Termínová listina individuálních konzultací  

Možnost opakování učiva ČJ a M: 

https://www.gramar.in/cs/

https://www.matika.in/cs/

Pro chybějící žáky:

19. 1.

Čj – uč str. 45, PS str. 17

M – uč str. 43, PS str. 3

PRV – uč str. 34

22.1.

M – uč str. 44/5,6,7 PS str. 4/1,2,3

PRV – uč str. 35

24.1.

Čj – uč str. 46 – učit se řadu vyjmenovaných slov, PS str. 19, 20/1

M – uč str. 44/8, PS str. 4/postupně dodělat

26.1.

Čj – učit se řadu vyj. slov po M, učit se vyjmenovat slovní druhy, poznat podstatná jména + slovesa

uč str. 47, uč str. 55/1, PS str.  20/2

M – PS (1.díl) str. 43 (bude se teď dodělávat hlavně geo v 1. díle prac. sešitu)

PRV – str. 36, str.37 – malvice, peckovice, bobule

29.1.

Čj – uč str. 48/4, uč str. 55/2, uč str. 61/1

M – PS (1. díl) str. 44,45 + uč

30.1.

Čj – uč str. 56/3,4, 5

M – PS str. 46/1,2,3  uč str. 119/1,2