Byli jsme v divadle

Ve středu 23. listopadu jsme se vypravili do zlínského divadla Malá scéna na pohádku „O princezně, která ráčkovala“. Dětem se představení velmi líbilo, mohly si zazpívat známé písničky. Pro některé byla cesta autobusem i divadelní představení premiérou, ale všechny děti to zvládly na jedničku a společný výlet do města se vydařil.

Projekt „Se Sokolem do života“

V letošním roce jsme se znovu zapojili s dětmi do celoročního projektu „Se Sokolem do života“.  Tento projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí ČR. Zaměřuje se na celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti a sportovní všestrannosti předškolních dětí. Ke cvičení i dalším aktivitám je motivují...

Čteme a vyprávíme dětem – 3. čtení

V pátek 11. listopadu jsme ve školce oslavili svátek svatého Martina. Celý týden jsme vyráběli koníčky, vitráže a seznamovali se se zvyklostmi a pranostikami, jež se pojí k tomuto svátku. Děti jezdily na koni, dělily se o plášť, počítaly podkovy. Legendu o svatém Martinu přišla do tříd Zajíčků i Veverek přečíst jedna z maminek paní

Beseda rodičů s odborným lektorem

V úterý 8. listopadu jsme pro rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, uspořádali besedu s odborným lektorem na téma „Školní zralost“.  Přednášku vedla paní Mgr. Věra Velísková. Předala rodičům informace o průběhu zápisu do I. třídy, dále je  seznámila pomocí prezentace s tématem školní zralosti podle jednotlivých...

Čteme a vyprávíme dětem – 1. a 2. čtení+dramatizace pohádky

S novým školním rokem jsme opět zahájili  dílčí celoroční aktivitu s názvem „Čteme a vyprávíme dětem“, která je zaměřena na rozvoj a posílení verbální komunikace dětí. Během září a října nás navštívili tři externí čtenáři: praktikantka slečna Adéla Patáková a dědeček s babičkou Dvořákovi. Děti si poslechly podzimní pohádkové...

Podzimní tvořivé odpoledne rodičů s dětmi

Ve středu 5. října jsme uspořádali tvořivé odpoledne pro děti a jejich rodiče. Využili jsme ještě příjemného podzimního sluníčka, a tak všichni společně mohli vyrábět barevné lucerny na školním dvorku. Nechybělo ani pohoštění pro děti, o které se postaraly šikovné maminky. Jeden z tatínků se dokonce pochlubil svým kuchařským uměním v podobě...

Projektový den

Ve čtvrtek 22. září proběhl v naší mateřské škole projektový den. Ve spolupráci s odborným lektorem jsme se s dětmi v obou třídách zaměřili pomocí pohybových her na upevňování přátelských vztahů, rozvoj komunikace, řešení krizových situací a skupinové práce spojené s adaptací nových dětí. Počasí se vydařilo, proto jsme část aktivit mohli...