Název OP: Ochrana životního prostředí a klimatické změny z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009 – 2014
Registrační číslo: 77-FN-042
Poskytovatel dotace: podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Období realizace: 4/2015 – 3/2016
 

V rámci projektu dojde k zapojení žáků a pedagogů Základní školy Mysločovice do níže uvedených aktivit:

  • Účast na výukových programech v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí a mládeže.
  • Příprava naučných tabulí.
  • Realizace projektového dne ve škole na téma Ochrany místní přírody a krajiny nebo realizace výukových programů ve škole.
  • Účast na inventarizačních průzkumech.
  • Účast na výsadbě stromů a keřů v Kurovickém lomu u Tlumačova.
  • Případně dalších činností dle zájmu.

Realizátor projektu poskytne všechny služby spojené s projektem bezplatně.