Název projektu: Naše třída – moje parta III
Identifikační číslo: RP19-20
Poskytovatel: Zlínský kraj
Období realizace: 1/2020 – 12/2020
Výše dotace:  42 000,- Kč
 

Projekt plynule navazuje na předchozí projekty „Naše třída – moje parta“ a „Naše třída – moje parta II“, které byly realizovány v roce 2018 a 2019. Dotace je opět využita při realizaci preventivních programů všeobecné specifické primární prevence, přičemž klademe důraz na zdravé klima třídy, jeho stabilizaci. Ve spolupráci s certifikovanými organizacemi, nízkoprahovými zařízeními a středisky volného času realizujeme:

  • v pátém ročníku třídenní adaptační pobyt (příchod nových žáků)
  • v 6. až 9. ročníku programy na rozvoj kolektivů.

Náplň programů a časová dotace v jednotlivých třídách je v souladu s aktuálními potřebami tříd, proto se délka a intenzita programů v jednotlivých třídách liší.

Výhodou navazujícího projektu je vytvoření dlouhodobé, ucelené spolupráce s konkrétními odborníky a organizacemi.

Pedagogům a zejména třídním učitelům, dále pracovníkům ŠPP a vedení školy, dle potřeby i zákonným zástupcům je dána možnost konzultace s odborníky v otázkách rozvoje kolektivu tříd, jež jsou zahrnuty v projektu.