Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1312
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 7/2015 – 12/2015
 

Cíle projektu:

  1. Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů absolvováním zahraničního jazykového kurzu (3 pedagogové)
  2. Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí (6 pedagogů)
    Fotogalerie
  3. Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU absolvováním krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí (30 žáků)
    Fotogalerie