Název projektu: Naše třída – moje parta II
Identifikační číslo: RP19-19
Poskytovatel: Zlínský kraj
Období realizace: 1/2019 – 12/2019
Výše dotace:  44 000,- Kč
 

Projekt plynule navazuje na projekt „Naše třída – moje parta“, který byl realizován v roce 2018. Dotace je opět využita při realizaci preventivních programů zaměřených na specifickou primární prevenci, přičemž klademe důraz na zdravé klima třídy. Ve spolupráci s certifikovanými organizacemi, nízkoprahovými zařízeními a středisky volného času znovu realizujeme:

  • v pátém ročníku třídenní adaptační pobyt (příchod nových žáků)
  • v 1. – 4., 6. ročníku programy na rozvoj kolektivů.

Náplň programů a časová dotace v jednotlivých třídách je v souladu s aktuálními potřebami tříd. Pedagogům a zejména třídním učitelům, dále pracovníkům ŠPP a vedení školy, dle potřeby i zákonným zástupcům je opět dána možnost konzultace s odborníky v otázkách rozvoje kolektivu tříd, jež jsou zahrnuty v projektu.