Název OP: Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0./0.0./16.22/0003378
Poskytovatel dotace: MŠMT
Období realizace: 1/2017 – 31/2018
Výše dotace: 1 164 808,- Kč

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

Číslo aktivity: I/1.5

Název aktivity: Chůva- personální podpora MŠ

Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Dvě chůvy pomáhaly v mateřské škole pedagogickým pracovníkům s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. K 31. 10. 2017 byly splněny všechny plánované výstupy a aktivita byl ukončena.

Číslo aktivity: I/3.3

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků MŠ

Proběhla 3 plánovaná setkání:

21.9.2017 na téma „Domácí formy odměn a trestů v předškolním věku“
23.1.2018 na téma „Vývoj řeči v předškolním věku“
11.4.2018 na téma „Školní zralost“

Všechna tato setkání se setkala s kladnou odezvou a měla pro zúčastněné rodiče velký přínos.

Číslo aktivity: II/1.1.

Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Od 1.1.2018 pracují ve škole dva školní asistenti, kteří zajišťují pedagogickým pracovníkům I. i II. stupně pomoc s žáky ohroženými školním neúspěchem. Tato aktivita bude pokračovat po celou dobu realizace projektu, a to do 31.12.2018.

Číslo aktivity: II/4.1

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Proběhla 3 plánovaná setkání pro rodiče žáků 1. ročníku:

14.9.2018 na téma „Úskalí přechodu žáků z mateřské školy do základní školy“
14.11.2018 na téma „Školní neúspěch žáků 1. třídy“
10.4.2018 na téma „Klima třídy žáků 1. ročníku“

a

3 plánovaná setkání pro rodiče žáků 5. ročníku:

14.9.2018 na téma „Úskalí přechodu žáků z malotřídní školy v Sazovicích do spádové základní školy v Mysločovicích“
14.11.2018 na téma „Školní neúspěch žáků 5. třídy“
10.4.2018 na téma „Klima třídy žáků 5. ročníku“

Rovněž tato setkání se setkala s kladnou odezvou všech zúčastněných rodičů.