Název projektu: Naše třída – moje parta IV
Identifikační číslo: RP19-21/003
Poskytovatel: Zlínský kraj
Období realizace: 1/2021 – 1/2022
Výše dotace:  42 000,- Kč
 

Projekt plynule navazuje na předchozí projekty „Naše třída – moje parta I-III.“, které realizujeme od roku 2018. Dotace se zaměřuje na všeobecnou specifickou primární prevenci. Jejím účelem je pomocí kvalitních (certifikovaných) programů podpořit práci třídního učitele a s tím související stabilizaci (rozvoj) zdravého sociálního klimatu ve třídě. Ve spolupráci s certifikovanou organizací a střediskem volného času realizujeme:

  • V pátém ročníku třídenní adaptační pobyt (příchod nových žáků).
  • V 6. ročníku a třídě III. B programy k rozvoji kolektivu (noví třídní učitelé, přechod na 2. stupeň).

Náplň programů a časová dotace v jednotlivých třídách je v souladu s aktuálními potřebami tříd, proto se délka a intenzita programů v jednotlivých třídách liší.

Návazností na předchozí projekty pokračujeme v osvědčené spolupráci s odborníky daných organizací, kteří dle potřeby poskytují konzultace třídním učitelům, pracovníkům ŠPP, vedení školy a zákonným zástupcům.