Prosba a poděkování

VÁŽENÍ RODIČE, KAŽDÝ ROK OD VÁS DOSTÁVÁME SPOUSTU KRÁSNÝCH KVĚTIN ČI DÁREČKŮ A VELMI SI TOHO VÁŽÍME. MINULÝ TÝDEN JIŽNÍ MORAVU POSTIHLA ŽIVELNÁ KATASTROFA A BĚHEM CHVÍLE ZMĚNILA ŽIVOTY MNOHA LIDÍ. BUDEME RÁDY, KDYŽ MÍSTO POZORNOSTÍ PRO NÁS POŠLETE PENÍZE POTŘEBNÝM. Děkujeme  Vám za spolupráci a přejeme všem krásné prázdniny.

Ukončení projektu „Se Sokolem do života“

I přestože byl tento rok velmi náročný z důvodu pandemie, naše děti se celoročně účastnily projektu „Se Sokolem do života“ aneb „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Cílem projektu bylo zdokonalit u dětí hrubou motoriku formou pohybových her  a cvičení v interiéru i exteriéru. Děti cvičily a plnily jednotlivé...

Dětským srdíčkům

V úterý 15. 6. jsme v naší školce zhlédli muzikálové představení. Pan Břetislav Vojkůvka (tenorista a operní pěvec) děti zaujal nejen zpěvem, ale také svým uměleckým projevem a poutavým vyprávěním o zvířátkách doplněným krásnými obrázky. Všechny děti se zapojily do pohybových aktivit a mohly si vyzkoušet účinkování při vystoupení. Pěkný...

Projektový den

V průběhu celého měsíce se děti z naší MŠ v rámci řízených i námětových činnosti seznamovaly s živou přírodou prostřednictvím projektu „Zvířátka – přátelé a pomocníci člověka“ – environmentální vzdělávání. Získávaly vědomosti o sounáležitosti člověka a zvířátek. Přímým pozorováním i kontaktem získávaly znalosti o...

Pohádkový les

Děkujeme žákům devátého ročníku a jejich třídnímu učiteli panu Fryštackému za pěkně připravený Pohádkový les. V úterý 8. června se tak v Háji mohly naše děti potkat s vílami, čarodějnicemi, loupežníky, piráty a dalšími pohádkovými nebo filmovými postavami. Plnily různé úkoly a na konci pohádkové cesty je čekala sladká odměna. Tento den si...

Exkurze do muzea

V úterý 1. června jsme se všichni vypravili pěšky do Sazovic do místního muzea, kde nás již čekala kronikářka Sazovic paní Nejezová. Babička Věruška měla pro nás připraveno povídání o tom, jak se bydlelo před sto lety a jaké věci dřív lidé používali v domácnosti. Děti tak mohly nahlédnout do dávných dob, dověděly se, co

Oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Oznamujeme, že mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele a ředitelstvím ZŠ a MŠ Mysločovice uzavřena v době letních prázdnin od 12. 7. 2021 do 20. 8. 2021. V této souvislosti prosíme rodiče, aby do 15. 6. 2021 závazně nahlásili docházku děti v prázdninovém provozu včetně data ukončení docházky dětí, které odchází do základní školy.