Čarodějnické dopoledne

Ve čtvrtek 27. dubna se sešli na naší školní zahradě malí čarodějové a čarodějky. Čarodějnické dopoledne jsme zahájili tancem jak jinak, než s koštětem. Poté se děti rozdělily do skupinek a na jednotlivých stanovištích v areálu zahrady, hřiště i výletiště plnily pohádkové pohybové i vědomostní úkoly tak, aby získaly čarodějnický výuční list. Na...

Čteme a vyprávíme dětem – 8. část

V rámci naší celoroční aktivity „Čteme a vyprávíme dětem“ jsme se v úterý 18. dubna vydali na návštěvu knihovny na Hostišové. V budově hasičské zbrojnice, kde se knihovna nachází, nás přivítaly paní starostka Michaela Nováková a knihovnice paní Alena Pakostová. Po krátkém úvodu a seznámení s prostředím knihovny se děti usadily a...

Přišlo jaro do vsi

Poslední březnové týdny jsme se zaměřili na jarní tradice. Pro naši oblast je typická tradiční obchůzka s májkem na Smrtnou neděli, v některých vzdálenějších částech se loučili se zimou vynášením Moreny – Smrtky. My jsme si připomněli obě tradice. U májíčku jsme zazpívali jarní písničky a netradiční Smrtku jsme vyrobili z pečiva, vynesli...

Komunitní setkání rodičů a dětí s odborným lektorem (workshop) – tvořivé odpoledne

V pondělí 27. března jsme pro rodiče a jejich děti uspořádali odpolední komunitní setkání, které bylo zaměřeno na výtvarné tvoření. Kulturní sál hasičské zbrojnice se tak na několik hodin proměnil ve výtvarný ateliér. Pod vedením odborné lektorky paní Jany Juráškové vznikaly pod rukama dětí, maminek i tatínků velikonoční slepičky s kuřátky a...

Čteme a vyprávíme dětem – 6. a 7. část

V úterý 7. března nás navštívila v mateřské škole paní Veronika Strnadelová. Poutavým vyprávěním děti seznámila se svým řemeslem – švadlena. Předvedla všem, jak se správně měří míry před šitím, stříhá látka podle střihu a co všechno lze ušít. Děti si mohly vystřihnout srdíčko pomocí pravých krejčovských nůžek nebo zkusit přišít knoflík...

Zápis nových dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Zápis nových dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024 se uskuteční 10.-11. 5. 2023 od 13 do 16.30 hodin v budově naší mateřské školy. Na časový termín je třeba se telefonicky dohodnout. Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách v sekci Mateřská škola – Dokumenty.

Masopustní karneval – 22. 2. 2023

Ve středu 22. února se v naší školce sešla spousta pohádkových postaviček, řemeslníků i zvířátek – slavili jsme konec masopustu. Ve spolupráci s Agenturou Jana jsme pro děti připravili zábavné dopoledne v sále hasičské zbrojnice, kde na ně čekaly soutěže, štafetové hry, zpěv, tanec a nechyběla ani pohádka. Nejvíce legrace si všichni užili...

Dopravní hrátky – 25. 1. a 8. 2. 2023

Již druhým rokem probíhá v naší mateřské škole dílčí aktivita ve spolupráci s lektorkami DDM Sluníčko –  paní Dolinovou a paní Pavelkovou, v níž se děti hravou formou učí základy dopravní výchovy. První lekce byla zaměřena na určování dopravních prostředků, řešení situace při přecházení vozovky, barvy na semaforu, základní dopravní...