Dopravní školička a návštěva budoucích prvňáčků ve škole

Ve středu 25. května si naše děti užily hned dvě školní akce.  Budoucí školáci si museli brzy ráno pospíšit do školky, protože nás čekala návštěva v první třídě v základní škole, kde nás přivítali kamarádi z první třídy. Děti si tak vyzkoušely, jak se sedí ve školní lavici, společnou hrou  se zapojily při počítání, psaní,

Besídka ke Dni matek

Ve čtvrtek 19. května jsme pro maminky uspořádali besídku, která se konala v sále hasičské zbrojnice. Po dlouhé covidové přestávce tak mohli rodiče konečně spatřit své ratolesti v přímém přenosu na podiu. Děti se svými paními učitelkami nacvičily program zaměřený na rok, roční období a kalendářní měsíce.  Třída menších Zajíčků se předvedla s...

Projektový den-environmentální výuka

Ve čtvrtek 28. dubna jsme s dětmi opět zavítali v rámci projektového dne do Kurovického lomu – čekal nás celodenní pobyt s odborným lektorem.  Děti se nejdříve seznámily s prostředím  lomu, který je unikátní přírodní památkou (dříve se zde těžil vápenec). Proběhla skupinová ukázka života včel ve včelíně a pobyt v bio poli včelstva. Během