Informace k třídní schůzce

Vážení rodiče, reagujeme na doporučení KHS Zlín – nevytvářet rizikové situace, které představují nařízení karantény pro mnoho dětí, žáků či zaměstnanců školy. Není proto doporučeno v tomto období konat třídní schůzky, velké porady, nadbytečné slučování lidí apod. Z tohoto důvodu jsme nuceni odvolat třídní schůzku a také „Podzimní tvořivé...

Třídní schůzka

Zveme všechny rodiče na třídní schůzku, která se koná ve středu 16. 9. 2020 v 15.30 hodin na školním dvoře MŠ, v případě nepříznivého počasí ve třídě (s rouškami). Na webových stránkách je aktualizovaný Školní řád včetně přílohy, která se týká hygienických opatření. Všichni rodiče si, prosím, prostudujte (najdete v sekci dokumenty MŠ) – na