Prostřednictví KÚ Zlínského kraje byla podána žádost o poskytnutí dotace 40 000,- Kč v rozvojovém programu ve vzdělávání „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015“.

Dotace nebyla poskytnuta.