončit za DÚ (dbát na správné sezení a držení tužky). 

M – PS str. 10 – celá strana. Prosím připravit do složky čísla 0-5, puntíky 1-5. Kartičky prosím podepsat. 


Pondělí 18. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 8 celá strana.

M – PS str. 8 celá strana. Za DÚ str. 9 cv. 2, 3, 4 (pouze vybarvování). Pohádky budeme dělat následující den. 

PRV – str. 6 celá strana. Povídání si o tom, co do aktovky patří / nepatří. PS mám u sebe.


Pátek 15. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 7 – celá strana. Mají vložený i malý pracovní list – za DÚ mají povídat podle obrázků pohádku O řepě. 

M –  PS str. 7 cv. 1. Za DÚ na str. 7 cv. 2, 3. 

Prosím, aby na pondělí byl nalinkovaný úkolníček. 


Čtvrtek 14. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 6 celá strana (mám u sebe). Uvolňovací cviky – str. 4 – vdolky. 

AJ – pozdravy (Hello, Good morning), představení se (I´m …), barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange), čísla do 10. Základní pokyny (stand up, sit down). 

PRV – str. 5 – třídě o přestávce. Za DÚ dokončit cvičení 2.


Středa 13. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 5 – celá strana. Uvolňovací cviky (fialový PS) str. 4 – hrnce dokončit za DÚ. 

Fotografování Můj první školní rok.

PS do M a PRV mám u sebe.


Úterý 12. 9. 2023

ČJ – ŽA str. str. 4 – celá strana. Uvolňovací cviky – str. 4 (dva hrnce).

M – PS str. 6 – celá strana.

Připomínám focení (13. 9.2023) – prosím, kdo neodevzdal nabídku na fotografie, vložte do úkolníčku.


Pondělí 11. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 3 – celá. 

M – PS str. 5 (za DÚ cv. 4)

PRV – PS str. 3 – bludistě. PS str. 4 – celá strana 


Pátek 8. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 2 – celá. Uvolňovací cviky (fialový PS)- str. 3 (dokončit za DÚ). 

M – PS str. 4 – celá strana. 


Čtvrtek 7. 9. 2023

ČJ – Uvolňovací cviky (PS mám u sebe)

AJ – pozdravy (Hello, Good morning), představení se (I´m …), barvy (blue, red, pink, green, yellow, black, brown, orange), čísla do 10. Základní pokyny (stand up, sit down).

PRV – PS str. 3 – Škola – povídání si o škole, obrázek školy a okolí. 


Středa 6. 9. 2023

ČJ – ŽA str. 1, pohádka „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“, UVOLŇOVACÍ CVIKY

M pohádka „O TŘECH MEDVĚDECH“  PS str. 4 (první obrázek – každému medvědovi nakreslit na stůl).  Orientace v ploše (vpravo, vlevo, před, za,…)