Název OP: Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018045
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 1/2021 – 31/2022
Výše dotace: dotace může být poskytnuta až do výše 971 673,-Kč
 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně se jedná o aktivity poskytující dočasnou personální podporu v základní a mateřské škole a rozvojové aktivity formou projektových dnů. V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

Číslo aktivity: 3.I/1

Název aktivity: Školní asistent- personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Číslo aktivity: 3.I/9

Název aktivity: Projektový den ve výuce MŠ (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Číslo aktivity: 3.II/1.

Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Číslo aktivity: 3.II/5.

Název aktivity: Školní kariérový poradce- personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního kariérového poradce základním školám a podpořit tak žáky základních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem za vzdělávání.

Číslo aktivity: 3.II/12

Název aktivity: Projektový den ve výuce ZŠ (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků a bude probíhat v oblasti podpory jejich společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí.

Číslo aktivity: 3.II/13

Název aktivity: Projektový den o školu ZŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků a bude probíhat v oblasti podpory jejich společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí.