Informace k třídní schůzce

Vážení rodiče, reagujeme na doporučení KHS Zlín – nevytvářet rizikové situace, které představují nařízení karantény pro mnoho dětí, žáků či zaměstnanců školy. Není proto doporučeno v tomto období konat třídní schůzky, velké porady, nadbytečné slučování lidí apod. Z tohoto důvodu jsme nuceni odvolat třídní schůzku a také „Podzimní tvořivé...

Třídní schůzka

Zveme všechny rodiče na třídní schůzku, která se koná ve středu 16. 9. 2020 v 15.30 hodin na školním dvoře MŠ, v případě nepříznivého počasí ve třídě (s rouškami). Na webových stránkách je aktualizovaný Školní řád včetně přílohy, která se týká hygienických opatření. Všichni rodiče si, prosím, prostudujte (najdete v sekci dokumenty MŠ) – na

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče, zde jsou informace k novému školnímu roku 2020/2021 Příchod dětí do MŠ od 6.15 hodin do 7.55 hodin (v 8.00 se uzavírá docházka a děti už by měly být ve svých třídách). Připomínáme způsob odhlašování dětí z docházky – den předem nebo do 6.30 hodin ráno. Nahlašování dětí nejlépe den předem. Rodičům bude zatím