Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0055
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 10/2015 – 12/2015
 

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu zadaného Ministerstvem školství na podporu a rozvoj technických dovedností žáků 2. stupně ZŠ. Jsme moc rádi, že jsme byli do tohoto projektu zařazeni, protože součástí projektu je vybavení školní dílny. Žáci 7. A třídy si tudíž mohli (za pomoci pana školníka) pod vedením paní učitelky Mrázkové vyrobit vlastní výrobek – věšák. Na práci v nově vybavené školní dílně se již těší i ostatní žáci naši školy. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie

Tvůrčí-práce-ve-školní-dílně-publicita