Masopustní karneval

V úterý 1. března jsme pro naše děti uspořádali v kulturním sále hasičské zbrojnice „Masopustní karneval“. Letos se nám po dlouhé době podařilo znovu navázat spolupráci s Agenturou Jana, která pro děti připravila dopoledne plné her, tanců, sportovních i vědomostních soutěží a nechyběla ani pohádka, kde vystupovali naši malí herci...

Dopravní školička – 2. část

V rámci dílčích činností celoročních aktivit proběhla v naší mateřské škole  23. 2. 2022 druhá část „Dopravní školičky“ ve spolupráci s pracovníky DDM Sluníčko – Dopravní hřiště v Otrokovicích. Pod vedením paní lektorky Dolinové a Pavelkové si děti pomocí her a soutěží nejdříve zopakovaly znalosti z první části – barvy...

Zimní štafeta

V pátek 28. ledna proběhla v naší mateřské škole „Zimní štafeta“. Této akci předcházel celý měsíc sportovních her zaměřených na zdokonalení hrubé motoriky dětí. Ve třídách jsme procvičovali práci s hokejkou a pukem, běhání, přeskakování, podlézání, „bruslení“ a „lyžování“ na koberci. V den konání „Zimní štafety“ si tak děti mohly zahrát na malé...

Čteme dětem – 2. čtení

V úterý 18. ledna dopoledne se uskutečnilo pokračování naší celoroční dílčí aktivity s názvem „Čteme dětem“ (rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí s využitím externích čtenářů). K druhému předčítání byla pozvána bývalá vedoucí paní učitelka Zdenička Kutrová, která Veverkám i Zajíčkům přečetla dvě zimní pohádky o sněhulácích z dětského časopisu...

Změna termínu přerušení provozu MŠ

Pozor, změna termínu!!!  Vážení rodiče, oznamujeme, že se souhlasem zřizovatele a ředitelství ZŠ a MŠ Mysločovice bude přerušen provoz naší mateřské školy v pátek 4. 2. 2022 z důvodu účasti pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání mimo pracoviště mateřské školy. Z téhož důvodu bude také zkrácen provoz mateřské školy ve čtvrtek 3. 2. 2022...