Advent v mateřské škole

Dobu adventní jsme se snažili v naší školce prožít co nejpříjemněji, aby si děti z tohoto období plného očekávání odnesly co nejkrásnější zážitky. Začali jsme všichni mikulášskou a vánoční výzdobou všech prostor školky – děti vyráběly adventní věnce, Mikuláše a pochopitelně i anděly, čerty a vánoční kapry. Přijel nás navštívit kouzelník „Veselý...

Dopravní školička

V rámci dalších dílčích celoročních aktivit se v naší mateřské školce uskutečnily ve středu 10. listopadu „Dopravní hrátky“. Tato aktivita probíhá ve spolupráci s pracovníky DDM Sluníčko – Dopravního hřiště v Otrokovicích a navazuje na vzdělávání dětí v dopravních znalostech. Paní lektorky Dolinová a Pavelková si pro děti připravily...

Podzimní tvořivé dopoledne

Ve středu 20. října jsme pro děti uspořádali „Podzimní tvořivé dopoledne“. Třídy Zajíčků a Veverek se rozdělily do skupinek a postupně procházely jednotlivými stanovišti v areálu celé školky, aby si vyzkoušely práci s nasbíraným přírodním materiálem s pomocí různých výtvarných technik. Výsledkem tak byly krásné lišky a sovičky z listů, ptáčci...

Podzimní tvořivé odpoledne

Ve čtvrtek 30. září se uskutečnilo po roční covidové pomlce naše tradiční „Podzimní tvořivé odpoledne rodičů s dětmi“. Rodiče si s dětmi mohli vytvořit přírodní závěsy na dveře s využitím větviček, listů, šípků a jiných přírodnin. Akce se uskutečnila v naší školní zahradě, počasí nám velmi přálo, a tak si všichni toto slunné...

Čteme dětem – 1. čtení

Ve čtvrtek 30. září dopoledne jsme zahájili v rámci rozvoje komunikačních dovedností dětí jednu z dílčích celoročních aktivit s názvem „Čteme dětem“. S využitím externích čtenářů při předčítání dětem tak chceme prohlubovat u dětí předčtenářskou gramotnost. K prvnímu předčítání byla pozvána Mgr. Michaela Doleželová, která našim...

Projektový den v Kurovickém lomu

Ve čtvrtek 16. září proběhl v naší školce Projektový den – environmentální výuka s využitím regionálních zdrojů. Děti se nejdříve seznámily s blízkým prostředím Kurovického lomu, který je také přírodní památkou v unikátní ekologické lokalitě. Pomocí prožitkového učení smyslovým vnímáním pak proběhla apiterapie ve včelíně s ukázkou života...