Tříkrálové zpívání

Ve čtvrtek 6. ledna do naší mateřské školy opět zavítali operní pěvec tenorista pan Břetislav Vojkůvka s klavíristkou paní Giovannou Spáčilovou.  Jejich písničky i skladby byly teď zaměřené na vánoční dobu a zimní tématiku. Děti si zatančily, procvičily hravou formou sluchovou pozornost, vytleskávání rytmu,  rozeznávání hudebních nástrojů...

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, oznamujeme, že se souhlasem zřizovatele a ředitelství ZŠ a MŠ Mysločovice bude přerušen provoz naší mateřské školy v pátek 4. 2. 2022 z důvodu účasti pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání mimo pracoviště mateřské školy. Z téhož důvodu bude také zkrácen provoz mateřské školy ve čtvrtek 3. 2. 2022 jen na dopoledne, tj. do...

Advent v mateřské škole

Dobu adventní jsme se snažili v naší školce prožít co nejpříjemněji, aby si děti z tohoto období plného očekávání odnesly co nejkrásnější zážitky. Začali jsme všichni mikulášskou a vánoční výzdobou všech prostor školky – děti vyráběly adventní věnce, Mikuláše a pochopitelně i anděly, čerty a vánoční kapry. Přijel nás navštívit kouzelník „Veselý...

Dopravní školička

V rámci dalších dílčích celoročních aktivit se v naší mateřské školce uskutečnily ve středu 10. listopadu „Dopravní hrátky“. Tato aktivita probíhá ve spolupráci s pracovníky DDM Sluníčko – Dopravního hřiště v Otrokovicích a navazuje na vzdělávání dětí v dopravních znalostech. Paní lektorky Dolinová a Pavelková si pro děti připravily...

Podzimní tvořivé dopoledne

Ve středu 20. října jsme pro děti uspořádali „Podzimní tvořivé dopoledne“. Třídy Zajíčků a Veverek se rozdělily do skupinek a postupně procházely jednotlivými stanovišti v areálu celé školky, aby si vyzkoušely práci s nasbíraným přírodním materiálem s pomocí různých výtvarných technik. Výsledkem tak byly krásné lišky a sovičky z listů, ptáčci...