Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.